Các chính sách về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe và An toàn

element14 đã thiết lập một hệ thống quản lý và chính sách toàn cầu hỗ trợ quá trình cải tiến liên tục, giúp bảo vệ môi trường cũng như nhân viên của chúng tôi. Hệ thống quản lý của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, an toàn và chất lượng và có chứng nhận của các cơ quan được công nhận tại các khu vực tương ứng dưới đây. 

Úc

Singapore

Vương quốc Anh

Hoa Kỳ

Chính sách chất lượng của element14:

Nhằm tối ưu hóa và thúc đẩy hiệu quả, dịch vụ khách hàng và chất lượng giúp element14 trở thành công ty đầu ngành về chỉ số hài lòng của khách hàng, element14 cam kết mang đến trải nghiệm và dịch vụ khách hàng đầu ngành thông qua việc cải tiến liên tục cơ sở hạ tầng, quy trình, cung cấp sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu theo luật định và quy định.

Xem toàn bộ Chính sách chất lượng

Chính sách về nhà phân phối được ủy quyền của element14:

element14, một công ty con của Avnet, là nhà phân phối dịch vụ cấp cao trên toàn cầu về các sản phẩm công nghệ, dịch vụ và giải pháp thiết kế, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện tử. Công ty chúng tôi hoạt động với tên gọi Farnell tại khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, Newark tại khu vực châu Mỹ và element14 tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Xem toàn bộ Chính sách về nhà phân phối được ủy quyền

Chính sách Quản lý sức khỏe và an toàn của element14:

element14 cam kết đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của nhân viên và của cộng đồng, trong phạm vi làm việc với công ty. Nhân viên ở tất cả các cấp có trách nhiệm chung là duy trì một môi trường làm việc an toàn.

Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong khả năng để ngăn ngừa các thương tích, thiệt hại về tài sản hoặc mầm bệnh gây ra bởi môi trường làm việc hoặc các mối nguy hiểm có thể lường trước liên quan đến công việc.

Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến an toàn mà chúng tôi đã cam kết và sẽ vượt mức yêu cầu bằng cách triển khai các hệ thống giúp liên tục cải thiện hiệu suất liên quan đến an toàn.

Hơn nữa, công ty chúng tôi sẽ:

  • Cung cấp cho toàn bộ nhân viên một môi trường làm việc an toàn
  • Cung cấp quy trình đào tạo và hướng dẫn để cho phép nhân viên hoàn thành công việc mà không gây nguy hiểm cho bản thân hoặc cho người khác
  • Thường xuyên thẩm định môi trường làm việc, quy trình và thiết bị để đảm bảo duy trì an toàn
  • Tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết từ các chuyên gia về an toàn

Xem toàn bộ Chính sách quản lý sức khỏe và an toàn

Chính sách quản lý môi trường của element14:

Để xác định, đo lường và quản lý các tác động đáng kể lên môi trường từ hoạt động kinh doanh của element14 nhằm bảo vệ môi trường khỏi bị tổn hại và suy thoái đồng thời mang lại trải nghiệm khách hàng đầu ngành.

element14 cam kết:

  • Tuân thủ các luật, quy định về môi trường có liên quan và hiện hành cùng các yêu cầu khác
  • Không ngừng nâng cao hiệu quả trong hoạt động sử dụng tài nguyên cũng như trong công tác giảm ô nhiễm và chất thải
  • Đảm bảo các nhân viên thực hiện công việc có ảnh hưởng đến môi trường được tập huấn đầy đủ về môi trường

Xem toàn bộ Chính sách quản lý môi trường