Other Embedded Computers

: Tìm Thấy 20 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MICROCHIP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 20 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MICROCHIP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
EVB-MEC1418MECC
EVB-MEC1418MECC - Development Board, MEC1418 Embedded Controller, 32-Bit MIPS32 MCU Core

2915392

Development Board, MEC1418 Embedded Controller, 32-Bit MIPS32 MCU Core

MICROCHIP

DEV BOARD, LOW-POWER EMBEDDED CONTROLLER; Silicon Manufacturer:Microchip; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:MEC141x; Core Architecture:MIPS; Core Sub-Architecture:MIPS32; Silicon Core Number:MEC1418; Kit Contents:Dev Board MEC1418; Product Range:-;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$299.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AT89STK-11
AT89STK-11 - Starter Kit, Flash MCU, 8bit, Stand-alone Board, Auto In-System Programmable

1324090

Starter Kit, Flash MCU, 8bit, Stand-alone Board, Auto In-System Programmable

MICROCHIP

AT89C51, AUTO ISP, STARTER KIT; Silicon Manufacturer:Atmel; No. of Bits:8bit; Silicon Family Name:C51; Core Architecture:8051; Core Sub-Architecture:8051; Silicon Core Number:AT89C51RE2, AT89C51RB2; Kit Contents:Board; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-J

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$152.87

Vật Phẩm Hạn Chế
ATSTK1006
ATSTK1006 - UPGRADE KIT, FOR ATNGW100

1972218

UPGRADE KIT, FOR ATNGW100

MICROCHIP

UPGRADE KIT, FOR ATNGW100; Accessory Type:Upgrade Kit; For Use With:ATNGW100; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Features:Linux USB Bulk Transfer Performance, USB Performance Measurement Tool

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$151.00

Vật Phẩm Hạn Chế
ATUSB-PCB-80146
ATUSB-PCB-80146 - Development Board, AT08801 Single Key Configurator, Qtouch, ATtiny10

2819859

Development Board, AT08801 Single Key Configurator, Qtouch, ATtiny10

MICROCHIP

USB BRIDGE, ATTINY10 DEVICE WITH HAWKEYE; Accessory Type:USB Bridge; For Use With:ATtiny10 Device With Hawkeye; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$149.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATSTK600-TINYX3U
ATSTK600-TINYX3U - ADAPTOR BOARD, FOR ATTINYX3U, STK600

1715505

ADAPTOR BOARD, FOR ATTINYX3U, STK600

MICROCHIP

ADAPTOR BOARD, FOR ATTINYX3U, STK600; Accessory Type:Socket Card; For Use With:ATtinyX3U Expansion Module; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Convert From:TINYX3U; Convert To:STK600; Features:Adapter Boards; IC Adapter Type:STK600 Adapter; Supp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$140.71

Vật Phẩm Hạn Chế
AT88CKSCKTUDFN-XPRO
AT88CKSCKTUDFN-XPRO - Extension Kit, Crypto Aythentication Devices, UDFN-8, I2C, SPI, 1-Wire, XPRO

2842300

Extension Kit, Crypto Aythentication Devices, UDFN-8, I2C, SPI, 1-Wire, XPRO

MICROCHIP

XPRO EXTN KIT, CRYPTO AUTHENTICATION; Accessory Type:XPRO Extension kit; For Use With:Crypto Authentication devices - 8-pin UDFN Package; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$130.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATAVRFEB-SAFETY
ATAVRFEB-SAFETY - Demonstration Board, ATtiny3217 MCU, Functional Safety Engagement

2851709

Demonstration Board, ATtiny3217 MCU, Functional Safety Engagement

MICROCHIP

SAFETY FIELD ENGAGEMENT BOARD, MCU; Accessory Type:Safety Field Engagement Board; For Use With:ATtiny3217 Microcontroller; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$103.37

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC244033
AC244033 - Features:MPLAB REAL PIC18F14K22-ICE Processor Extension Pak, Supports Debugging of PIC18F13K22 & PIC18F14K22

2423089

Features:MPLAB REAL PIC18F14K22-ICE Processor Extension Pak, Supports Debugging of PIC18F13K22 & PIC18F14K22

MICROCHIP

Features:MPLAB REAL PIC18F14K22-ICE Processor Extension Pak, Supports Debugging of PIC18F13K22 & PIC18F14K22; Product Range:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$74.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AT88CKSCKTSOIC-XPRO
AT88CKSCKTSOIC-XPRO - Extension Kit, Crypto Aythentication Devices, SOIC-8, I2C, SPI, 1-Wire, XPRO

2842299

Extension Kit, Crypto Aythentication Devices, SOIC-8, I2C, SPI, 1-Wire, XPRO

MICROCHIP

XPRO EXTN KIT, CRYPTO AUTHENTICATION; Accessory Type:XPRO Extension kit; For Use With:Crypto Authentication devices - 8-pin SOIC Package; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$73.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATETHERNET1-XPRO
ATETHERNET1-XPRO - Extender Board, Xplained Pro, 10BASE-T and 100BASE-TX Physical Layer Support

2451530

Extender Board, Xplained Pro, 10BASE-T and 100BASE-TX Physical Layer Support

MICROCHIP

EXT BOARD, XPLAINED PRO ETHERNET MAC/PHY; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:Xplained Pro Boards; Kit Contents:Ethernet1 Xplained Pro Extension Board; P

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$56.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ADM00419
ADM00419 - Breakout Module, MCP2210 USB to SPI Master Converter, Used with MCP2210 Motherboard

2078571

Breakout Module, MCP2210 USB to SPI Master Converter, Used with MCP2210 Motherboard

MICROCHIP

MCP2210, USB TO SPI, BREAKOUT MODULE; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:Interface; Core Sub-Architecture:USB to Serial Bridge; Silicon Core Number:MCP2210 ; Silicon Family Name:-; For Use With:MCP2210 Mother Board; Kit Contents:ADM00419 B

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$39.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ADM00675
ADM00675 - Daughter Board, MTD6501C 12V 3 Phase BLDC Sensorless Fan Controller

2764489

Daughter Board, MTD6501C 12V 3 Phase BLDC Sensorless Fan Controller

MICROCHIP

DAUGHTER BOARD, 3-PH BLDC FAN CTRL; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:MTD6501C; Silicon Family Name:-; For Use With:ADM00532 BLDC Sensorless Fan Controller Demo Board; Kit Contents:Daughter

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ADM00534
ADM00534 - Daughter Board, MTD6501G 12V 3 Phase BLDC Sensorless Fan Controller

2764495

Daughter Board, MTD6501G 12V 3 Phase BLDC Sensorless Fan Controller

MICROCHIP

DAUGHTER BOARD, 3-PH BLDC FAN CTRL; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:MTD6501G; Silicon Family Name:-; For Use With:ADM00532 BLDC Sensorless Fan Controller Demo Board; Kit Contents:Daughter

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ADM00533
ADM00533 - Daughter Board, MTD6501D 12V 3 Phase BLDC Sensorless Fan Controller

2764494

Daughter Board, MTD6501D 12V 3 Phase BLDC Sensorless Fan Controller

MICROCHIP

DAUGHTER BOARD, 3-PH BLDC FAN CTRL; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:MTD6501D ; Silicon Family Name:-; For Use With:ADM00532 BLDC Sensorless Fan Controller Demo Board; Kit Contents:Daughter

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATMBUSADAPTER-XPRO
ATMBUSADAPTER-XPRO - Expansion Board, mikroBUS Xplained Pro, Adapter PCB for All mikroBUS™ Click boards

2764481

Expansion Board, mikroBUS Xplained Pro, Adapter PCB for All mikroBUS™ Click boards

MICROCHIP

EXTENSION BOARD, XPLAINED PRO EVAL BRD; Silicon Manufacturer:Microchip; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:Xplained Pro Eval Boards; Kit Contents:Extension Board; Product Range:-; SVHC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RN-SMA-4
RN-SMA-4 - Antenna, RCT 1/2-Wave, 4

2143321

Antenna, RCT 1/2-Wave, 4", 2.4GHz, SMA Male Connector, Roving Networks Bluetooth Wireless Modules

MICROCHIP

ANTENNA, 2.4GHZ, 4IN SMA MALE CONN; Accessory Type:4" Long Antenna; For Use With:Roving Networks Bluetooth Wireless Modules; Product Range:RN-SMA; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Antenna Mounting:Cable; Antenna Polarisation:Omni; Features:RCT 1/2-wave 2.4GH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.03 25+ US$7.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RN-SMA4-RP
RN-SMA4-RP - Antenna, RCT 1/2-Wave, 2.4GHz, 4

2143322

Antenna, RCT 1/2-Wave, 2.4GHz, 4" Size, RP SMA Connector, Omni Directional Pattern

MICROCHIP

ANTENNA, 2.4GHZ, 4INCH W/ RPSMA; Accessory Type:4" Long Antenna; For Use With:Roving Networks Wi-Fi Wireless Modules; Product Range:RN-SMA; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Antenna Mounting:Cable; Antenna Polarisation:Omni; Features:RCT 1/2-wave 2.4GHz Anten

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.03 25+ US$7.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RN-SMA-S-RP
RN-SMA-S-RP - Straight RF Antenna, 1

2143323

Straight RF Antenna, 1", 2.4 GHz, SMA-Male-RP Connector, Roving Networks Wi-Fi Wireless Modules

MICROCHIP

ANTENNA 2.4GHZ, 1INCH W/ RPSMA; Accessory Type:1" Short Antenna; For Use With:Roving Networks Wi-Fi Wireless Modules; Product Range:RN-SMA; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Antenna Mounting:Cable; Antenna Polarisation:Omni; Features:1" Short Antenna with SMA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.29 25+ US$6.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
UK164101
UK164101 - UPGRADE KIT, FIRMWARE, FOR PICKIT 1

8049750

UPGRADE KIT, FIRMWARE, FOR PICKIT 1

MICROCHIP

UPGRADE KIT, FIRMWARE, FOR PICKIT 1; Accessory Type:Starter Kit; For Use With:PIC10F Microcontrollers; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC10; Development Tool Type:Upgrade Kit; Kit Contents:v2.0+

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.88

Vật Phẩm Hạn Chế
RN-SMA-S
RN-SMA-S - Straight RF Antenna, 1

2143316

Straight RF Antenna, 1" Size, Omni Directional Pattern , 2.4 GHz, SMA-Male Connector

MICROCHIP

ANTENNA, 2.4GHZ, STUBBY 1INCH; Accessory Type:1" Short Antenna; For Use With:Roving Networks Bluetooth Wireless Modules; Product Range:RN-SMA; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Antenna Mounting:Cable; Antenna Polarisation:Omni; Features:1" Short Antenna with

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
 

New Embedded Computers, Education & Maker Boards