Chính Sách Hoàn Trả

Hàng hóa không được đổi trả nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Trước khi đổi trả bất kỳ Hàng hóa nào cho Công ty vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng phải liên hệ với Công ty để nhận mã ủy quyền trả lại hàng hóa ("RMA"). Khách hàng phải chịu rủi ro và chi phí cho tất cả Hàng hóa được đổi trả và không được gây bất kỳ thiệt hại cũng như phải giữ Hàng hóa còn nguyên bao bì. Khách hàng có trách nhiệm đổi trả Hàng hóa cho Công ty và cung cấp bằng chứng về việc giao hàng đổi trả đó. Các biện pháp phòng ngừa thích hợp phải được thực hiện đối với Hàng hóa được phân loại là "nhạy cảm với tĩnh điện".

Tất cả Hàng hóa được chấp nhận đổi trả phải được Công ty trả lại để nhận hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng. Khách hàng trả lại Hàng hóa cần ghi rõ số tài khoản, số đơn hàng và RMA của Khách hàng.

Bất kỳ Hàng hóa nào bị trả lại với các lý do như "unwanted" (không phải hàng mong muốn) hoặc "incorrectly ordered" (đặt sai hàng), theo quyết định của Công ty có thể phải chịu phí hoàn kho là 20% giá trị hóa đơn của Hàng hóa (với mức phí tối thiểu là SGD20).

Công ty có quyền (không giới hạn quyền tự quyết định theo Điều kiện 11 này) từ chối việc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào hoặc yêu cầu đổi trả để lấy lại tiền đã trả cho Hàng hóa do Công ty cung cấp mà không có trong Danh mục, được Công ty thông báo là không-có-trong-danh-mục Hàng hóa, hàng không có sẵn trong kho, có nguồn gốc từ Newark, bao gồm các sản phẩm máy tính hoặc phần mềm hoặc chứa bất kỳ chất độc hại nào được đề cập trong Chỉ thị của Liên minh Châu Âu số: 2002/95/EC liên quan đến Hạn Chế Sử Dụng Một Số Chất Nguy Hiểm trong Thiết Bị Điện hoặc Điện Tử. Sản phẩm tiêu hao không thể đổi trả được.

Hoàn Trả Hàng

Hỏi: Tôi cần làm gì để hoàn trả hàng?
Đáp: Bạn vui lòng sử dụng biểu mẫu yêu cầu hoàn trả hàng trực tuyến của chúng tôi để yêu cầu nhận mã ủy quyền trả lại hàng hóa (RMA). Bạn sẽ nhận được hướng dẫn cách đóng gói để hoàn trả hàng sau khi nhận được mã RMA.

Liên Kết Liên Quan