Xem và Thay Đổi Đơn Hàng

Tăng Cường Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tìm toàn bộ thông tin đơn hàng trước đây hoặc hiện tại một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Trạng Thái Đơn Hàng và Quá Trình Giao Hàng

Tìm mọi đơn hàng bạn đã đặt trên web, điện thoại hoặc fax. Thu thập mọi trạng thái đơn hàng và quá trình giao hàng quá trình giao hàng (nếu có). Đơn hàng phải được đặt trên trang web để có thể truy xuất trạng thái đơn hàng và quá trình giao hàng.

Trợ Giúp Trạng Thái Đơn Hàng và Quá Trình Giao Hàng

Yêu Cầu Xuất Hóa Đơn

Bạn có thể xem và in hóa đơn của các đơn hàng từ trước đến nay bất cứ lúc nào. Nếu bạn cần một bản cứng qua email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn ngay lập tức. Chỉ cần điền vào yêu cầu bản sao hóa đơn.

Trợ Giúp Yêu Cầu Mẫu Hóa Đơn

Hủy Đơn Hàng

Bạn có thể hủy đơn hàng, nhưng nếu đơn đang trong quá trình xử lý, bạn cũng có thể thực hiện hoàn trả. Ấn vào liên kết để xem chi tiết.

Trợ giúp hủy đơn hàng

Xem và Thay Đổi Đơn Hàng

Hỏi: Đơn hàng của tôi nằm ở đâu?
Đáp: Bạn có thể xem các đơn hàng gần đây của mình trong trang Trạng Thái Đơn Hàng và Quá Trình Giao Hàng. Đôi khi đơn hàng vừa đặt có thể sẽ không hiển thị ngay lập tức cho đến khi yêu cầu đặt hàng được hệ thống kinh doanh của chúng tôi xử lý hoàn toàn. Nếu đơn hàng có vấn đề gì, đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Tôi có cần liên hệ với ai để hỏi về đơn hàng mà tôi vừa đặt không?
Đáp:
  • Liên hệ với Đội Ngũ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số (+84) 286 287 6113, 9:00am - 6:00pm, Monday - Friday
  • Gửi email đến Đội Ngũ Chăm Sóc Khách Hàng: vn-sales@element14.com
Hỏi: Làm thế nào để tôi theo dõi đơn hàng của mình?
Đáp: Bạn chỉ cần đăng nhập và vào mục Trạng Thái Đơn Hàng và Quá Trình Giao Hàng trong Tài Khoản Của Tôi. Đơn hàng mới nhất sẽ được liệt kê đầu tiên.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Tôi nên làm gì khi sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển?
Đáp: Hàng hóa của chúng tôi được các trung tâm phân phối đóng gói cẩn thận trước khi gửi đi, tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng dù đã có các biện pháp phòng ngừa nhưng việc hư hỏng trong quá trình vận chuyển vẫn có thể xảy ra. Nếu có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số (+84) 286 287 6113 hoặc gửi email đến vn-sales@element14.com.
Hỏi: Tôi có thể hủy đơn hàng không?
Đáp: Do tốc độ xử lý đơn hàng trên mạng rất nhanh nên việc dừng giao hàng sau khi đơn hàng đã được đặt có thể sẽ không thực hiện được.

Tuy nhiên, bạn có thể gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số (+84) 286 287 6113, 9:00am - 6:00pm, Monday - Friday để nhận tư vấn nếu đơn hàng có thể hủy được hay không.
Hỏi: Làm thế nào để tôi nhận bản sao hóa đơn?
Đáp: Nếu bạn muốn nhận một bản sao hóa đơn bằng giấy, hãy vào mục yêu cầu biểu mẫu hóa đơn và làm theo hướng dẫn được đưa ra.

Liên Kết Liên Quan

Hỏi: Làm thế nào để tôi đẩy nhanh đơn hàng của mình?
Đáp: Do tốc độ xử lý đơn hàng trên mạng rất nhanh nên việc đẩy nhanh thời gian giao hàng sau khi đơn hàng đã được đặt có thể sẽ không thực hiện được. Tuy nhiên, bạn có thể gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số (+84) 286 287 6113, 9:00am - 6:00pm, Monday - Friday để nhận tư vấn liệu đơn hàng có thể giao sớm hơn được hay không.