Điều khoản Sử dụng

Trang web của element14 có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web liên kết không thuộc quyền quản lý của element14, và element14 không chịu trách nhiệm với nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào, liên kết bất kỳ chứa trong trang web liên kết, thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ đến các trang web liên kết đó, hoặc giao dịch bất kỳ từ trang web liên kết. element14 hiện đang cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba chỉ để người dùng thuận tiện hơn, và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là element14 chứng thực trang web đó.

Giấy phép và Quyền truy cập trang

element14 cấp cho bạn giấy phép giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này với mục đích cá nhân, và bạn không được phép tải về (ngoại trừ bộ nhớ đệm của trang) hoặc chỉnh sửa toàn bộ hoặc một phần của trang web, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của element14. Giấy phép này không bao gồm việc bán lại hoặc sử dụng thương mại trang web hoặc nội dung của nó; việc thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, nội dung mô tả hoặc giá của sản phẩm nào; việc đạo nhái trang web này hoặc nội dung của nó; việc tải về hoặc sao chép thông tin tài khoản để phục vụ lợi ích của thương gia khác; hoặc việc khai thác dữ liệu, sử dụng robot, hay sử dụng các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web này đều không được phép tạo lại, tạo bản sao, sao chép, bán, bán lại, thăm dò, hoặc các hình thức khai thác khác để phục vụ mục đích thương mại mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của element14.

Bạn được cấp một quyền hạn chế, có thể bị thu hồi, và không độc quyền để tạo siêu liên kết dẫn đến trang chủ của element14.com, miễn là liên kết đó không có chứa thông tin sai lệch, gây hiểu lầm, làm giảm uy tín, hoặc nội dung gây tổn hại đến element14, hoặc đến công ty mẹ, sản phẩm và dịch vụ của element14. Bạn không được phép sử dụng logo, hình ảnh hoặc nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của element14 làm một phần nội dung của liên kết nếu chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản.

Nhấn vào đây để xem thông tin về Bản quyền và Nhãn hiệu.