Tìm Thấy 19 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= DANISENSE
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 19 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= DANISENSE
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Current Measuring Range AC
 
 
Sort Acending Sort Decending
DS200UB-10V
DS200UB-10V - Current Sensor, Voltage Output, 140 A AC, -200A DC to 200A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

3884195

Current Sensor, Voltage Output, 140 A AC, -200A DC to 200A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,229.03

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
140A
DP50IP-B
DP50IP-B - Current Sensor, 12.5 A to 50 A AC, 12.5A DC to 50A DC, 14.25 V to 15.75 V, DP Series

3884206

Current Sensor, 12.5 A to 50 A AC, 12.5A DC to 50A DC, 14.25 V to 15.75 V, DP Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$394.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
12.5A to 50A
DC200IF
DC200IF - Current Sensor, Current Output, 200 A AC, -300A DC to 300A DC, 14.25 V to 15.75 V

3884205

Current Sensor, Current Output, 200 A AC, -300A DC to 300A DC, 14.25 V to 15.75 V

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$394.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
DS200ID
DS200ID - Current Sensor, Current Output, 200 A AC, -300A DC to 300A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

3884188

Current Sensor, Current Output, 200 A AC, -300A DC to 300A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$924.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
DS400ID
DS400ID - Current Sensor, Current Output, 400 A AC, -600A DC to 600A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

3884190

Current Sensor, Current Output, 400 A AC, -600A DC to 600A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,099.08

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
DS600UB-10V
DS600UB-10V - Current Sensor, Voltage Output, 600 A AC, -900A DC to 900A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

3884198

Current Sensor, Voltage Output, 600 A AC, -900A DC to 900A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,536.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
DQ600ID
DQ600ID - Current Sensor, Current Output, 600 A AC, -900A DC to 900A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

3884192

Current Sensor, Current Output, 600 A AC, -900A DC to 900A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,285.50

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
DS600ID
DS600ID - Current Sensor, Current Output, 600 A AC, -900A DC to 900A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

3884191

Current Sensor, Current Output, 600 A AC, -900A DC to 900A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,285.50

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
DS50ID
DS50ID - Current Sensor, Current Output, 75 A AC, -75A DC to 75A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

3884187

Current Sensor, Current Output, 75 A AC, -75A DC to 75A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$917.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
50A
RCMH070IB+
RCMH070IB+ - Current Sensor, Current/Relay Output, 2A AC, 2A DC, 20.4 V to 26.4 V, RCM Series

3884207

Current Sensor, Current/Relay Output, 2A AC, 2A DC, 20.4 V to 26.4 V, RCM Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$946.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2A
DS400UB-10V
DS400UB-10V - Current Sensor, Voltage Output, 280 A AC, 400A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

3884197

Current Sensor, Voltage Output, 280 A AC, 400A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,380.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
280A
DS50UB-10V
DS50UB-10V - Current Sensor, Voltage Output, 50 A AC, -75A DC to 75A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

3884194

Current Sensor, Voltage Output, 50 A AC, -75A DC to 75A DC, 14.25 V to 15.75 V, DS Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,229.03

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
50A
DM1200ID
DM1200ID - Current Sensor, Current Output, 1.2 kA AC, -1.5kA DC to 1.5kA DC, 14.25 V to 15.75 V, DM Series

3884201

Current Sensor, Current Output, 1.2 kA AC, -1.5kA DC to 1.5kA DC, 14.25 V to 15.75 V, DM Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,051.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1.2kA
DSSIU-4-1U
DSSIU-4-1U - AC/DC Front End Power Supply (PSU), 1U Rack, +/- 15V, 4 Output

3884208

AC/DC Front End Power Supply (PSU), 1U Rack, +/- 15V, 4 Output

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,292.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
DSUB2
DSUB2 - D-Sub Cable, Current Transducer, 2 m

3884209

D-Sub Cable, Current Transducer, 2 m

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.03 5+ US$108.60 10+ US$106.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
DSUB5
DSUB5 - D-Sub Cable, Current Transducer, 5 m

3884210

D-Sub Cable, Current Transducer, 5 m

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$190.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
DT100ID
DT100ID - Current Sensor, Current Output, 100A AC, -100A DC to 100A DC, 14.25 V to 15.75 V, DT Series

4063689

Current Sensor, Current Output, 100A AC, -100A DC to 100A DC, 14.25 V to 15.75 V, DT Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$810.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
100A
DT200ID
DT200ID - Current Sensor, Current Output, 200A AC, -200A DC to 200A DC, 14.25 V to 15.75 V, DT Series

4063690

Current Sensor, Current Output, 200A AC, -200A DC to 200A DC, 14.25 V to 15.75 V, DT Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$825.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
200A
DT50ID
DT50ID - Current Sensor, Current Output, 50A AC, -50A DC to 50A DC, 14.25 V to 15.75 V, DT Series

4063688

Current Sensor, Current Output, 50A AC, -50A DC to 50A DC, 14.25 V to 15.75 V, DT Series

DANISENSE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$794.67

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
50A