ARM

: Tìm Thấy 897 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 897 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
EVAL-ADUCM420QSP1Z
EVAL-ADUCM420QSP1Z - ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

4034457

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

ANALOG DEVICES

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$299.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
EVAL-ADUCM410QSPZ
EVAL-ADUCM410QSPZ - ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

4023378

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

ANALOG DEVICES

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$258.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
EVAL-ADUCM410QSP1Z
EVAL-ADUCM410QSP1Z - ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

4023376

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

ANALOG DEVICES

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$258.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
EVAL-ADUCM355QSPZ
EVAL-ADUCM355QSPZ - ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

4023375

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

ANALOG DEVICES

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$168.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
EVAL-ADUCM355EMCZ
EVAL-ADUCM355EMCZ - ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

4023374

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

ANALOG DEVICES

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$168.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
EVAL-ADUCM320IQSPZ
EVAL-ADUCM320IQSPZ - ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

4023373

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

ANALOG DEVICES

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$169.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
EVAL-ADICUP360
EVAL-ADICUP360 - ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

4023372

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS

ANALOG DEVICES

ARM EMBEDDED DEVELOPMENT KITS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PG23-PK2504A
PG23-PK2504A - Evaluation Board, EFM32PG23, 32bit, ARM Cortex-M33, EFM32 Family

4011826

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Evaluation Board, EFM32PG23, 32bit, ARM Cortex-M33, EFM32 Family

SILICON LABS

PRO KIT, 32BIT, ARM CORTEX-M33;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$81.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AES-ZUB-1CG-DK-G
AES-ZUB-1CG-DK-G - Development Board, ZU1CG, Zynq UltraScale+ MPSoC Family, ARM Cortex-A53/R5F

4006676

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Development Board, ZU1CG, Zynq UltraScale+ MPSoC Family, ARM Cortex-A53/R5F

AVNET

DEVELOPMENT BOARD, ARM CORTEX-A53/R5F;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$172.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CYTVIIBE1MSKTOBO1
CYTVIIBE1MSKTOBO1 - Starter Kit, CYT2B75XX, CYT2B95XX, 32bit, Traveo II Family, ARM Cortex-M0 / Cortex-M4F

3994018

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

Starter Kit, CYT2B75XX, CYT2B95XX, 32bit, Traveo II Family, ARM Cortex-M0 / Cortex-M4F

INFINEON

STARTER KIT, 32BIT, ARM CORTEX-M4F;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$173.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STEVAL-DPSG474
STEVAL-DPSG474 - Control Kit, STM32G474RE, 32bit, STM32G4 Family, ARM Cortex-M4

3993592

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Control Kit, STM32G474RE, 32bit, STM32G4 Family, ARM Cortex-M4

STMICROELECTRONICS

CONTROL KIT, 32BIT, ARM CORTEX-M4;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$150.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
X-NUCLEO-OUT06A1
X-NUCLEO-OUT06A1 - Expansion Board, IPS1025H-32, 60 Vin, STM32 Nucleo Board

3993576

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Expansion Board, IPS1025H-32, 60 Vin, STM32 Nucleo Board

STMICROELECTRONICS

EXPANSION BOARD, STM32 NUCLEO BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$49.65

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
X-NUCLEO-OUT05A1
X-NUCLEO-OUT05A1 - Expansion Board, IPS1025H, 60 Vin, STM32 Nucleo Board

3993575

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Expansion Board, IPS1025H, 60 Vin, STM32 Nucleo Board

STMICROELECTRONICS

EXPANSION BOARD, STM32 NUCLEO BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$49.65

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SK-KR260-G
SK-KR260-G - Embedded Development Kit, ARM, MPSoC, XCK26-C, Zynq Ultra Scale+, Robotics starter Kit

3976459

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

Embedded Development Kit, ARM, MPSoC, XCK26-C, Zynq Ultra Scale+, Robotics starter Kit

AMD - XILINX

ROBOTICS STARTER KIT, MPSOC, 12VIN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$428.58

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SK-KR260-G-ED
SK-KR260-G-ED - Embedded Development Kit, ARM, MPSoC, XCK26-C, Zynq Ultra Scale+, Robotics starter Kit

3976458

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

Embedded Development Kit, ARM, MPSoC, XCK26-C, Zynq Ultra Scale+, Robotics starter Kit

AMD - XILINX

ROBOTICS STARTER KIT, MPSOC, 12VIN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$434.96

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RTK7FPA2E2S00001BE
RTK7FPA2E2S00001BE - Prototyping Board, RA2E2, RA Family, 32bit, Arm Cortex-M23 MCU

3972871

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

Prototyping Board, RA2E2, RA Family, 32bit, Arm Cortex-M23 MCU

RENESAS

PROTOTYPING BOARD, 32BIT, ARM CORTEX-M23;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RTK9RZT2M0S00000BE
RTK9RZT2M0S00000BE - RENESAS STARTER KIT+ FOR RZ/T2M

3958728

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

RENESAS STARTER KIT+ FOR RZ/T2M

RENESAS

RENESAS STARTER KIT+ FOR RZ/T2M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$470.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GW16146
GW16146 - WiFi Radio Board, FT232H, Mini-PCIe, ARM Cortex-A53

3958185

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

WiFi Radio Board, FT232H, Mini-PCIe, ARM Cortex-A53

GATEWORKS

WIFI RADIO BOARD, SINGLE BOARD COMPUTER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$97.86

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GW16143
GW16143 - Mini-PCIe Card, GNSS GPS, Gateworks Single Board Computers

3958184

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Mini-PCIe Card, GNSS GPS, Gateworks Single Board Computers

GATEWORKS

MINI-PCIE CARD, SINGLE BOARD COMPUTER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$308.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GW16141
GW16141 - Adapter Card, Mini-PCIe to M.2 Cellular Modem, Gateworks Single Board Computers

3958183

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Adapter Card, Mini-PCIe to M.2 Cellular Modem, Gateworks Single Board Computers

GATEWORKS

MODEM ADAPT CARD, SINGLE BOARD COMPUTER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$35.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GW16140
GW16140 - Adapter Card, Mini-PCIe to M.2 Cellular Modem, ARM Cortex-A53

3958182

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Adapter Card, Mini-PCIe to M.2 Cellular Modem, ARM Cortex-A53

GATEWORKS

MODEM ADAPT CARD, SINGLE BOARD COMPUTER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$35.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GW16130
GW16130 - Expansion Card, Satellite Modem Module, 9603N, Mini-PCIe, ARM Cortex-A53

3958181

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Expansion Card, Satellite Modem Module, 9603N, Mini-PCIe, ARM Cortex-A53

GATEWORKS

SATELLITE MODEM MODULE, IOT APPLICATION;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$309.67

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GW11049-1
GW11049-1 - Computer Board, GW7300, i.MX8M Family, 64bit, ARM Cortex-A53

3958180

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Computer Board, GW7300, i.MX8M Family, 64bit, ARM Cortex-A53

GATEWORKS

DEVELOPMENT KIT, 64BIT, ARM CORTEX-A53;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$628.03

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GW11048-1
GW11048-1 - Development Kit, GW7200 SBC, i.MX8M Family, 64bit, ARM Cortex-A53

3958179

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Development Kit, GW7200 SBC, i.MX8M Family, 64bit, ARM Cortex-A53

GATEWORKS

DEVELOPMENT KIT, 64BIT, ARM CORTEX-A53;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$615.64

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GW11047-1
GW11047-1 - Development Kit, GW7100 SBC, i.MX8M Family, 64bit, ARM Cortex-A53

3958178

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Development Kit, GW7100 SBC, i.MX8M Family, 64bit, ARM Cortex-A53

GATEWORKS

DEVELOPMENT KIT, 64BIT, ARM CORTEX-A53;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$438.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
 

New Embedded Computers, Education & Maker Boards