Engineering Software

: Tìm Thấy 46 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ARM
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 46 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ARM
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
DS5UE-KD-30001
DS5UE-KD-30001 - Arm Development Studio, DS-5 Ultimate Edition, 1 Year, Node Locked License, Download

2409595

Arm Development Studio, DS-5 Ultimate Edition, 1 Year, Node Locked License, Download

ARM

DS-5 ULTIMATE, NODE LOCKED, 1YR DOWNLOAD; Core Architecture:ARM; Supported Families:ARM11, ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M; Software Edition:Ultimate; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Mac OS, Windows; Prod

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$6,293.37

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS5PE-RD-30000
DS5PE-RD-30000 - Arm Development Studio, DS-5 Professional, Maintenance Renewal, Node Locked License, Download

2409654

Arm Development Studio, DS-5 Professional, Maintenance Renewal, Node Locked License, Download

ARM

S/W COMPILER, ARM, PROFESSIONAL , S&M; Core Architecture:ARM; Supported Families:-; Software Edition:Professional; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Mac OS, Windows; Product Range:DS-5 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$1,811.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS5CK-KD-3FS31
DS5CK-KD-3FS31 - Arm DS-5 Vybrid Edition, 1 Year, Node Locked, Download

2409597

Arm DS-5 Vybrid Edition, 1 Year, Node Locked, Download

ARM

DS-5 VYBRID, NODE LOCKED, 1YR, DOWNLOAD; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A5, Cortex-M4; Software Edition:Vybrid; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Mac OS, Windows; Product Range:DS-5 Series; SVHC:No

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$1,188.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS500-RD-30R2D
DS500-RD-30R2D - Arm DS-5 Pro Upgrade from RVDS 2.0+, Maintenance Renewal, Node Locked, Download

2409643

Arm DS-5 Pro Upgrade from RVDS 2.0+, Maintenance Renewal, Node Locked, Download

ARM

S/W COMPILER, ARM, CORTEX-A/M/R; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Professional; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Mac OS, Windows; Product Range:DS-5 Series; S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$1,578.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS5PE-RT-40000
DS5PE-RT-40000 - Arm DS-5 Professional, Maintenance Restart, Floating, Shipment

2460526

Arm DS-5 Professional, Maintenance Restart, Floating, Shipment

ARM

DS-5 IDE, FLOAT, ARM7/9/11/CORTEX-A/M/R; Core Architecture:ARM; Supported Families:ARM11, ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M; Software Edition:Professional; Licence Type:Floating; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Rang

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$2,270.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS5PE-RT-30000
DS5PE-RT-30000 - Arm DS-5 Professional, Maintenance Restart, Node Locked, Shipment

2460524

Arm DS-5 Professional, Maintenance Restart, Node Locked, Shipment

ARM

DS-5 IDE, NL, ARM7/9/11/CORTEX-A/M/R; Core Architecture:ARM; Supported Families:ARM11, ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M; Software Edition:Professional; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Rang

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$1,811.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MDKPL-KD-40000
MDKPL-KD-40000 - Arm Development Kit, Keil MDK-PLUS Edition, FlexLM License, Download

2546870

Arm Development Kit, Keil MDK-PLUS Edition, FlexLM License, Download

ARM

COMPILER, FLEXLM FLOATING, PERPETUAL; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-M, Cortex-R4, SecurCore, ARM7, ARM9; Software Edition:MDK; Licence Type:FlexLM Floating; No. of User Licences:-; Supported Hosts:Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$8,001.73

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MDK-PLUS-LC
MDK-PLUS-LC - Arm Development Kit, Keil MDK-PLUS Edition, Node Locked License, Download

2546866

Arm Development Kit, Keil MDK-PLUS Edition, Node Locked License, Download

ARM

COMPILER, NL, PERPETUAL, DOWNLOAD; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-M, Cortex-R4, SecurCore, ARM7, ARM9; Software Edition:MDK; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Ja

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$6,668.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MDKPL-KD-40001
MDKPL-KD-40001 - Arm Development Kit, Keil MDK-PLUS Edition, 1 Year, FlexLM License, Download

2546872

Arm Development Kit, Keil MDK-PLUS Edition, 1 Year, FlexLM License, Download

ARM

MDK PLUS FL FLEX 1YR TERM; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-M, Cortex-R4, SecurCore, ARM7, ARM9; Software Edition:MDK; Licence Type:FlexLM Floating; No. of User Licences:-; Supported Hosts:Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-20

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$3,202.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-41001-3YR
DS000-KD-41001-3YR - Arm Development Studio, Gold Edition, Floating License, 3 Year Term, 1 Seat

2988143

Arm Development Studio, Gold Edition, Floating License, 3 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, GOLD, 3YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Gold; Licence Type:Floating; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$19,544.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-33001
DS000-KD-33001 - Arm Development Studio, Bronze Edition, Node Locked License, 1 Year Term, 1 Seat

2988136

Arm Development Studio, Bronze Edition, Node Locked License, 1 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, BRONZE, 1YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Bronze; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-20

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$2,525.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-32001-3YR
DS000-KD-32001-3YR - Arm Development Studio, Silver Edition, Node Locked License, 3 Year Term, 1 Seat

2988141

Arm Development Studio, Silver Edition, Node Locked License, 3 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, SILVER, 3YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Silver; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-20

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$10,437.65

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-31001
DS000-KD-31001 - Arm Development Studio, Gold Edition, Node Locked License, 1 Year Term, 1 Seat

2988134

Arm Development Studio, Gold Edition, Node Locked License, 1 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, GOLD, 1YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Gold; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$6,567.08

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-41001
DS000-KD-41001 - Arm Development Studio, Gold Edition, Floating License, 1 Year Term, 1 Seat

2988137

Arm Development Studio, Gold Edition, Floating License, 1 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, GOLD, 1YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Gold; Licence Type:Floating; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$8,537.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-42001
DS000-KD-42001 - Arm Development Studio, Silver Edition, Floating License, 1 Year Term, 1 Seat

2988138

Arm Development Studio, Silver Edition, Floating License, 1 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, SILVER, 1YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Silver; Licence Type:Floating; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$5,910.37

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-42001-3YR
DS000-KD-42001-3YR - Arm Development Studio, Silver Edition, Floating License, 3 Year Term, 1 Seat

2988144

Arm Development Studio, Silver Edition, Floating License, 3 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, SILVER, 3YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Silver; Licence Type:Floating; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$13,561.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-32001
DS000-KD-32001 - Arm Development Studio, Silver Edition, Node Locked License, 1 Year Term, 1 Seat

2988135

Arm Development Studio, Silver Edition, Node Locked License, 1 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, SILVER, 1YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Silver; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-20

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$4,546.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-43001-3YR
DS000-KD-43001-3YR - Arm Development Studio, Bronze Edition, Floating License, 3 Year Term, 1 Seat

2988145

Arm Development Studio, Bronze Edition, Floating License, 3 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, BRONZE, 3YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Bronze; Licence Type:Floating; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$7,579.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-43001
DS000-KD-43001 - Arm Development Studio, Bronze Edition, Floating License, 1 Year Term, 1 Seat

2988139

Arm Development Studio, Bronze Edition, Floating License, 1 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, BRONZE, 1YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Bronze; Licence Type:Floating; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$3,283.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-33001-3YR
DS000-KD-33001-3YR - Arm Development Studio, Bronze Edition, Node Locked License, 3 Year Term, 1 Seat

2988142

Arm Development Studio, Bronze Edition, Node Locked License, 3 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, BRONZE, 3YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Bronze; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-20

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$5,783.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DS000-KD-31001-3YR
DS000-KD-31001-3YR - Arm Development Studio, Gold Edition, Node Locked License, 3 Year Term, 1 Seat

2988140

Arm Development Studio, Gold Edition, Node Locked License, 3 Year Term, 1 Seat

ARM

DEVELOPMENT STUDIO, GOLD, 3YEAR; Core Architecture:ARM; Supported Families:Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R; Software Edition:Gold; Licence Type:Node Locked; No. of User Licences:1; Supported Hosts:Linux, Windows; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$15,024.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1

Popular Suppliers