0
0 sản phẩmUS$0.00

Stationary Barcode Scanners: Tìm Thấy 67 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Image Resolution
Imager Type
Interface Type
Programming Type
Code Type
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
3765874

RoHS

Each
1+
US$1,254.090
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1.2 Megapixels
CMOS
USB, RS-232
PC Based
1D, 2D
WB2F Series
3765873

RoHS

Each
1+
US$154.950
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411805

RoHS

Each
1+
US$4,720.990
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411762

RoHS

Each
1+
US$2,339.100
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411785

RoHS

Each
1+
US$2,147.650
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411792

RoHS

Each
1+
US$2,729.140
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411790

RoHS

Each
1+
US$2,729.140
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411768

RoHS

Each
1+
US$1,855.120
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411774

RoHS

Each
1+
US$1,855.120
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411803

RoHS

Each
1+
US$3,116.810
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411825

RoHS

Each
1+
US$4,038.420
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411765

RoHS

Each
1+
US$2,147.650
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411776

RoHS

Each
1+
US$1,855.120
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411807

RoHS

Each
1+
US$5,036.130
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411802

RoHS

Each
1+
US$2,411.630
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411775

RoHS

Each
1+
US$2,147.650
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411782

RoHS

Each
1+
US$1,855.120
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411794

RoHS

Each
1+
US$3,430.750
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411764

RoHS

Each
1+
US$2,147.650
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411771

RoHS

Each
1+
US$2,147.650
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411767

RoHS

Each
1+
US$2,147.650
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411818

RoHS

Each
1+
US$2,056.080
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411788

RoHS

Each
1+
US$2,729.140
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411811

RoHS

Each
1+
US$5,900.640
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
4411760

RoHS

Each
1+
US$1,536.410
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
1-25 trên 67 sản phẩm
/ 3 trang
Popular Suppliers
ABB
SCHNEIDER ELECTRIC
OMRON
EATON MOELLER
SIEMENS
TE CONNECTIVITY
PANASONIC
CROUZET
Trade Account