FIBOX

Về FIBOX


Sustainability logo

Sustainability 

isn't just a catchphrase; it's critical for the prosperity of our planet that industry shifts away from a throw-away, wasteful culture. Products must be built to last and be recyclable when their useful life is over. Fibox is fully embracing this circular economy concept and holds the Bronze Sustainability Rating from Ecovadis. Read more

Danh Sách Sản Phẩm từ Fibox


Enclosures, Racks & Cabinets

Fasteners & Mechanical

Mua tất cả sản phẩm(1,023)

Sản Phẩm Mới từ Fibox


Enclosures, Racks & Cabinets

Mua tất cả sản phẩm(7)

Video


Video

Cộng Đồng


Bạn muốn xem các thông tin về sản phẩm này từ các khách hàng khác?

  Đọc các thảo luận, blog, tài liệu từ thành viên trong cộng đồng.

Bộ Lọc:

Chọn dạng tài liệu mà bạn muốn và ấn nút “Áp Dụng Bộ Lọc”
Đăng một câu hỏi cho một trong những chuyên gia của chúng tôi hoặc bắt đầu thảo luận và nhận phản hồi từ các chuyên gia cung cấp cùng đội ngũ kĩ sư trong cộng đồng.