Diodes

: Tìm Thấy 7 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 7 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
D51A
D51A - Small Signal Diode, D Series, Quad Common Anode, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

1689659

Small Signal Diode, D Series, Quad Common Anode, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES

DIODE, NETWORK BUSSED; Diode Configuration:Quad Common Anode; Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max:80V; Forward Current If(AV):100mA; Forward Voltage VF Max:1.2V; Reverse Recovery Time trr Max:4ns; Forward Surge Current I

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.27 10+ US$2.14 25+ US$2.06 100+ US$2.03 250+ US$1.97 500+ US$1.86 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
D51C
D51C - Small Signal Diode, D Series, Quad Common Cathode, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

1689660

Small Signal Diode, D Series, Quad Common Cathode, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES

DIODE, NETWORK BUSSED; Diode Configuration:Quad Common Cathode; Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max:80V; Forward Current If(AV):100mA; Forward Voltage VF Max:1.2V; Reverse Recovery Time trr Max:4ns; Forward Surge Current

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.42 10+ US$3.01 25+ US$2.64 100+ US$2.41 500+ US$2.22 750+ US$2.10 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
D83A
D83A - Small Signal Diode, D Series, Quad Isolated, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

1689669

Small Signal Diode, D Series, Quad Isolated, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES

DIODE, NETWORK ISOLATED; Diode Configuration:Quad Isolated; Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max:80V; Forward Current If(AV):100mA; Forward Voltage VF Max:1.2V; Reverse Recovery Time trr Max:4ns; Forward Surge Current Ifs

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.77 10+ US$2.61 25+ US$2.51 100+ US$2.48 250+ US$2.41 500+ US$2.26 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
D83C
D83C - Small Signal Diode, D Series, Quad Isolated, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

1689670

Small Signal Diode, D Series, Quad Isolated, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES

DIODE, NETWORK ISOLATED; Diode Configuration:Quad Isolated; Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max:80V; Forward Current If(AV):100mA; Forward Voltage VF Max:1.2V; Reverse Recovery Time trr Max:4ns; Forward Surge Current Ifs

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.77 10+ US$2.61 25+ US$2.51 100+ US$2.48 250+ US$2.41 500+ US$2.26 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
D91A
D91A - Small Signal Diode, D Series, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

1689671

Small Signal Diode, D Series, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES

DIODE, NETWORK BUSSED; Diode Configuration:-; Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max:80V; Forward Current If(AV):100mA; Forward Voltage VF Max:1.2V; Reverse Recovery Time trr Max:4ns; Forward Surge Current Ifsm Max:300mA; O

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.16 10+ US$3.76 100+ US$3.35 500+ US$3.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
D91C
D91C - Small Signal Diode, D Series, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

1689672

Small Signal Diode, D Series, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES

DIODE, NETWORK BUSSED; Diode Configuration:-; Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max:80V; Forward Current If(AV):100mA; Forward Voltage VF Max:1.2V; Reverse Recovery Time trr Max:4ns; Forward Surge Current Ifsm Max:300mA; O

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.50 10+ US$3.17 100+ US$2.83 500+ US$2.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
D92C
D92C - Small Signal Diode, D Series, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

1689674

Small Signal Diode, D Series, 80 V, 100 mA, 1.2 V, 4 ns, 300 mA

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES

DIODE, NETWORK BUSSED; Diode Configuration:-; Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max:80V; Forward Current If(AV):100mA; Forward Voltage VF Max:1.2V; Reverse Recovery Time trr Max:4ns; Forward Surge Current Ifsm Max:300mA; O

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.41 10+ US$2.28 25+ US$2.19 100+ US$2.16 250+ US$2.10 500+ US$1.97 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1