Panel Displays & Instrumentation

: Tìm Thấy 25 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MURATA
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 25 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MURATA
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
ACM20-2-AC1-R-C
ACM20-2-AC1-R-C - AC POWER METER, 85VAC to 264VAC

1872179

AC POWER METER, 85VAC to 264VAC

MURATA

AC POWER METER, 85VAC to 264VAC; No. of Digits / Alpha:4; Meter Function:AC Current / AC Voltage / Power / Power Factor; Meter Range:0A to 9.999A / 85V to 264V / 0W to 999.9W / 1 (Power Factor); Digit Height:9.14mm

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$71.52 5+ US$67.94 10+ US$62.22 25+ US$60.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMS01-AM-RS12-C
DMS01-AM-RS12-C - DIGITAL PANEL METER, DC CURRENT, 11-13V

3288548

DIGITAL PANEL METER, DC CURRENT, 11-13V

MURATA

DIGITAL PANEL METER, DC CURRENT, 11-13V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCV1-DC1-R
DMR35-DCV1-DC1-R - Panel Meter, DC Voltage, 3.5 Digit, 5V to 50V, 9 to 32 VDC

3765405

Panel Meter, DC Voltage, 3.5 Digit, 5V to 50V, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC VOLTAGE, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$118.03 5+ US$107.76 12+ US$105.26 24+ US$100.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMS01-VP-RS12-C
DMS01-VP-RS12-C - DIGITAL PANEL METER, PROCESS, 11-13VDC

3288549

DIGITAL PANEL METER, PROCESS, 11-13VDC

MURATA

DIGITAL PANEL METER, PROCESS, 11-13VDC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMS01-VM1-RS12-C
DMS01-VM1-RS12-C - DIGITAL PANEL METER, DC VOLT, 11-13VDC

3288546

DIGITAL PANEL METER, DC VOLT, 11-13VDC

MURATA

DIGITAL PANEL METER, DC VOLT, 11-13VDC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMS01-CL-RS12-C
DMS01-CL-RS12-C - DIGITAL PANEL METER, PROCESS, 11-13VDC

3288550

DIGITAL PANEL METER, PROCESS, 11-13VDC

MURATA

DIGITAL PANEL METER, PROCESS, 11-13VDC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCMA2-DC1-R
DMR35-DCMA2-DC1-R - Panel Meter, DC Milliamp, 3.5 Digit, 15mA to 50mA, 9 to 32 VDC

3765411

Panel Meter, DC Milliamp, 3.5 Digit, 15mA to 50mA, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC MILLIAMP, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.20 5+ US$100.34 12+ US$98.88 24+ US$98.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCMA3-DC1-R
DMR35-DCMA3-DC1-R - Panel Meter, DC Milliamp, 3.5 Digit, 100mA to 250mA, 9 to 32 VDC

3765412

Panel Meter, DC Milliamp, 3.5 Digit, 100mA to 250mA, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC MILLIAMP, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.20 5+ US$100.34 12+ US$98.88 24+ US$98.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCA2-DC1-R
DMR35-DCA2-DC1-R - Panel Meter, DC Current, 3.5 Digit, 10A to 25A, 9 to 32 VDC

3765408

Panel Meter, DC Current, 3.5 Digit, 10A to 25A, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC CURRENT, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.20 5+ US$100.34 12+ US$98.88 24+ US$98.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCUA-DC1-R
DMR35-DCUA-DC1-R - Panel Meter, DC Microamp, 3.5 Digit, 50µA to 500µA, 9 to 32 VDC

3765414

Panel Meter, DC Microamp, 3.5 Digit, 50µA to 500µA, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC MICROAMP, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.20 5+ US$100.34 12+ US$98.88 24+ US$98.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCA3-DC1-R
DMR35-DCA3-DC1-R - Panel Meter, DC Current, 3.5 Digit, 5A to 500A, 9 to 32 VDC

3765409

Panel Meter, DC Current, 3.5 Digit, 5A to 500A, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC CURRENT, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$118.03 5+ US$107.76 12+ US$105.26 24+ US$100.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCMA4-DC1-R
DMR35-DCMA4-DC1-R - Panel Meter, DC Milliamp, 3.5 Digit, 300mA to 1A, 9 to 32 VDC

3765413

Panel Meter, DC Milliamp, 3.5 Digit, 300mA to 1A, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC MILLIAMP, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.20 5+ US$100.34 12+ US$98.88 24+ US$98.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCV2-DC1-R
DMR35-DCV2-DC1-R - Panel Meter, DC Voltage, 3.5 Digit, ±5 to ±50 V, 9 to 32 VDC

3765406

Panel Meter, DC Voltage, 3.5 Digit, ±5 to ±50 V, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC VOLTAGE, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.20 5+ US$100.34 12+ US$98.88 24+ US$98.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCA1-DC1-R
DMR35-DCA1-DC1-R - Panel Meter, DC Current, 3.5 Digit, 1A to 5A, 9 to 32 VDC

3765407

Panel Meter, DC Current, 3.5 Digit, 1A to 5A, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC CURRENT, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.20 5+ US$100.34 12+ US$98.88 24+ US$98.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-DCMA1-DC1-R
DMR35-DCMA1-DC1-R - Panel Meter, DC Milliamp, 3.5 Digit, 1mA to 10mA, 9 to 32 VDC

3765410

Panel Meter, DC Milliamp, 3.5 Digit, 1mA to 10mA, 9 to 32 VDC

MURATA

PANEL METER, DC MILLIAMP, 3.5DIGIT, 32V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.20 5+ US$100.34 12+ US$98.88 24+ US$98.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-ACV2-AC1-R
DMR35-ACV2-AC1-R - PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC VOLTAGE

4062022

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC VOLTAGE

MURATA

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC VOLTAGE;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$184.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-ACA1-AC1-R
DMR35-ACA1-AC1-R - PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC CURRENT

4062023

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC CURRENT

MURATA

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC CURRENT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$184.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-ACMA1-AC1-R
DMR35-ACMA1-AC1-R - PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC CURRENT

4062026

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC CURRENT

MURATA

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC CURRENT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$184.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-ACA2-AC1-R
DMR35-ACA2-AC1-R - PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC CURRENT

4062025

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC CURRENT

MURATA

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC CURRENT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$184.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMR35-ACV1-AC1-R
DMR35-ACV1-AC1-R - PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC VOLTAGE

4062021

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC VOLTAGE

MURATA

PANEL METER, 3.5 DIGIT, AC VOLTAGE;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$184.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMS-20PC-0-RL-C
DMS-20PC-0-RL-C - DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC

3288538

DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC

MURATA

DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$50.61 5+ US$47.86 10+ US$45.67 25+ US$41.81 50+ US$41.78

Vật Phẩm Hạn Chế
DMS-20LCD-1-9-C
DMS-20LCD-1-9-C - DIGITAL PANEL METER, VOLTAGE, 7.5-14VDC

3288537

DIGITAL PANEL METER, VOLTAGE, 7.5-14VDC

MURATA

DIGITAL PANEL METER, VOLTAGE, 7.5-14VDC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.01 5+ US$31.36 10+ US$30.59

Vật Phẩm Hạn Chế
DMS-20PC-1-RS-C
DMS-20PC-1-RS-C - DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC

3288540

DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC

MURATA

DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$53.84

Vật Phẩm Hạn Chế
DMS-20PC-2-RL-C
DMS-20PC-2-RL-C - DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC

3288541

DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC

MURATA

DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$49.87 5+ US$47.16 10+ US$44.99 25+ US$41.20 50+ US$41.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DMS-20PC-2-RS-C
DMS-20PC-2-RS-C - DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC

3288542

DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC

MURATA

DIGITAL PANEL METER, VOLT, 4.75-5.25VDC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$46.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1