Communications & Networking Modules

: Tìm Thấy 15 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= RF SOLUTIONS
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 15 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= RF SOLUTIONS
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
ESP-12S
ESP-12S - Wireless LAN Module, 2.484 GHz, UART, Networking, Home Automation, Wireless Positioning System

2841159

Wireless LAN Module, 2.484 GHz, UART, Networking, Home Automation, Wireless Positioning System

RF SOLUTIONS

WIFI MODULE, 2.484GHZ, 9 I/O PORT; Frequency RF:2.484GHz; Module Interface:UART; Module Applications:Networking, Home Automation, Industrial Wireless Control, Wireless Positioning System Signals; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.59 10+ US$8.78 20+ US$7.98 100+ US$7.19 200+ US$6.59 500+ US$5.99 1000+ US$5.42 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP-07S
ESP-07S - Wireless LAN Module, 2.5 GHz, I2C, I2S, SPI, UART, Wireless Connectivity

2841158

Wireless LAN Module, 2.5 GHz, I2C, I2S, SPI, UART, Wireless Connectivity

RF SOLUTIONS

WIFI MODULE, 2.5GHZ, 9 I/O PORT; Frequency RF:2.5GHz; Module Interface:I2C, I2S, SPI, UART; Module Applications:Wireless Connectivity; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.39 10+ US$9.51 20+ US$8.65 100+ US$7.79 200+ US$7.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-12F
ESP32-C3-12F - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

3932665

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.14 5+ US$6.56 10+ US$5.96 50+ US$5.43 100+ US$4.91 250+ US$4.81 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-13-KIT
ESP32-C3-13-KIT - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

3932674

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.23 5+ US$12.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-12F-KIT
ESP32-C3-12F-KIT - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

3932671

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.65 5+ US$12.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-13
ESP32-C3-13 - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

3932669

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.19 5+ US$6.59 10+ US$5.99 50+ US$5.47 100+ US$4.94 250+ US$4.85 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-32S-KIT
ESP32-C3-32S-KIT - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

3932672

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.65 5+ US$12.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-32S
ESP32-C3-32S - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

3932666

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.19 5+ US$6.59 10+ US$5.99 50+ US$5.47 100+ US$4.94 250+ US$4.85 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-01M-KIT
ESP32-C3-01M-KIT - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

3932673

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.13 5+ US$12.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-13U
ESP32-C3-13U - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

3932670

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.25 5+ US$6.65 10+ US$6.05 50+ US$5.51 100+ US$4.97 250+ US$4.87 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-13U-KIT
ESP32-C3-13U-KIT - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

3932675

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx-KIT Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.29 5+ US$12.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ESP32-C3-01M
ESP32-C3-01M - Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

3932668

Communication Module, WLAN, 160 MHz, ADC/I2C/I2S/PWM/SPI/UART, ESP32-C3-xxx Series

RF SOLUTIONS

WLAN COMM MODULE, 160MHZ;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.88 5+ US$6.31 10+ US$5.74 50+ US$5.23 100+ US$4.72 250+ US$4.63 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BLUELOCK
BLUELOCK - MODULE, BLUETOOTH ACCESS CONTROL

1327282

MODULE, BLUETOOTH ACCESS CONTROL

RF SOLUTIONS

MODULE, BLUETOOTH ACCESS CONTROL; Supply Voltage Min:-; Supply Voltage Max:12V; Signal Range Max:100m; Data Rate:-; Bluetooth Version:Bluetooth 1.1; Bluetooth Class:Class 2; Receive Sensitivity:-; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Ma

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$238.76

Vật Phẩm Hạn Chế
TOOTHPICK
TOOTHPICK - BLUETOOTH MODULE, 2.48GHZ, 90KBPS

1676028

BLUETOOTH MODULE, 2.48GHZ, 90KBPS

RF SOLUTIONS

BLUETOOTH MODULE, 2.48GHZ, 90KBPS; Supply Voltage Min:-; Supply Voltage Max:-; Data Rate:90Kbps; Bluetooth Version:Bluetooth 2.0; Bluetooth Class:-; Receive Sensitivity:-; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; SVHC:No SVHC (16-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$138.57

Vật Phẩm Hạn Chế
GSM-T35I
GSM-T35I - GSM MODEM, DUAL BAND, RS232, SMA ANT

1517423

GSM MODEM, DUAL BAND, RS232, SMA ANT

RF SOLUTIONS

GSM MODEM, DUAL BAND, RS232, SMA ANT; SVHC:No SVHC (16-Jun-2014)<!--FANDB--><div class="features-and-benefits-container"></div>

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$166.78 5+ US$157.18

Vật Phẩm Hạn Chế