DSPIC / PIC

: Tìm Thấy 209 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MICROCHIP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 209 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MICROCHIP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
AC300020
AC300020 - Evaluation Module, AC300020 24V 3-Phase Brushless DC Motor, Hall Effect Sensors

1084614

Evaluation Module, AC300020 24V 3-Phase Brushless DC Motor, Hall Effect Sensors

MICROCHIP

BLDC MOTOR, 3 PHASE, FOR DM300022; Silicon Manufacturer:-; Silicon Core Number:-; Kit Application Type:-; Application Sub Type:-; Kit Contents:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Accessory Type:3-Phase Brushless DC Motor; Features:Hall-Effect

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$327.72

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC002013
AC002013 - Power Supply, 24V, PICDEM MC LV Development Board

1084617

Power Supply, 24V, PICDEM MC LV Development Board

MICROCHIP

POWER SUPPLY, 24V, FOR PICDEM MC LV; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:PICDEM MC LV Development Board; Kit Contents:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Accessor

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DM300018
DM300018 - Development Kit, dsPICDEM™ 2, dsPIC30F Digital Signal Controller, 40-Pin Motor Control Socket

1112720

Development Kit, dsPICDEM™ 2, dsPIC30F Digital Signal Controller, 40-Pin Motor Control Socket

MICROCHIP

KIT DSPICDEM 2 Demo Board; Silicon Manufacturer:Microchip; No. of Bits:16bit; Silicon Family Name:dsPIC30F2xxx, dsPIC30F3xxx; Core Architecture:dsPIC; Core Sub-Architecture:dsPIC30; Silicon Core Number:dsPIC30F; Kit Contents:Board; Product Range:-; SVHC:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$166.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DM163029
DM163029 - Demonstration Kit, PIC16F917 MCU, Mechatronics Applications, Analog Temperature Sensor

1112782

Demonstration Kit, PIC16F917 MCU, Mechatronics Applications, Analog Temperature Sensor

MICROCHIP

917, MECHATRONICS, DEMO KIT; Silicon Manufacturer:Microchip; No. of Bits:8bit; Silicon Family Name:PIC16F9xxx; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC16; Silicon Core Number:PIC16F; Kit Contents:Board, Sample Kit, Microchip Screwdriver, 10 Wire

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
DM300027
DM300027 - Development Board, 28-Pin PIC24 dsPIC Devices, On-Board regulators for 3.3V or 5V Operation

1367272

Development Board, 28-Pin PIC24 dsPIC Devices, On-Board regulators for 3.3V or 5V Operation

MICROCHIP

PIC24, MPLAB ICD 2 CONN, STARTER KIT; Silicon Manufacturer:Microchip; No. of Bits:16bit; Silicon Family Name:dsPIC33FJxxGPxxx, PIC24FJxxGAxxx; Core Architecture:PIC, dsPIC; Core Sub-Architecture:PIC24, dsPIC30, dsPIC33; Silicon Core Number:PIC24F, dsPIC3

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$127.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DM163030
DM163030 - Demonstration Board, PIC18F85J90 MCU, LCD Voltage Booster, 7 Segment LCD Glass Display

1439682

Demonstration Board, PIC18F85J90 MCU, LCD Voltage Booster, 7 Segment LCD Glass Display

MICROCHIP

85J90, LCD 2, DEMO BOARD; Silicon Manufacturer:Microchip; No. of Bits:8bit; Silicon Family Name:PIC18FxxJxx; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC18; Silicon Core Number:PIC18F; Kit Contents:Board; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018);

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$195.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MA300015
MA300015 - Daughter Board, 80-Pin dsPIC30F6010A 16-Bit Digital Signal Controller Plug In Module

1439703

Daughter Board, 80-Pin dsPIC30F6010A 16-Bit Digital Signal Controller Plug In Module

MICROCHIP

PLUG, FOR DM300020, DSPIC30F, 80L, QFP; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:dsPIC; Core Sub-Architecture:dsPIC30; Silicon Core Number:dsPIC30F6010A; Silicon Family Name:dsPIC30F; For Use With:dsPICDEM 80-pin Starter Development Boards; Kit

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$41.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164122
AC164122 - Daughter Board, PICtail, For SD & MMC Card, Supports Auto-Triggering of Files on SD Cards

1439830

Daughter Board, PICtail, For SD & MMC Card, Supports Auto-Triggering of Files on SD Cards

MICROCHIP

PICTAIL, SD/MMC, DAUGHTER BOARD; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:SD and MMC Cards; Kit Contents:Board; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018);

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$60.33

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164125
AC164125 - Daughter Board, PICtail Plus, Speech Playback Using ADPCM, Interface with PIC16 & PIC18 Boards

1439834

Daughter Board, PICtail Plus, Speech Playback Using ADPCM, Interface with PIC16 & PIC18 Boards

MICROCHIP

PICTAIL PLUS, SPEECH, DAUGHTER BOARD; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC18, PIC24; Silicon Core Number:PIC18F, PIC24F; Silicon Family Name:PIC18F8xxx, PIC24FJxxGAxxx; For Use With:Development Boards; Kit Cont

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Có sẵn cho đến khi hết hàng

1+ US$67.67

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164126
AC164126 - Prototype Boards, PICtail Plus, Generous Prototyping Area, PICtail Card-Edge Connection

1439835

Prototype Boards, PICtail Plus, Generous Prototyping Area, PICtail Card-Edge Connection

MICROCHIP

PICTAIL PLUS, PROTOTYPE, DAUGHTER BOARD; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC, dsPIC; Core Sub-Architecture:PIC24, dsPIC33; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:Evaluation Boards; Kit Contents:3x Blank Prototype PIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$37.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MA320001
MA320001 - Daughter Board, PIC32MX360F512L Plug In Module, Plugs into Explorer 16 Development Board

1523316

Daughter Board, PIC32MX360F512L Plug In Module, Plugs into Explorer 16 Development Board

MICROCHIP

MODULE, PIC32, FOR EXPLORER 16; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC32; Silicon Core Number:PIC32MX360F512L; Silicon Family Name:PIC32MX360Fxxxx; For Use With:Explorer-16 Dev Board; Kit Contents:Plug In Module

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$41.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DM320001
DM320001 - Starter Kit, PIC32 MCU's, Integrated Programmer/Debugger, Expansion Connector

1523317

Starter Kit, PIC32 MCU's, Integrated Programmer/Debugger, Expansion Connector

MICROCHIP

PIC32, W / PROGRAMMER, STARTER KIT; Silicon Manufacturer:Microchip; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:PIC32; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC32; Silicon Core Number:PIC32MX; Kit Contents:Demo Board, USB Cable; Product Range:-; SVHC:N

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$81.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MA180021
MA180021 - Demonstration Board, PIC18F87J50 Full Speed USB MCU, Stand Alone or Plug-In module Functionality

1540969

Demonstration Board, PIC18F87J50 Full Speed USB MCU, Stand Alone or Plug-In module Functionality

MICROCHIP

87J50, FS USB PIM, DEMO BOARD; Silicon Manufacturer:Microchip; No. of Bits:8bit; Silicon Family Name:PIC18FxxJxx; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC18; Silicon Core Number:PIC18F; Kit Contents:Board; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-20

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$66.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MA320002
MA320002 - Daughter Board, PIC32MX450/470 Plug In Module, USB Development, Plugs into Explorer 16 Board

1558601

Daughter Board, PIC32MX450/470 Plug In Module, USB Development, Plugs into Explorer 16 Board

MICROCHIP

KIT, PIC32 USB PLUG IN MODULE; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC32; Silicon Core Number:PIC32MX; Silicon Family Name:PIC32MX460Fxxxx; For Use With:Explorer 16 Development Board (DM240001); Kit Contents:Plug

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$50.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164131
AC164131 - Daughter Board, USB PICtail Plus, Evaluate 16/32Bit USB MCU's with Explorer 16 Development Board

1558603

Daughter Board, USB PICtail Plus, Evaluate 16/32Bit USB MCU's with Explorer 16 Development Board

MICROCHIP

PICTAIL PLUS, USB, DAUGHTER BOARD; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:Explorer 16 Development Board; Kit Contents:Board; Product Range:-; SVHC:No SVHC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$97.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MA240014
MA240014 - Daughter Board, PIC24FJ256GB110 USB Plug In Module, Plug into Explorer 16 Board

1558604

Daughter Board, PIC24FJ256GB110 USB Plug In Module, Plug into Explorer 16 Board

MICROCHIP

KIT, PIC24 USB PLUG IN MODULE; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC24; Silicon Core Number:PIC24F; Silicon Family Name:PIC24FJxxGBxxx; For Use With:Explorer 16 Development Board (DM240001); Kit Contents:Board o

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$41.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MA330016
MA330016 - Daughter Board, 100-Pin dsPIC33FJ32GP204 Plug-In-Module, Plugs into the Explorer 16 Board

1576922

Daughter Board, 100-Pin dsPIC33FJ32GP204 Plug-In-Module, Plugs into the Explorer 16 Board

MICROCHIP

MODULE, 44/100PIN, GP SERIES; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:dsPIC; Core Sub-Architecture:dsPIC33; Silicon Core Number:dsPIC33F; Silicon Family Name:dsPIC33FJxxGPxxx; For Use With:Explorer 16 Development Board (DM240001); Kit Contents:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MA330017
MA330017 - Daughter Board, 44-Pin dsPIC33FJ32MC204 QFN Plug-In-Module, 16-Bit Digital Signal Controller

1576923

Daughter Board, 44-Pin dsPIC33FJ32MC204 QFN Plug-In-Module, 16-Bit Digital Signal Controller

MICROCHIP

MODULE, 44/100PIN, MC SERIES; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:dsPIC; Core Sub-Architecture:dsPIC33; Silicon Core Number:dsPIC33F; Silicon Family Name:dsPIC33FJxxMCxxx; For Use With:Explorer 16 Development Board (DM240001); Kit Contents:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$41.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164134
AC164134 - Daughter Board, MRF24J40MA IEEE802.15.4 2.4 GHz RF Transceiver Module, SPI Bus Serial EEPROM

1615690

Daughter Board, MRF24J40MA IEEE802.15.4 2.4 GHz RF Transceiver Module, SPI Bus Serial EEPROM

MICROCHIP

DAUGHTER BOARD, RF TRANSCEIVER; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC, dsPIC; Core Sub-Architecture:PIC18, PIC24, dsPIC33; Silicon Core Number:MRF24J40; Silicon Family Name:-; For Use With:Microchip Explorer 16 Development Board; Kit Cont

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
PKSERIAL-I2C1
PKSERIAL-I2C1 - Demonstration Board, PICkit Serial I2C, For the PICkit™ Serial I2C Demo Board

1617324

Demonstration Board, PICkit Serial I2C, For the PICkit™ Serial I2C Demo Board

MICROCHIP

PICKIT, SERIAL I2C, DEMO BOARD; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:PICkit Serial Analyzer (DV164122); Kit Contents:PICkit Serial I2C Demo Board, Analo

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$41.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PKSERIAL-SPI1
PKSERIAL-SPI1 - Demonstration Board, PICkit Serial SPI, Connect to PICkit Serial Analyzer

1617325

Demonstration Board, PICkit Serial SPI, Connect to PICkit Serial Analyzer

MICROCHIP

PICKIT, SERIAL SPI, DEMO BOARD; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:Development Boards; Kit Contents:PICkit Serial SIP Demo Board, CD-ROM, PICkit Seria

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$58.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC163020-2
AC163020-2 - Universal Programmer Adapter, For PIC10F2XX, 2x3 SOT-23 DFN And DIP-8 Package

1617327

Universal Programmer Adapter, For PIC10F2XX, 2x3 SOT-23 DFN And DIP-8 Package

MICROCHIP

PROG ADAPTOR, PIC10F, 2X3 DFN; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:PIC10F2xx; For Use With:PICkit 1, PICkit 2, MPLAB, IDC 2 and PICSTARTs; Kit Contents:Programmer Adap

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$97.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DM320002
DM320002 - Expansion Board, PIC32 I/O, Full Access to Starter Board MCU Signals, 2-Wire (ICSP) Interface

1621784

Expansion Board, PIC32 I/O, Full Access to Starter Board MCU Signals, 2-Wire (ICSP) Interface

MICROCHIP

EXT BOARD, FOR PIC32 STARTER KITS; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC32; Silicon Core Number:PIC32MX; Silicon Family Name:-; For Use With:Starter Kits DM320001 & DM320003; Kit Contents:Board; Product Range:-;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$115.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DM330011
DM330011 - Development Kit, dsPIC DSC's, Integrated Debugger/Programmer, Temperature Sensor, USB Powered

1621788

Development Kit, dsPIC DSC's, Integrated Debugger/Programmer, Temperature Sensor, USB Powered

MICROCHIP

DSPIC, DEBUGGER, MPLAB STARTER KIT; Silicon Manufacturer:Microchip; No. of Bits:16bit; Silicon Family Name:dsPIC33FJxxGPxxx; Core Architecture:dsPIC; Core Sub-Architecture:dsPIC33; Silicon Core Number:dsPIC33F; Kit Contents:dsPIC Audio Board, MPLAB Start

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$97.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164128
AC164128 - Daughter Card, PICtail Plus, Motor Control, Connects to Explorer16 & HV/LV Power Module

1645433

Daughter Card, PICtail Plus, Motor Control, Connects to Explorer16 & HV/LV Power Module

MICROCHIP

PICTAIL PLUS, DAUGHTER CARD; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:dsPIC; Core Sub-Architecture:dsPIC30, dsPIC33; Silicon Core Number:dsPIC30F, dsPIC33F; Silicon Family Name:dsPIC33FJxxMCxxx; For Use With:Explorer 16 Development Boards & HV/L

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$195.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
 

New Embedded Computers, Education & Maker Boards