SCHMERSAL Machine Safety

: Tìm Thấy 16 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= SCHMERSAL
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 16 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Performance Level
Tối Thiểu/Tối Đa Safety Curtain Category
Tối Thiểu/Tối Đa Safety Integrity Level
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= SCHMERSAL
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Performance Level Safety Curtain Category Safety Integrity Level No. of Beams
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
103004064
103004064 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 4, 900 mm, 12 m

4015664

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 4, 900 mm, 12 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,413.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 4
103013524
103013524 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 1, 15 m

4015677

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 1, 15 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$589.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 1
103003943
103003943 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 28, 570 mm, 10 m

4015645

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 28, 570 mm, 10 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,666.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 28
103003945
103003945 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 36, 730 mm, 10 m

4015647

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 36, 730 mm, 10 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,941.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 36
103004060
103004060 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 2, 500 mm, 12 m

4015662

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 2, 500 mm, 12 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,062.64

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 2
103013523
103013523 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 1, 15 m

4015676

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 1, 15 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$589.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 1
103003897
103003897 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 48, 490 mm, 7 m

4015626

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 48, 490 mm, 7 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,938.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 48
103003940
103003940 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 16, 330 mm, 10 m

4015641

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 16, 330 mm, 10 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,251.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 16
103003942
103003942 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 24, 490 mm, 10 m

4015644

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 24, 490 mm, 10 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,528.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 24
103013521
103013521 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 1, 15 m

4015674

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 1, 15 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$589.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 1
103003941
103003941 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 20, 410 mm, 10 m

4015643

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 20, 410 mm, 10 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,389.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 20
103003896
103003896 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 40, 410 mm, 7 m

4015625

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 40, 410 mm, 7 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,752.31

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 40
103013522
103013522 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 1, 15 m

4015675

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 1, 15 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$589.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 1
103003895
103003895 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 32, 330 mm, 7 m

4015624

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 32, 330 mm, 7 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,565.58

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 32
103003944
103003944 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 32, 650 mm, 10 m

4015646

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 32, 650 mm, 10 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,804.29

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 32
103004063
103004063 - Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 3, 800 mm, 12 m

4015663

Safety Light Curtain, PL e, Level 4, SIL3, 3, 800 mm, 12 m

SCHMERSAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,319.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PL e Level 4 SIL3 3