Tìm Thấy 1,730 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= VISHAY
Danh Mục
2 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 1,730 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= VISHAY
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Silicon Manufacturer Silicon Core Number Kit Application Type Application Sub Type Kit Contents Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
SIP32419EVB
SIP32419EVB - Evaluation Board, SiP32419, High Side Switch

3890199

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32419, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32419 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32419 -
SIP32453EVB
SIP32453EVB - Evaluation Board, SiP32453, High Side Switch

3890205

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32453, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32453 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32453 -
SIP32468EVB
SIP32468EVB - Evaluation Board, SiP32468, High Side Switch

3890215

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32468, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32468 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32468 -
SIP32467EVB
SIP32467EVB - Evaluation Board, SiP32467, High Side Switch

3890214

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32467, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32467 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32467 -
SIP32452EVB
SIP32452EVB - Evaluation Board, SiP32452, High Side Switch

3890204

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32452, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32452 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32452 -
SIP32430EVB
SIP32430EVB - Evaluation Board, SiP32430, High Side Switch

3890202

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32430, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32430 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32430 -
SIP32103EVB
SIP32103EVB - Evaluation Board, SiP32103, Bidirectional Battery, High Side Switch

3890196

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32103, Bidirectional Battery, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32103 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32103 -
SIP32458EVB
SIP32458EVB - Evaluation Board, SiP32458, High Side Switch

3890208

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32458, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32458 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32458 -
SIP32455EVB
SIP32455EVB - Evaluation Board, SiP32455, High Side Switch

3890207

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32455, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32455 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32455 -
SIP32454EVB
SIP32454EVB - Evaluation Board, SiP32454, High Side Switch

3890206

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32454, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32454 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32454 -
SIP32408EVB
SIP32408EVB - Evaluation Board, SiP32408, High Side Switch

3890197

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32408, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32408 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32408 -
SIP32429EVB
SIP32429EVB - Evaluation Board, SiP32429, High Side Switch

3890201

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32429, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32429 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32429 -
SIP32409EVB
SIP32409EVB - Evaluation Board, SiP32409, High Side Switch

3890198

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32409, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32409 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32409 -
SIP32101EVB
SIP32101EVB - Evaluation Board, SiP32101, Bidirectional Battery, High Side Switch

3890194

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32101, Bidirectional Battery, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32101 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32101 -
SIP32102EVB
SIP32102EVB - Evaluation Board, SiP32102, Bidirectional Battery, High Side Switch

3890195

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32102, Bidirectional Battery, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32102 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32102 -
SIP32460EVB
SIP32460EVB - Evaluation Board, SiP32460, High Side Switch

3890210

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32460, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32460 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32460 -
SIP32451EVB
SIP32451EVB - Evaluation Board, SiP32451, High Side Switch

3890203

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32451, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32451 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32451 -
SIP32459EVB
SIP32459EVB - Evaluation Board, SiP32459, High Side Switch

3890209

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32459, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32459 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32459 -
SIP32461EVB
SIP32461EVB - Evaluation Board, SiP32461, High Side Switch

3890212

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32461, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32461 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32461 -
SIP32462EVB
SIP32462EVB - Evaluation Board, SiP32462, High Side Switch

3890213

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32462, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32462 Power Management - Load Switch High Side Switch Evaluation Board SiP32462 -
IHLP1212BZEVR10M01
IHLP1212BZEVR10M01 - Power Inductor (SMD), 0.1 µH, 11.02 A, Shielded, 20.58 A, IHLP-1212BZ-01 Series

3928915

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Power Inductor (SMD), 0.1 µH, 11.02 A, Shielded, 20.58 A, IHLP-1212BZ-01 Series

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.878 100+ US$0.745 500+ US$0.678 1000+ US$0.609 2000+ US$0.542 4000+ US$0.479 20000+ US$0.467 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- - - - - IHLP-1212BZ-01 Series
SIHD6N65E-GE3
SIHD6N65E-GE3 - Power MOSFET, N Channel, 650 V, 7 A, 0.5 ohm, TO-252 (DPAK), Surface Mount

3929245

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Power MOSFET, N Channel, 650 V, 7 A, 0.5 ohm, TO-252 (DPAK), Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.08 10+ US$1.86 100+ US$1.53 500+ US$1.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - E Series
PEP0402Y1001WNTA
PEP0402Y1001WNTA - SMD Chip Resistor, 1 kohm, ± 0.05%, 125 mW, 0402 [1005 Metric], Thin Film, Precision

3924720

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

SMD Chip Resistor, 1 kohm, ± 0.05%, 125 mW, 0402 [1005 Metric], Thin Film, Precision

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$10.84 5+ US$8.30 10+ US$7.69 20+ US$7.07 40+ US$6.43 100+ US$5.94 500+ US$5.72 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - PEP Series
PEP0603Y1002BGTA
PEP0603Y1002BGTA - SMD Chip Resistor, 10 kohm, ± 0.1%, 320 mW, 0603 [1608 Metric], Thin Film, Precision

3924730

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

SMD Chip Resistor, 10 kohm, ± 0.1%, 320 mW, 0603 [1608 Metric], Thin Film, Precision

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$9.09 5+ US$6.97 10+ US$6.45 20+ US$5.92 40+ US$5.39 100+ US$4.98 500+ US$4.80 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - PEP Series
PEP0402Z1000BGTA
PEP0402Z1000BGTA - SMD Chip Resistor, 100 ohm, ± 0.1%, 125 mW, 0402 [1005 Metric], Thin Film, Precision

3924718

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

SMD Chip Resistor, 100 ohm, ± 0.1%, 125 mW, 0402 [1005 Metric], Thin Film, Precision

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$9.09 5+ US$6.97 10+ US$6.45 20+ US$5.92 40+ US$5.39 100+ US$4.98 500+ US$4.80 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - PEP Series