Chính Sách Hoàn Trả

Hàng hóa sẽ không được đổi trả nếu không có văn bản đồng ý trước từ Công ty. Trước khi đổi trả Hàng hóa cho Công ty dưới bất kỳ lý do gì, Khách hàng phải liên hệ với Công ty để nhận mã ủy quyền hoàn trả hàng ("RMA"). Khách hàng chấp nhận các rủi ro và chi phí cho tất cả Hàng hóa được đổi trả. Đồng thời Khách hàng phải đảm bảo Hàng được đổi trả còn nguyên vẹn và được bọc trong bao bì gốc của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm đổi trả Hàng hóa cho Công ty và cung cấp bằng chứng hoặc chứng từ giao hàng về giao dịch đổi trả đó.

Công ty áp dụng chính sách đổi trả trong vòng 30 ngày. Để được xác nhận đã đổi trả thành công, Công ty phải nhận được Hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn để có thể xuất biên nhận đã nhận hàng. Khách hàng nên đổi trả Hàng hóa ngay khi có mã RMA đồng thời vui lòng nêu rõ mã ủy quyền hoàn trả hàng (RMA), mã tài khoản khách hàng và mã đơn hàng được dán bên ngoài gói hàng.
*Công ty phải nhận được hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn trong trường hợp hàng được vận chuyển bằng đường biển

Hàng hóa bao gồm phần mềm hoặc các sản phẩm có kết cấu đặc biệt hay chứa bất kỳ chất độc hại thuộc Chỉ thị 2002/95/EC về Hạn chế sử dụng các chất độc hại nhất định trong các thiết bị điện và điện tử (“RoHS”) có thể sẽ không được đổi trả. Bất kỳ Hàng hóa nào không nằm trong danh mục sản phẩm hoặc không tồn kho có thể sẽ không được đổi trả. Các loại Hàng hóa nhạy cảm với tĩnh điện hoặc linh kiện nhạy cảm với độ ẩm (MSL) được đóng gói trong bao bì kín có thể sẽ không được đổi trả nếu vỉ hoặc bao bì “dán” đã được tháo rời, tác động hay bị hư hỏng trong quá trình nhận hàng.

Bất kỳ Hàng hóa nào bị trả lại với các lý do như "unwanted" (không cần thiết) hoặc "incorrectly ordered" (đặt nhầm hàng) có thể phải chịu phí hoàn kho 20% cho giá trị đơn Hàng (với mức phí tối thiểu là 20 USD) tùy theo quyết định của Công ty.

Hoàn Trả Hàng

Hỏi: Tôi cần làm gì để hoàn trả hàng?
Đáp: Bạn vui lòng sử dụng biểu mẫu yêu cầu hoàn trả hàng trực tuyến của chúng tôi để yêu cầu nhận mã ủy quyền trả lại hàng hóa (RMA). Bạn sẽ nhận được hướng dẫn cách đóng gói để hoàn trả hàng sau khi nhận được mã RMA.

Liên Kết Liên Quan