Network Controllers

: Tìm Thấy 353 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 353 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
ADIN2111CCPZ-R7
ADIN2111CCPZ-R7 - ETHERNET CONTROLLERS.

4026137

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ETHERNET CONTROLLERS.

ANALOG DEVICES

ETHERNET CONTROLLERS.;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$10.69 10+ US$9.85 25+ US$9.59 50+ US$9.26 100+ US$8.47 250+ US$8.39 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ADIN1110CCPZ
ADIN1110CCPZ - ETHERNET CONTROLLERS.

4026125

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ETHERNET CONTROLLERS.

ANALOG DEVICES

ETHERNET CONTROLLERS.;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.45 10+ US$6.14 25+ US$5.65 50+ US$5.50 100+ US$5.09 250+ US$5.03 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ADIN1100CCPZ-R7
ADIN1100CCPZ-R7 - ETHERNET CONTROLLERS

4026122

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ETHERNET CONTROLLERS

ANALOG DEVICES

ETHERNET CONTROLLERS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$5.77 10+ US$5.49 25+ US$5.09 50+ US$5.08 100+ US$5.06 250+ US$5.05 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ADIN1110BCPZ
ADIN1110BCPZ - ETHERNET CONTROLLERS.

4026124

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ETHERNET CONTROLLERS.

ANALOG DEVICES

ETHERNET CONTROLLERS.;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.12 10+ US$5.83 25+ US$5.37 50+ US$5.22 100+ US$4.83 250+ US$4.77 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ADIN2111BCPZ
ADIN2111BCPZ - ETHERNET CONTROLLERS.

4026133

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ETHERNET CONTROLLERS.

ANALOG DEVICES

ETHERNET CONTROLLERS.;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.66 10+ US$8.90 25+ US$8.66 50+ US$8.37 100+ US$7.65 250+ US$7.58 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ADIN2111CCPZ
ADIN2111CCPZ - ETHERNET CONTROLLERS.

4026136

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ETHERNET CONTROLLERS.

ANALOG DEVICES

ETHERNET CONTROLLERS.;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.69 10+ US$9.85 25+ US$9.59 50+ US$9.26 100+ US$8.47 250+ US$8.39 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM54616SC0KFBG
BCM54616SC0KFBG - Ethernet Controller, FBGA

3223133

Ethernet Controller, FBGA

BROADCOM

ETHERNET TRANSCEIVER, 1GBPS, FBGA-100; Controller IC Case Style:FBGA; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.46 10+ US$20.73 25+ US$19.01 80+ US$17.57 230+ US$17.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM53106SKFBG
BCM53106SKFBG - ULTRA LOWER POWER GE SWITCH

3223114

ULTRA LOWER POWER GE SWITCH

BROADCOM

ULTRA LOWER POWER GE SWITCH; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.55 10+ US$15.32

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM53283MKPBG
BCM53283MKPBG - X16 FE SWITCH

3223121

X16 FE SWITCH

BROADCOM

X16 FE SWITCH; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$93.47 10+ US$88.63 25+ US$86.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM54216EB1KMLG
BCM54216EB1KMLG - PHY ETHERNET CONTROLLERS

3223125

PHY ETHERNET CONTROLLERS

BROADCOM

PHY ETHERNET CONTROLLERS; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.67 10+ US$12.35 25+ US$11.77 100+ US$10.22 250+ US$9.77 500+ US$8.90 1176+ US$8.13 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM5461SA3KFBG
BCM5461SA3KFBG - 10/100/1000 BASE T SINGLE PHY

3223142

10/100/1000 BASE T SINGLE PHY

BROADCOM

10/100/1000 BASE T SINGLE PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.28 10+ US$17.73 25+ US$17.00 100+ US$14.97 250+ US$14.29

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM5461SA2KQMG
BCM5461SA2KQMG - 10/100/1000 BASE T GE PHY

3223141

10/100/1000 BASE T GE PHY

BROADCOM

10/100/1000 BASE T GE PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$17.07 10+ US$15.70 25+ US$15.05 100+ US$13.26 250+ US$12.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM54612EB1IMLG
BCM54612EB1IMLG - SINGLE GBE PHY

3223129

SINGLE GBE PHY

BROADCOM

SINGLE GBE PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM5461A1KFBG
BCM5461A1KFBG - 10/100/1000 BASE T SINGLE PHY

3223135

10/100/1000 BASE T SINGLE PHY

BROADCOM

10/100/1000 BASE T SINGLE PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$16.56 10+ US$15.23 25+ US$14.60 80+ US$12.86 230+ US$12.23 440+ US$11.44 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM53101MKMLG
BCM53101MKMLG - 5 PORT FE SWITCH

3223113

5 PORT FE SWITCH

BROADCOM

5 PORT FE SWITCH; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.15 10+ US$25.04 25+ US$23.92 80+ US$21.39 230+ US$20.40 440+ US$19.91 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM5461A1KPFG
BCM5461A1KPFG - 10/100/1000 BASE T SINGLE PHY

3223136

10/100/1000 BASE T SINGLE PHY

BROADCOM

10/100/1000 BASE T SINGLE PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM5482A2IFBG
BCM5482A2IFBG - DUAL PORT 10/100/1000 BASE T PHY

3223147

DUAL PORT 10/100/1000 BASE T PHY

BROADCOM

DUAL PORT 10/100/1000 BASE T PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.71 10+ US$19.19 25+ US$16.37 100+ US$15.40 250+ US$15.09 500+ US$14.79 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
BCM5461SA1KPFG
BCM5461SA1KPFG - 10/100/1000 BASE-T GE PHY

3223138

10/100/1000 BASE-T GE PHY

BROADCOM

10/100/1000 BASE-T GE PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.82 10+ US$22.90 25+ US$21.87 80+ US$19.55 230+ US$18.66 440+ US$18.20 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM54616C0KFBG
BCM54616C0KFBG - Ethernet Controller, 1 Gbps, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, FBGA, 100 Pins

3223131

Ethernet Controller, 1 Gbps, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, FBGA, 100 Pins

BROADCOM

ETHERNET TRANSCEIVER, 1GBPS, FBGA-100; Data Rate:1Gbps; Ethernet Type:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab; Supply Voltage Min:-; Supply Voltage Max:-; Controller IC Case Style:FBGA; No. of Pins:100Pins; IC Interface Type:MII, RGMII, SGMII; Operating Te

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$16.36 10+ US$14.81 25+ US$13.64 80+ US$12.47 230+ US$11.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM5464RA1KFBG
BCM5464RA1KFBG - 1000/100/10 BASE T

3223144

1000/100/10 BASE T

BROADCOM

1000/100/10 BASE T; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$52.50 5+ US$44.07 10+ US$37.96 25+ US$35.83 50+ US$35.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM5241A1KMLG
BCM5241A1KMLG - SINGLE PORT 10/100/ PHY

3223110

SINGLE PORT 10/100/ PHY

BROADCOM

SINGLE PORT 10/100/ PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019); Available until stocks are exhausted

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.17 10+ US$2.87 25+ US$2.57 80+ US$2.31 230+ US$2.06 440+ US$1.80 3430+ US$1.40 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
BCM5482SA2IFBG
BCM5482SA2IFBG - DUAL PORT 10/100/1000 BASE T PHY

3223149

DUAL PORT 10/100/1000 BASE T PHY

BROADCOM

DUAL PORT 10/100/1000 BASE T PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.54 10+ US$24.11 25+ US$20.57 100+ US$19.35 250+ US$18.96 500+ US$18.57 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
BCM5461SA1IPFG
BCM5461SA1IPFG - SINGLE PORT 10/100/1000

3223137

SINGLE PORT 10/100/1000

BROADCOM

SINGLE PORT 10/100/1000; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.77 10+ US$22.85 25+ US$21.82 80+ US$19.52 230+ US$18.62 440+ US$18.17 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM54220B0KFBG
BCM54220B0KFBG - DUAL GE PHY

3223126

DUAL GE PHY

BROADCOM

DUAL GE PHY; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.43 10+ US$30.84 25+ US$29.45 100+ US$26.34 250+ US$25.12 500+ US$23.70 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BCM5389IFBG
BCM5389IFBG - Ethernet Controller, FBGA

3223123

Ethernet Controller, FBGA

BROADCOM

ETHERNET SWITCH, 9GBPS, FBGA-256; Controller IC Case Style:FBGA; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$70.19 10+ US$65.46 25+ US$60.71 80+ US$56.92

Vật Phẩm Hạn Chế