Dịch Vụ

Applications

A comprehensive selection of design tools from block diagram concept to solution.

Learn More

Công cụ và tài nguyên

Tài Nguyên Thiết Kế Kỹ Thuật

Các giải pháp hỗ trợ mọi giai đoạn trong quá trình thiết kế của bạn.

Khám phá khu vực tài nguyên dành cho thiết kế của chúng tôi

Cơ Sở Vật Chất và Hỗ Trợ Vận Hành

Thiết bị, chuyên môn, sản phẩm và công nghệ đáng tin cậy dành cho bạn.

Khám phá trung tâm hỗ trợ cơ sở vật chất của chúng tôi

Mua và Hỗ Trợ Mua Hàng

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc nhờ các công cụ mua sắm linh hoạt của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Dịch Vụ Sản Xuất Theo Hợp Đồng

Các công cụ và giải pháp thuận tiện được thiết kế cho các khách hàng Nhà sản xuất theo hợp đồng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Dịch Vụ Bổ Sung

Giải Pháp Đóng Gói

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn đóng gói linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tìm hiểu thêm

Hệ Thống Giao Hàng Thuận Tiện

Chúng tôi giúp xử lý các nhu cầu về giao hàng và hậu cần của bạn, các sản phẩm bạn cần được cung cấp tận nơi cùng sự thuận tiện tối đa.