Đổi Mật Khẩu

Bạn có thể đổi mật khẩu trong mục Đổi Mật Khẩu trong Tài Khoản Của Tôi

Sau đây là các yêu cầu về định dạng mật khẩu:

  • Phải có độ dài từ 8 đến 20 ký tự
  • Phải bao gồm cả ký tự chữ và số, trong đó phải có ít nhất 1 chữ cái hoặc 1 chữ số. Không được phép sử dụng các ký tự khác.
  • Mật khẩu có phân biệt rõ chữ hoa và chữ thường. Nên sử dụng các ký tự viết hoa và viết thường. Mật khẩu mạnh là mật khẩu có chứa cả ký tự viết hoa lẫn ký tự viết thường.

Bạn không nhớ tên người dùng và / hoặc mật khẩu? Bạn có thể yêu cầu tên người dùng được gửi về địa chỉ email trong thông tin cá nhân của bạn và bạn cũng có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu.

LƯU Ý: Nếu bạn vừa được đặt lại mật khẩu của bạn, chúng tôi khuyến nghị bạn nên vào mục thay đổi mật khẩu và đổi mật khẩu mới dễ nhớ hơn. Mật khẩu được gửi từ yêu cầu đặt lại là một dãy các chữ và số được tạo ra ngẫu nhiên.

Đối với Cộng đồng element14 - Tên đăng nhập và mật khẩu của bạn trên cửa hàng element14 và cộng đồng element14 là khác nhau, trừ khi bạn dùng chung mật khẩu cho cả 2 nền tảng. Hệ thống đăng nhập của 2 trang web là tách biệt và thông tin người dùng cũng không được trao đổi qua lại.

Tài Khoản Của Tôi

Hỏi: Làm thế nào để tôi đặt lại / thay đổi mật khẩu của mình?
Đáp:

Quên mật khẩu

Nếu quên mật khẩu, bạn có thể dễ dàng yêu cầu đặt lại mật khẩu.

Đổi mật khẩu

Nếu bạn nhớ mật khẩu hiện tại của mình, bạn chỉ cần đăng nhập và vào trang Tài Khoản Của Tôi: Đổi mật khẩu và làm theo hướng dẫn được đưa ra.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Làm thế nào để tôi yêu cầu tên người dùng của mình?
Đáp: Nếu không nhớ tên người dùng, bạn có thể dễ dàng yêu cầu tên người dùng của bạn được gửi về địa chỉ email trong hồ sơ của bạn.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Làm thế nào để tôi thay đổi địa chỉ giao hàng / lập hóa đơn?
Đáp: Bạn có thể gửi yêu cầu cập nhật địa chỉ lập hóa đơn bằng cách đăng nhập và vào mục Sổ địa chỉ. Chọn địa chỉ đầu tiên mà bạn dùng để mở tài khoản và cập nhật thông tin. Sau khi bạn gửi biểu mẫu, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ được thông báo để xác nhận địa chỉ và sẽ cập nhật lên hệ thống kinh doanh của chúng tôi.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Làm thế nào để tôi thiết lập tài khoản giao dịch?
Đáp: Bạn có thể yêu cầu tạo tài khoản giao dịch khi đăng ký và đặt đơn hàng đầu tiên trên trang web này.

LƯU Ý: Đơn hàng có thể sẽ bị chậm trong khi chờ xác minh tín dụng kinh doanh.

Bạn cũng thể liên hệ với chúng tôi để thiết lập một tài khoản.

  • Gửi email cho bộ phận chăm sóc khách hàng: vn-sales@element14.com
  • Gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng: (+84) 286 287 6113, 9:00am - 6:00pm, Monday - Friday
Hỏi: Tôi đã là khách hàng rồi. Thì tôi cần phải làm gì để đặt hàng trực tuyến?
Đáp: Có số tài khoản không có nghĩa là bạn có thể truy cập vào tài khoản trên trang web; bạn phải đăng ký trực tuyến để tạo số tài khoản. Việc đăng ký rất nhanh và đơn giản. Sau khi đăng ký xong, bạn có thể thoải mái đặt hàng trực tuyến. Để đăng ký, bạn cần phải cung cấp một số thông tin, chọn tên người dùng và mật khẩu, đây sẽ là chìa khóa đặc biệt để bạn truy cập vào trang web. Bạn có thể cập nhật thông tin chi tiết trực tuyến của mình trong tài khoản trên web, bao gồm số tài khoản và thiết lập tùy chọn.
Hỏi: Những ký tự nào có thể sử dụng được khi nhập biểu mẫu?
Đáp: Những ký tự sau đây có thể sử dụng được khi nhập biểu mẫu:.
  • a-z  A-Z  0-9
  • Tất cả các dấu chấm câu và phần lớn các ký tự đặc biệt, ngoại trừ ‘|’&nbsp‘,’ (dấu phẩy) và ‘\’ (Lưu ý: các trường như trường mã bưu điện, số điện thoại, v.v. không nhận ký tự đặc biệt)