SMD Power Inductors

: Tìm Thấy 14,882 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 14,882 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Rated Current
Tối Thiểu/Tối Đa RMS Current (Irms)
Tối Thiểu/Tối Đa Inductor Construction
Tối Thiểu/Tối Đa Saturation Current (Isat)
Tối Thiểu/Tối Đa DC Current Rating
Tối Thiểu/Tối Đa High Frequency Inductor Case
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa Common Mode Filter Case
Tối Thiểu/Tối Đa Power Inductor Case
Tối Thiểu/Tối Đa Inductor Case Style
Tối Thiểu/Tối Đa Self Resonant Frequency Min
Tối Thiểu/Tối Đa DC Resistance Max