ALFATRONIX Electrical Connectors & Power Outlet Strips

: Tìm Thấy 18 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ALFATRONIX
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 18 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Current Rating
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ALFATRONIX
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Current Rating
 
 
Sort Acending Sort Decending
PVPRO-AC
PVPRO-AC - USB Charger Receptacle, IP30, PVPro Series, 3.6 A, 24 V, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

4049783

USB Charger Receptacle, IP30, PVPro Series, 3.6 A, 24 V, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$26.53 5+ US$25.22 10+ US$24.21 20+ US$20.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3.6A
PVPRO-ACFF
PVPRO-ACFF - USB Charger Receptacle, IP30, Front Fit, PVPro Series, 3.6 A, 24 V, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

4049784

USB Charger Receptacle, IP30, Front Fit, PVPro Series, 3.6 A, 24 V, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.04 5+ US$26.66 10+ US$25.59 20+ US$21.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3.6A
PVPRO-D
PVPRO-D - USB Charger Receptacle, 5VDC, PVPro, 3 A, 2 Ports, USB Type A

2770593

USB Charger Receptacle, 5VDC, PVPro, 3 A, 2 Ports, USB Type A

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$29.05 5+ US$27.62 10+ US$26.51 25+ US$22.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3A
PV65R DFF
PV65R DFF - USB Charger Receptacle, PV65R, 1.5 A, 2 Ports, USB Type A

2909035

USB Charger Receptacle, PV65R, 1.5 A, 2 Ports, USB Type A

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$42.84 5+ US$40.73 10+ US$39.10 25+ US$32.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1.5A
PV65R D
PV65R D - USB Charger Receptacle, PV65R, 1.5 A, 2 Ports, USB Type A

2909033

USB Charger Receptacle, PV65R, 1.5 A, 2 Ports, USB Type A

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$37.87 5+ US$36.00 10+ US$34.56 25+ US$28.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1.5A
PVPRO-SFF
PVPRO-SFF - USB Charger Receptacle, 5VDC, PVPro, 2.1 A, 1 Port, USB Type A

2770594

USB Charger Receptacle, 5VDC, PVPro, 2.1 A, 1 Port, USB Type A

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.18 5+ US$23.94 10+ US$22.98 25+ US$19.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.1A
PVPRO-DFF
PVPRO-DFF - USB Charger Receptacle, 5VDC, PVPro, 3 A, 2 Ports, USB Type A

2770595

USB Charger Receptacle, 5VDC, PVPro, 3 A, 2 Ports, USB Type A

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.72 5+ US$29.21 10+ US$28.03 25+ US$23.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3A
PV65R SFF
PV65R SFF - USB Charger Receptacle, PV65R, 2.1 A, 1 Port, USB Type A

2909034

USB Charger Receptacle, PV65R, 2.1 A, 1 Port, USB Type A

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.47 5+ US$30.87 10+ US$29.63 25+ US$24.60

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.1A
PVPWP-C
PVPWP-C - USB Charger Receptacle, IP65, PVPWp Series, 2.5 A, 24 V, 1 Port, USB Type C

4049781

USB Charger Receptacle, IP65, PVPWp Series, 2.5 A, 24 V, 1 Port, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.41 5+ US$23.21 10+ US$22.28 20+ US$18.49

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.5A
PVPRO-AC-ASSY
PVPRO-AC-ASSY - USB Charger Receptacle, 1.2 m Cable, PVPro Series, 3.6 A, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

4057798

USB Charger Receptacle, 1.2 m Cable, PVPro Series, 3.6 A, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$42.06 5+ US$39.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3.6A
PVPRO-C-ASSY
PVPRO-C-ASSY - USB Charger Receptacle, 1.2 m Cable, PVPro Series, 2.5 A, 1 Port, USB Type C

4057797

USB Charger Receptacle, 1.2 m Cable, PVPro Series, 2.5 A, 1 Port, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$37.00 5+ US$35.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.5A
PVPRO-C
PVPRO-C - USB Charger Receptacle, IP30, PVPro Series, 2.5 A, 24 V, 1 Port, USB Type C

4049777

USB Charger Receptacle, IP30, PVPro Series, 2.5 A, 24 V, 1 Port, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.47 5+ US$20.42 10+ US$19.60 20+ US$16.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.5A
PVPWP-ACFF
PVPWP-ACFF - USB Charger Receptacle, IP65, Front Fit, PVPWp Series, 3.6 A, 24 V, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

4049786

USB Charger Receptacle, IP65, Front Fit, PVPWp Series, 3.6 A, 24 V, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$34.12 5+ US$32.44 10+ US$31.14 20+ US$25.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3.6A
PVPWP-CFF
PVPWP-CFF - USB Charger Receptacle, IP65, Front Fit, PVPWp Series, 2.5 A, 24 V, 1 Port, USB Type C

4049782

USB Charger Receptacle, IP65, Front Fit, PVPWp Series, 2.5 A, 24 V, 1 Port, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.86 5+ US$24.59 10+ US$23.60 20+ US$19.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.5A
PVPWP-AC
PVPWP-AC - USB Charger Receptacle, IP65, PVPWp Series, 3.6 A, 24 V, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

4049785

USB Charger Receptacle, IP65, PVPWp Series, 3.6 A, 24 V, 2 Ports, USB Type A, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.61 5+ US$31.01 10+ US$29.76 20+ US$24.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3.6A
PVPRO-CFF
PVPRO-CFF - USB Charger Receptacle, IP30, Front Fit, PVPro Series, 2.5 A, 24 V, 1 Port, USB Type C

4049778

USB Charger Receptacle, IP30, Front Fit, PVPro Series, 2.5 A, 24 V, 1 Port, USB Type C

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.09 5+ US$22.91 10+ US$21.99 20+ US$18.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.5A
PV65R S
PV65R S - USB Charger Receptacle, PV65R, 2.1 A, 1 Port, USB Type A

2909032

USB Charger Receptacle, PV65R, 2.1 A, 1 Port, USB Type A

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.82 5+ US$29.30 10+ US$28.12 25+ US$23.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.1A
PVPRO-S
PVPRO-S - USB Charger Receptacle, 5VDC, PVPro, 2.1 A, 1 Port, USB Type A

2770592

USB Charger Receptacle, 5VDC, PVPro, 2.1 A, 1 Port, USB Type A

ALFATRONIX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.53 5+ US$22.37 10+ US$21.47 25+ US$17.82

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.1A