Danh Sách Công Cụ Mua Hàng và Danh Sách Linh Kiện

Bạn có Hóa Đơn Nguyên Vật Liệu hay Danh Sách Linh Kiện không? Tận dụng các công cụ mua hàng trực tuyến sáng tạo của chúng tôi để đơn giản hóa việc tìm kiếm, tiết kiệm thời gian và quản lý chi tiêu của bạn.

eProcurement Solutions

iBuy

Free online tool to help you manage and automate your purchasing workflow on element14.

More details

Purchase to Pay

Drive cost savings by improving efficiency and reducing errors with integrated procurement processes.

More details

ePass APIs

Integrate our real-time product availability and pricing data into your application with our product search APIs.

More details

3 cách dễ dàng để thêm hàng vào giỏ

Tải Lên Danh Sách Linh Kiện (BOM)

Tải lên toàn bộ danh sách linh kiện hoặc hóa đơn nguyên vật liệu với công cụ Tải Lên Danh Sách Linh Kiện (BOM) tự động.

Bạn có thể dùng:

  • element14 Mã Số Linh Kiện
  • Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất
  • Mô tả sản phẩm hoặc từ khóa

Với các tính năng:

  • Dễ dàng, nhanh chóng tìm kiếm các linh kiện mà bạn cần
  • Tải lên thời gian thực
  • Khớp vật phẩm
  • Và nhiều tính năng khác

Chi Tiết
Tải Lên Danh Sách Linh Kiện

Dán Nhanh

Dán danh sách mã số linh kiện, số lượng và ghi chú vào một mẫu để giao dịch mua hàng được thêm vào giỏ hàng một cách nhanh chóng.

Dùng Dán Nhanh

Mua Nhanh

Bạn chỉ cần một vài linh kiện? Nhập mã số linh Kiện element14 của bạn cùng số lượng mà bạn muốn. Hệ thống của chúng tôi sẽ tìm linh kiện đó và thêm vào giỏ hàng cho bạn.

Dùng Mua Nhanh

Yêu cầu báo giá

Trao đổi với nhân viên Báo Giá của chúng tôi đẻ có được giá ưu đãi với đơn hàng lớn hoặc các sản phẩm không có sẵn hàng.

Thêm chi tiết

Cộng Đồng Giao Dịch

Các chuyên viên mua bán linh kiện điện tử có thể tìm thấy các chuyên gia, đồng nghiệp, thông tin, video và hơn thế nữa trên Cộng Đồng element14 của chúng tôi.

Xem thảo luận