Filters

: Tìm Thấy 14 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ABRACON
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 14 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ABRACON
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
AFS869S3-T
AFS869S3-T - SAW Filter, 869 MHz, 865MHz to 873MHz, Remote Control Receivers, 6 Pins, SMD

2467873RL

SAW Filter, 869 MHz, 865MHz to 873MHz, Remote Control Receivers, 6 Pins, SMD

ABRACON

FILTER, SAW, 869MHZ, SMD; Centre Frequency:869MHz; Pass Band Frequency:865MHz to 873MHz; SAW Filter Applications:Remote Control Receivers; No. of Pins:6Pins; Filter Case Style:SMD; Product Range:-; Automotive Qualification Standard:-; SVHC:No SVHC (15-Ja

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2467873RL
2467873 trong Cắt Băng

100+ US$2.01 250+ US$1.82 500+ US$1.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
AFS869S3-T
AFS869S3-T - SAW Filter, 869 MHz, 865MHz to 873MHz, Remote Control Receivers, 6 Pins, SMD

2467873

SAW Filter, 869 MHz, 865MHz to 873MHz, Remote Control Receivers, 6 Pins, SMD

ABRACON

FILTER, SAW, 869MHZ, SMD; Centre Frequency:869MHz; Pass Band Frequency:865MHz to 873MHz; SAW Filter Applications:Remote Control Receivers; No. of Pins:6Pins; Filter Case Style:SMD; Product Range:-; Automotive Qualification Standard:-; SVHC:No SVHC (15-Ja

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2467873
2467873RL trong Xoay Vòng

5+ US$2.87 25+ US$2.11 50+ US$2.06 100+ US$2.01 250+ US$1.82 500+ US$1.77 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
AFS14A34-1588.66-T3
AFS14A34-1588.66-T3 - SAW Filter, 1.58866 GHz, Wireless Communication, Remote Control, Cellular Phones, 5 Pins, SMD

2849518

SAW Filter, 1.58866 GHz, Wireless Communication, Remote Control, Cellular Phones, 5 Pins, SMD

ABRACON

SAW FILTER, 1.58866GHZ, SMD-5; Centre Frequency:1.58866GHz; Pass Band Frequency:-; SAW Filter Applications:Wireless Communication, Remote Control, Cellular Phones; No. of Pins:5Pins; Filter Case Style:SMD; Product Range:-; Automotive Qualification Standa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.957 25+ US$0.698 50+ US$0.682 100+ US$0.666 250+ US$0.603 500+ US$0.587 1000+ US$0.519 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
AFS434S3-T
AFS434S3-T - SAW Filter, 434 MHz, Automotive Electronics, Remote Control, 6 Pins, SMD

2849519

SAW Filter, 434 MHz, Automotive Electronics, Remote Control, 6 Pins, SMD

ABRACON

SAW FILTER, 434MHZ, SMD-6; Centre Frequency:434MHz; Pass Band Frequency:-; SAW Filter Applications:Automotive Electronics, Remote Control; No. of Pins:6Pins; Filter Case Style:SMD; Product Range:-; Automotive Qualification Standard:-; SVHC:No SVHC (15-Ja

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.93 50+ US$1.89 100+ US$1.79 250+ US$1.66 500+ US$1.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFS14A04-1575.42-T3.
AFS14A04-1575.42-T3. - SAW FILTER, 1.57542GHZ, SMD-5

2891992

SAW FILTER, 1.57542GHZ, SMD-5

ABRACON

SAW FILTER, 1.57542GHZ, SMD-5; Center Frequency:1.57542GHz; Pass Band Frequency:1.57442GHz a 1.57642GHz; SAW Filter Applications:Cellular Phones, Remote Control, Wireless Communication; No. of Pins:5Pins; Filter Case Style:SMD

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.18 10+ US$1.15 25+ US$0.84 50+ US$0.818 100+ US$0.803 250+ US$0.723 500+ US$0.704 1000+ US$0.609 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFS14A26-915.00-T3
AFS14A26-915.00-T3 - SAW FILTER, 915MHZ, SMD-5

2889515

SAW FILTER, 915MHZ, SMD-5

ABRACON

SAW FILTER, 915MHZ, SMD-5; Center Freque; SAW FILTER, 915MHZ, SMD-5; Center Frequency:915MHz; Pass Band Frequency:902MHz a 928MHz; SAW Filter Applications:Cellular Phones, Remote Control, Wireless Communication; No. of Pins:5Pins; Filter Case Style:SMD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.18 10+ US$1.15 25+ US$0.84 50+ US$0.818 100+ US$0.803 250+ US$0.723 500+ US$0.704 1000+ US$0.609 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
AFS1575.42S4-T
AFS1575.42S4-T - SAW FILTER, 1.57542GHZ, SMD-6

2891993

SAW FILTER, 1.57542GHZ, SMD-6

ABRACON

SAW FILTER, 1.57542GHZ, SMD-6; Center Frequency:1.57542GHz; Pass Band Frequency:1.57422GHz a 1.57662GHz; SAW Filter Applications:GPS, RF Devices; No. of Pins:6Pins; Filter Case Style:SMD; Product Range:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.52 25+ US$2.18 50+ US$2.15 100+ US$2.05 250+ US$2.00 500+ US$1.96 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFS14A72-2436.00-T3
AFS14A72-2436.00-T3 - SAW Filter, 2.436 GHz, Wireless Communication, Remote Control, Cellular Phones, 5 Pins, SMD

3820852

SAW Filter, 2.436 GHz, Wireless Communication, Remote Control, Cellular Phones, 5 Pins, SMD

ABRACON

SAW FILTER, 2.436GHZ, SMD-5;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

3000+ US$0.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 3000 vật phẩm Bội số của 3000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 3000 Nhiều: 3000
AFS14A04-1575.42-T3
AFS14A04-1575.42-T3 - SAW Filter, 1.57542 GHz, 1.57442GHz to 1.57642GHz

3819768

SAW Filter, 1.57542 GHz, 1.57442GHz to 1.57642GHz

ABRACON

SAW FILTER, 1.57642GHZ, SMD-5;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.15 25+ US$0.84 50+ US$0.818 100+ US$0.803 250+ US$0.723 500+ US$0.704 1000+ US$0.622 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
AFS14A34-1588.66-T3
AFS14A34-1588.66-T3 - SAW Filter, 1.58866 GHz, Cellular Phones, Remote Control, Wireless Communication, 5 Pins, SMD

3820050

SAW Filter, 1.58866 GHz, Cellular Phones, Remote Control, Wireless Communication, 5 Pins, SMD

ABRACON

SAW FILTER, 1.58866GHZ, SMD-5;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

3000+ US$0.519

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 3000 vật phẩm Bội số của 3000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 3000 Nhiều: 3000
AFS869S3-T
AFS869S3-T - SAW Filter, 869 MHz, 865MHz to 873MHz, Remote Control Receivers, 6 Pins, SMD

3820053

SAW Filter, 869 MHz, 865MHz to 873MHz, Remote Control Receivers, 6 Pins, SMD

ABRACON

SAW FILTER, 865MHZ TO 873MHZ, SMD-6;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

2000+ US$1.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 2000 vật phẩm Bội số của 2000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 2000 Nhiều: 2000
AFS434S3-T
AFS434S3-T - SAW Filter, 434 MHz, Automotive Electronics, Remote Control, 6 Pins, SMD

3820052

SAW Filter, 434 MHz, Automotive Electronics, Remote Control, 6 Pins, SMD

ABRACON

SAW FILTER, 434MHZ, SMD-6;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

1000+ US$1.57 5000+ US$1.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1000 vật phẩm Bội số của 1000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1000 Nhiều: 1000
AFS14A72-2436.00-T3
AFS14A72-2436.00-T3 - SAW Filter, 2.436 GHz, Wireless Communication, Remote Control, Cellular Phones, 5 Pins, SMD

3819769

SAW Filter, 2.436 GHz, Wireless Communication, Remote Control, Cellular Phones, 5 Pins, SMD

ABRACON

SAW FILTER, 2.436GHZ, SMD-5;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
AFS14A04-1575.42-T3
AFS14A04-1575.42-T3 - SAW Filter, 1.57542 GHz, 1.57442GHz to 1.57642GHz

3573042

SAW Filter, 1.57542 GHz, 1.57442GHz to 1.57642GHz

ABRACON

SAW FILTER, 1.57542GHZ, SMD-5;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

3000+ US$0.622

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 3000 vật phẩm Bội số của 3000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 3000 Nhiều: 3000