Tuân Thủ Pháp Luật và Môi Trường

Liên Kết Liên Quan

RoHS

Các trạng thái RoHS được hiển thị trên các trang web của chúng tôi đề cập đến Chỉ thị của Liên minh Châu Âu 2011/65/EU về Hạn chế sử dụng một số Chất Nguy hiểm và bản sửa đổi (EU) 2015/863 bổ sung 4 chất vào 2011/65/EU kể từ tháng 7 Ngày 22 năm 2019. Tất cả dữ liệu RoHS của chúng tôi đều dựa trên thông tin từ các nhà cung cấp của chúng tôi.

Tuân Thủ Tiêu Chuẩn RoHS

    Tuân Thủ Tiêu Chuẩn RoHS

  Sản phẩm này KHÔNG chứa các hóa chất bị hạn chế bởi luật RoHS ở các mức vượt quá giá trị nồng độ tối đa.

    Miễn trừ tuân thủ RoHS

  Sản phẩm đủ điều kiện cho một trong các trường hợp miễn trừ cụ thể được nêu trong Phụ lục III của Chỉ thị.

    Không Tuân Thủ Tiêu Chuẩn RoHS

  Sản phẩm này chứa các hóa chất bị hạn chế bởi luật RoHS ở các mức vượt quá giá trị nồng độ tối đa.

    Không Áp Dụng

  Sản phẩm nằm ngoài phạm vi của luật RoHS và sẽ không được sử dụng hợp lý như một thành phần trong thiết bị điện và điện tử trong phạm vi (EEE).

    Chờ thông báo

  Chúng tôi không có đủ thông tin từ các nhà cung cấp để tự tin xác nhận trạng thái tuân thủ RoHS của họ. Khách hàng muốn mua phiên bản tuân thủ RoHS của bất kỳ sản phẩm nào mà không được chỉ định là tuân thủ RoHS YES hoặc YesX thỉ nên liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật Trực Tuyến hoặc kiểm tra các lựa chọn thay thế có sẵn trên trang web của chúng tôi vì chúng tôi có thể cung cấp một sản phẩm phù hợp trong quy mô mặt hàng của mình.


REACH

Chứng nhận REACH về Các chất có nguy cơ cao (SVHC) được hiển thị trên các trang web của chúng tôi đề cập đến Quy định của Liên minh Châu Âu (EC) 1907/2006 liên quan đến Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất. Tất cả dữ liệu REACH của chúng tôi đều dựa trên thông tin từ các nhà cung cấp của chúng tôi.

Tuân Thủ REACH

  Không có SVHC (ngày phiên bản SVHC)

  Sản phẩm này KHÔNG chứa các hóa chất SVHC trong danh sách phiên bản SVHC ở các mức vượt quá giá trị nồng độ tối đa.

  Tên SVHC

  Sản phẩm này chứa các hóa chất SVHC ở các mức vượt quá giá trị nồng độ tối đa.

  Chờ thông báo

  Chúng tôi không có đủ thông tin từ các nhà cung cấp để tự tin xác nhận trạng thái tuân thủ SVHC của họ. Khách hàng muốn biết trạng thái SVHC của bất kỳ sản phẩm nào hiện được chỉ định là Chờ thông báo thì nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến.

Chứng Nhận Chất Lượng Sản Phẩm

Những khách hàng đã đăng ký đều có thể tải cả hai chứng nhận RoHS và REACH có sẵn trên chứng nhận Tuân thủ Sản phẩm từ trang web của chúng tôi. Biểu tượng chứng nhận và liên kết tải xuống có thể được tìm thấy trong phần Pháp lý và Môi trường của trang Chi tiết Sản phẩm.


ECCN

Xuất Khẩu Kiểm Soát Phân Loại Số (ECCN) được cung cấp bởi Nhóm Phân Loại Tuân Thủ Thương Mại nội bộ của Premier Farnell, những người phân loại tất cả các mặt hàng theo hiểu biết tốt nhất của họ theo Danh sách quân sự của Vương quốc Anh, danh sách Sử dụng kép của EU cũng như Quy định Quản lý Xuất khẩu (EAR), sử dụng thông tin được đưa ra có sẵn cho Premier Farnell bởi các nhà sản xuất và / hoặc nhà cung cấp. CẢNH BÁO SỬ DỤNG: Nội dung được cung cấp bởi chúng tôi theo hướng dẫn dành riêng cho mục đích truyền đạt thông tin và chỉ để bạn sử dụng. Xin lưu ý rằng phân loại sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian. Không có sự đảm bảo hoặc bảo hành nào về việc chúng có chính xác hay cập nhật hay không. Bạn có trách nhiệm xác định tình trạng giấy phép hoặc phân loại xuất nhập khẩu chính xác của bất kỳ sản phẩm nào ở quốc gia của bạn và bất kỳ quốc gia nào mà sản phẩm có thể được vận chuyển. Trách nhiệm này cũng thuộc về bạn nếu liên quan đến bất kỳ thông tin phân loại hoặc giấy phép nào trên bất kỳ sản phẩm nào trước khi bạn tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi có thể có đối với bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác liên quan đến bất kỳ vấn đề nào trong số này đều được loại trừ rõ ràng.

“Chúng tôi” và “của chúng tôi” đều đề cập đến từng và tất cả các công ty của công ty mẹ - Tập đoàn Avnet tại Hoa Kỳ của chúng tôi dưới các thương hiệu Farnell, Newark và element14. “Bạn” và “của bạn” có nghĩa là người nhận thông tin này và bất kỳ ai đang tìm cách sử dụng thông tin đó.

Thông Tin Sản Phẩm

Hỏi: Tôi có thể nói chuyện với ai về thông tin kỹ thuật của sản phẩm?
Đáp:
 • Hãy thử tính năng hỗ trợ trực tiếp của chúng tôi 24 hours a day, Monday - Friday
 • Gửi email cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: sg-technical@element14.com
 • Gọi điện cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: +6567881922, 9:00am - 6:00pm, Monday - Friday
Hỏi: Tôi có thể nhận trợ giúp tìm sản phẩm không?
Đáp:
 • Hãy thử tính năng hỗ trợ trực tiếp của chúng tôi 24 hours a day, Monday - Friday
 • Gửi email cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: sg-technical@element14.com
 • Gọi điện cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: +6567881922, 9:00am - 6:00pm, Monday - Friday
Hỏi: Bộ lọc tìm kiếm hoạt động như thế nào vậy?
Đáp: Đánh dấu vào hộp để lọc theo các tham số được chọn, sau đó nhấn “Áp dụng”.

Đối với bộ lọc tham số, bộ lọc khả dụng sẽ tự động cập nhật theo từng lựa chọn, tuy nhiên bạn vẫn cần phải nhấn “Áp dụng” để xem danh sách sản phẩm được cập nhật khớp với lựa chọn của bộ lọc.


Bạn có thể vô hiệu hóa cập nhật tự động bằng cách bỏ đánh dấu hộp “Tự Động Áp Dụng Bộ Lọc” ở phía trên hộp tham số.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang Tìm Kiếm Sản Phẩm.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Làm thế nào để ngừng nhận thông báo về sản phẩm?
Đáp: Bạn chỉ cần Đăng nhập và vào trang Tài Khoản Của Tôi: Thông Báo Về Sản Phẩm và làm theo hướng dẫn gỡ thông báo được cung cấp.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Thời gian sản xuất (lead time) của sản phẩm là gì?
Đáp: Khi một sản phẩm được mua nhiều đến mức hết hàng trong kho, chúng tôi sẽ cung cấp ước tính thời gian sản phẩm sẽ lại có hàng trước khi dự kiến nhận thêm hàng từ nhà sản xuất để giao cho khách hàng.
Hỏi: Làm thế nào để tôi kiểm tra kho hàng và thời gian sản xuất?
Đáp: Vui lòng xem mục Giá và Tình Trạng Hàng Hóa Sẵn Có để biết thêm chi tiết.
Hỏi: Tôi có thể nhập nội dung gì vào hộp tìm kiếm?
Đáp: Vui lòng xem mục Tìm Kiếm Sản Phẩm để biết thêm chi tiết.
Hỏi: Làm thế nào để tôi chọn hoặc tìm kiếm theo thuộc tính của sản phẩm?
Đáp: Bạn chỉ cần nhập thuộc tính của sản phẩm cùng với tên sản phẩm bạn cần tìm trong hộp tìm kiếm. Ví dụ: Nếu bạn đang tìm tụ điện có điện dung 100pF, hãy nhập "tụ điện 100pF" vào hộp tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".

Kết quả tìm kiếm trả về sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm có liên quan đến từ khóa mà bạn vừa nhập. Bạn có thể thêm các thuộc tính khác để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Hỏi: Làm thế nào để tôi so sách các sản phẩm với nhau?
Đáp: Trong trang kết quả tìm kiếm, chọn sản phẩm để so sánh song song các thuộc tính nhằm giúp bạn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Kiểm tra sản phẩm mà bạn muốn so sánh, rồi nhấn "So sánh".

Để chọn sản phẩm từ các màn hình kết quả khác nhau để so sánh, hãy làm theo các bước sau:
 • Chọn SKU đầu tiên hoặc loạt các SKU trong trang kết quả đầu tiên.
 • Nhấn "So sánh"
 • Trong trang So sánh, sử dụng nút quay lại của trình duyệt để quay lại trang kết quả trước đó
 • Đi đến trang kết quả tiếp theo
 • Chọn SKU hoặc loạt SKU tiếp theo
 • Nhấn "So sánh"
Sau khi SKU được thêm vào trang "So sánh", nó sẽ luôn ở đó cho đến khi bạn xóa đi hoặc đóng trình duyệt.
Hỏi: Biểu tượng "Thông Tin Công Nghệ" có nghĩa là gì?
Đáp:
 •   Nhấn để truy cập bảng dữ liệu trên trang web của nhà sản xuất.
 •   Nhấn để mở bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) trên trang web của nhà sản xuất.
 •   Nhấn để truy cập sách hướng dẫn của sản phẩm này.
 •   Nhấn để xem lưu ý khi sử dụng sản phẩm.
 •   Sản Phẩm Tuân Thủ RoHS
 •   Nhấn để xem Chứng Nhận Tuân Thủ RoHS
Hỏi: Biểu tượng "Tuân Thủ RoHS" có nghĩa là gì?
Đáp: Vui lòng xem mục Tiêu Chuẩn RoHS / Pháp Luật để biết thêm chi tiết.
Hỏi: Sản phẩm thay thế là gì?
Đáp:
 • Sản phẩm thay thế tương tự là sản phẩm cùng nhà sản xuất và giống hệt về mặt chức năng (cùng kiểu dáng, khả năng tương thích và tính năng) nhưng có đơn vị đo lường khác biệt.
 • Sản phẩm thay thế nâng cấp là sản phẩm cùng nhà sản xuất và đã được cải tiến.
 • Sản phẩm thay thế gợi ý là sản phẩm có chức năng tương tự với kiểu dáng và tính tương thích giống nhau.