Tìm Kiếm Sản Phẩm

Liên Kết Liên Quan

Tăng Cường Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tìm hiểu về các tính năng và chức năng tìm kiếm sản phẩm

Hộp tìm kiếm chính ở đầu trang cho phép bạn tìm kiếm sản phẩm bằng mã đơn hàng element14, mã số linh kiện của nhà sản xuất, tên hoặc từ khóa của nhà sản xuất.

Tìm kiếm có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thuật ngữ cũng như các thuộc tính sản phẩm như điện áp, ôm hoặc các giá trị khác.

Kết Quả Danh Mục

Nếu truy vấn tìm kiếm của bạn chứa các kết quả phù hợp trong nhiều danh mục sản phẩm, danh sách các danh mục sản phẩm sẽ được hiển thị.

Bảng chú giải thuật ngữ bộ lọc tìm kiếm chung

 • Có Sẵn:
  Đánh dấu ô này sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm chúng tôi có trong kho, có sẵn để gửi cùng ngày hoặc ngày hôm sau.
 • Tuân Thủ Tiêu Chuẩn RoHS:
  Đánh dấu ô này sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm tuân thủ luật RoHS theo báo cáo bởi các nhà cung cấp của chúng tôi.
 • Mới:
  Đánh dấu ô này sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm được đánh dấu là mới. Có nghĩa là có thể bao gồm cả công nghệ mới cũng như các sản phẩm mới được thêm vào danh mục của chúng tôi.
 • Sắp Ra Mắt:
  Đánh dấu ô này sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm sắp được ra mắt. Bạn có thể đặt trước các mặt hàng này hoặc nếu bạn đã đăng ký, bạn có thể đăng nhập và yêu cầu được thông báo khi nào có hàng.

Để xem kết quả khi bạn chọn các bộ lọc chung, bạn cần nhấp vào nút áp dụng. Không cần thiết phải nhập bất kỳ văn bản nào vào trường tìm kiếm nếu bạn chỉ muốn lọc một hoặc nhiều ô tìm kiểm.

Bộ lọc tham số

Nếu tìm kiếm của bạn kết thúc trong một danh mục, bạn sẽ thấy các bộ lọc tham số. Kết quả sản phẩm tìm kiếm thực tế sẽ được hiển thị bên dưới các bộ lọc trên trang. Bạn có thể thu hẹp kết quả của mình bằng cách chọn bộ lọc tham số và đánh dấu một hoặc nhiều ô thuộc tính cụ thể hoặc bằng cách sử dụng bộ chọn phạm vi để chọn nhiều ô dễ dàng hơn. Để xem kết quả sản phẩm, bạn cần nhấp vào nút “Hiển Thị Kết Quả”.

Việc chọn bộ lọc Áp Dụng Tự Động sẽ tự động ẩn các tùy chọn bộ lọc không có kết quả. Tuy nhiên, các sản phẩm được hiển thị bên dưới các tùy chọn bộ lọc sẽ không cập nhật cho đến khi bạn nhấp vào nút “Hiển Thị Kết Quả”.

LƯU Ý: Có thể có nhiều tùy chọn tham số hơn so với hiển thị lúc đầu. Chỉ cần cuộn sang phải để xem các thuộc tính tham số bổ sung.

Biểu Tượng Chú thích Thông tin Sản Phẩm

 •   Sản Phẩm 3D
 •   CAD CadSoft Eagle
 •   Bảng Tính
 •   Đa phương tiện
 •   Reach SVHC
 •   Tuân Thủ Tiêu Chuẩn RoHS
 •   Không Tuân Thủ Tiêu Chuẩn RoHS
 •   Chứng chỉ RoHS có thể tải xuống / có thể in
 •   Trang Danh Mục
 •   Mô Hình Mô Phỏng
 •   Thêm Vào Yêu Thích
 •   Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất
 •   Ngày Lô

Biểu tượng giá ở mục Giá & Tình Trạng Hàng Hóa Sẵn Có

Tìm Kiếm Nâng Cao

Tìm kiếm nâng cao cung cấp các trường tìm kiếm tập trung cho mã linh kiện, từ khóa và / hoặc tên của Nhà sản xuất.

Đối với tìm kiếm bằng mã số linh kiện, bạn có thể buộc khớp chính xác bằng cách chọn "khớp chính xác" hoặc sử dụng tùy chọn "bắt đầu với” đối với một phần mã số linh kiện. Từ khóa mô tả có thể khớp với tất cả các từ hoặc bất kỳ từ nào.

Sử dụng các menu để điều chỉnh tìm kiếm của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm bạn đang tìm kiếm, hãy liên hệ với

Đội ngũ hỗ trợ trực tuyến hoặc gọi cho chúng tôi qua +6567881922

Thông Tin Sản Phẩm

Hỏi: Tôi có thể nói chuyện với ai về thông tin kỹ thuật của sản phẩm?
Đáp:
 • Hãy thử tính năng hỗ trợ trực tiếp của chúng tôi 24 hours a day, Monday - Friday
 • Gửi email cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: sg-technical@element14.com
 • Gọi điện cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: +6567881922, 9:00am - 6:00pm, Monday - Friday
Hỏi: Tôi có thể nhận trợ giúp tìm sản phẩm không?
Đáp:
 • Hãy thử tính năng hỗ trợ trực tiếp của chúng tôi 24 hours a day, Monday - Friday
 • Gửi email cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: sg-technical@element14.com
 • Gọi điện cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: +6567881922, 9:00am - 6:00pm, Monday - Friday
Hỏi: Bộ lọc tìm kiếm hoạt động như thế nào vậy?
Đáp: Đánh dấu vào hộp để lọc theo các tham số được chọn, sau đó nhấn “Áp dụng”.

Đối với bộ lọc tham số, bộ lọc khả dụng sẽ tự động cập nhật theo từng lựa chọn, tuy nhiên bạn vẫn cần phải nhấn “Áp dụng” để xem danh sách sản phẩm được cập nhật khớp với lựa chọn của bộ lọc.


Bạn có thể vô hiệu hóa cập nhật tự động bằng cách bỏ đánh dấu hộp “Tự Động Áp Dụng Bộ Lọc” ở phía trên hộp tham số.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang Tìm Kiếm Sản Phẩm.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Làm thế nào để ngừng nhận thông báo về sản phẩm?
Đáp: Bạn chỉ cần Đăng nhập và vào trang Tài Khoản Của Tôi: Thông Báo Về Sản Phẩm và làm theo hướng dẫn gỡ thông báo được cung cấp.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Thời gian sản xuất (lead time) của sản phẩm là gì?
Đáp: Khi một sản phẩm được mua nhiều đến mức hết hàng trong kho, chúng tôi sẽ cung cấp ước tính thời gian sản phẩm sẽ lại có hàng trước khi dự kiến nhận thêm hàng từ nhà sản xuất để giao cho khách hàng.
Hỏi: Làm thế nào để tôi kiểm tra kho hàng và thời gian sản xuất?
Đáp: Vui lòng xem mục Giá và Tình Trạng Hàng Hóa Sẵn Có để biết thêm chi tiết.
Hỏi: Tôi có thể nhập nội dung gì vào hộp tìm kiếm?
Đáp: Vui lòng xem mục Tìm Kiếm Sản Phẩm để biết thêm chi tiết.
Hỏi: Làm thế nào để tôi chọn hoặc tìm kiếm theo thuộc tính của sản phẩm?
Đáp: Bạn chỉ cần nhập thuộc tính của sản phẩm cùng với tên sản phẩm bạn cần tìm trong hộp tìm kiếm. Ví dụ: Nếu bạn đang tìm tụ điện có điện dung 100pF, hãy nhập "tụ điện 100pF" vào hộp tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".

Kết quả tìm kiếm trả về sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm có liên quan đến từ khóa mà bạn vừa nhập. Bạn có thể thêm các thuộc tính khác để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Hỏi: Làm thế nào để tôi so sách các sản phẩm với nhau?
Đáp: Trong trang kết quả tìm kiếm, chọn sản phẩm để so sánh song song các thuộc tính nhằm giúp bạn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Kiểm tra sản phẩm mà bạn muốn so sánh, rồi nhấn "So sánh".

Để chọn sản phẩm từ các màn hình kết quả khác nhau để so sánh, hãy làm theo các bước sau:
 • Chọn SKU đầu tiên hoặc loạt các SKU trong trang kết quả đầu tiên.
 • Nhấn "So sánh"
 • Trong trang So sánh, sử dụng nút quay lại của trình duyệt để quay lại trang kết quả trước đó
 • Đi đến trang kết quả tiếp theo
 • Chọn SKU hoặc loạt SKU tiếp theo
 • Nhấn "So sánh"
Sau khi SKU được thêm vào trang "So sánh", nó sẽ luôn ở đó cho đến khi bạn xóa đi hoặc đóng trình duyệt.
Hỏi: Biểu tượng "Thông Tin Công Nghệ" có nghĩa là gì?
Đáp:
 •   Nhấn để truy cập bảng dữ liệu trên trang web của nhà sản xuất.
 •   Nhấn để mở bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) trên trang web của nhà sản xuất.
 •   Nhấn để truy cập sách hướng dẫn của sản phẩm này.
 •   Nhấn để xem lưu ý khi sử dụng sản phẩm.
 •   Sản Phẩm Tuân Thủ RoHS
 •   Nhấn để xem Chứng Nhận Tuân Thủ RoHS
Hỏi: Biểu tượng "Tuân Thủ RoHS" có nghĩa là gì?
Đáp: Vui lòng xem mục Tiêu Chuẩn RoHS / Pháp Luật để biết thêm chi tiết.
Hỏi: Sản phẩm thay thế là gì?
Đáp:
 • Sản phẩm thay thế tương tự là sản phẩm cùng nhà sản xuất và giống hệt về mặt chức năng (cùng kiểu dáng, khả năng tương thích và tính năng) nhưng có đơn vị đo lường khác biệt.
 • Sản phẩm thay thế nâng cấp là sản phẩm cùng nhà sản xuất và đã được cải tiến.
 • Sản phẩm thay thế gợi ý là sản phẩm có chức năng tương tự với kiểu dáng và tính tương thích giống nhau.