Microcontrollers - MCU

: Tìm Thấy 6 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= NXP
2 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 6 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= NXP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
LPC5534JBD64E
LPC5534JBD64E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

3954296

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

NXP

MCU, 32BIT, 150MHZ, HTQFP-64;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.34 10+ US$5.16 25+ US$4.83 50+ US$4.55 100+ US$4.28 250+ US$4.07 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC5536JHI48/00E
LPC5536JHI48/00E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

3954301

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

NXP

MCU, 32BIT, 150MHZ, HVQFN-48;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.74 10+ US$4.67 25+ US$4.36 50+ US$4.11 100+ US$3.87 250+ US$3.68 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC5534JBD100E
LPC5534JBD100E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

3954295

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

NXP

MCU, 32BIT, 150MHZ, HLQFP-100;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.83 10+ US$5.56 25+ US$5.20 50+ US$4.90 100+ US$4.62 250+ US$4.37 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC5536JBD100E
LPC5536JBD100E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

3954299

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

NXP

MCU, 32BIT, 150MHZ, HLQFP-100;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.66 10+ US$6.39 25+ US$6.09 50+ US$5.70 100+ US$5.31 250+ US$5.07 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC5536JBD64E
LPC5536JBD64E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

3954300

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

NXP

MCU, 32BIT, 150MHZ, HTQFP-64;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.75 10+ US$5.50 25+ US$5.14 50+ US$4.83 100+ US$4.56 250+ US$4.33 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC5534JHI48/00E
LPC5534JHI48/00E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

3954297

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

NXP

MCU, 32BIT, 150MHZ, HVQFN-48;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.32 10+ US$4.35 25+ US$4.05 50+ US$3.81 100+ US$3.60 250+ US$3.41 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1