0
0 sản phẩmUS$0.00

Photovoltaic / Solar Connectors: Tìm Thấy 103 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Photovoltaic / Solar Connector Type
Keying
Gender
Connector Mounting
IP Rating
Wire Size AWG Max
Contact Termination Type
Current Rating
Voltage Rating
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
3677929

RoHS

Each
1+
US$1.050
10+
US$1.020
25+
US$0.975
50+
US$0.945
100+
US$0.907
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
-
-
Cable Mount
IP66, IP68
10AWG
-
38A
1.5kV
SUNCLIX Series
3677927

RoHS

Each
1+
US$1.070
10+
US$1.040
25+
US$0.994
50+
US$0.964
100+
US$0.925
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
-
-
Cable Mount
IP66, IP68
10AWG
-
38A
1.5kV
SUNCLIX Series
1845700

RoHS

Each
1+
US$3.110
10+
US$2.830
25+
US$2.620
100+
US$2.500
250+
US$2.220
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
-
-
Cable Mount
IP68
-
-
44A
1kV
HELIOS H4 Series
1845703

RoHS

Each
1+
US$3.030
10+
US$2.690
25+
US$2.590
100+
US$2.480
250+
US$2.170
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
Plus
-
Cable Mount
IP68
10AWG
-
52A
1kV
HELIOS H4 Series
3677924

RoHS

Each
1+
US$0.916
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
-
-
Cable Mount
IP66, IP68
10AWG
-
40A
1.5kV
SUNCLIX Series
1845699

RoHS

Each
1+
US$2.820
10+
US$2.560
25+
US$2.350
100+
US$2.250
250+
US$1.990
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
Plus
-
Cable Mount
IP68
12AWG
-
35A
1kV
HELIOS H4 Series
1845702

RoHS

Each
1+
US$2.540
10+
US$2.210
25+
US$2.120
50+
US$2.070
100+
US$1.980
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
Minus
-
Cable Mount
IP68
12AWG
-
45A
1kV
HELIOS H4 Series
3677939

RoHS

Each
1+
US$40.180
5+
US$35.160
10+
US$29.120
25+
US$28.540
50+
US$27.960
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
-
-
Cable Mount
IP66, IP68
-
-
19A
1kV
SUNCLIX Series
3677925

RoHS

Each
1+
US$0.916
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
-
-
Cable Mount
IP66, IP68
10AWG
-
40A
1.5kV
SUNCLIX Series
3677937

RoHS

Each
1+
US$5.450
10+
US$4.990
100+
US$4.610
250+
US$4.390
500+
US$4.370
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
-
-
Cable Mount
-
-
-
40A
1.5kV
SUNCLIX Series
3677946

RoHS

Each
1+
US$30.520
5+
US$28.510
10+
US$26.700
25+
US$25.590
50+
US$24.240
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female and Male Coupler
-
-
Cable Mount
IP66, IP68
-
-
23A
1kV
SUNCLIX Series
3220528

RoHS

Each
1+
US$9.850
10+
US$9.550
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
Plus
-
Cable Mount
IPX8
10AWG
-
35A
-
SOLARLOK 2.0 Series
3220526

RoHS

Each
1+
US$6.270
10+
US$5.700
100+
US$5.020
200+
US$4.400
600+
US$4.270
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
Minus
-
Cable Mount
IPX8
10AWG
-
35A
-
SOLARLOK 2.0 Series
3677935

RoHS

Each
1+
US$5.450
10+
US$4.990
100+
US$4.610
250+
US$4.390
500+
US$4.370
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
-
-
Cable Mount
-
-
-
40A
1.5kV
SUNCLIX Series
3677934

RoHS

Each
1+
US$3.810
10+
US$3.480
100+
US$3.210
250+
US$3.060
500+
US$3.050
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
-
-
Cable Mount
-
-
-
30A
1.5kV
SUNCLIX Series
3677923

RoHS

Each
1+
US$5.580
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
-
-
Cable Mount
IP66, IP68
-
-
35A
1.5kV
SUNCLIX Series
3677933

RoHS

Each
1+
US$4.310
10+
US$3.940
100+
US$3.640
250+
US$3.470
500+
US$3.450
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
-
-
Cable Mount
-
-
-
20A
1.5kV
SUNCLIX Series
3677932

RoHS

Each
1+
US$4.310
10+
US$3.940
100+
US$3.640
250+
US$3.470
500+
US$3.450
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
-
-
Cable Mount
-
-
-
20A
1.5kV
SUNCLIX Series
3794410

RoHS

Each
1+
US$1.600
250+
US$1.560
500+
US$1.530
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
Neutral
-
Cable Mount
IP68
10AWG
-
30A
-
SOLARLOK PV4-H Series
3794412

RoHS

Each
1+
US$2.270
10+
US$2.070
25+
US$1.960
50+
US$1.910
100+
US$1.820
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
Plus
-
Cable Mount
IP68
10AWG
-
30A
1.5kV
SOLARLOK PV4-S Series
1821351

RoHS

Pack of 5
1+
US$18.340
12+
US$17.980
25+
US$17.620
50+
US$17.270
250+
US$14.220
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
-
-
Cable Mount
IP65, IP68
14AWG
-
22A
1kV
MC4
4246415

RoHS

Each
1+
US$2.330
10+
US$1.940
100+
US$1.910
250+
US$1.750
800+
US$1.480
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
Minus
-
Cable Mount
IP68
10AWG
-
30A
1.5kV
Amphe-PV H4 Plus Series
3973123

RoHS

Each
1+
US$1.710
10+
US$1.390
100+
US$1.330
250+
US$1.200
500+
US$1.110
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Female Cable Coupler
Plus
-
Cable Mount
IP68
-
-
-
1.5kV
Amphe-PV H4 Series
3973140

RoHS

Each
1+
US$2.120
20+
US$2.050
100+
US$1.970
200+
US$1.930
400+
US$1.900
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
Minus
-
Cable Mount
IP68
14AWG
-
15A
1.5kV
Amphe-PV H4 Series
3973138

RoHS

Each
1+
US$1.710
10+
US$1.390
100+
US$1.330
250+
US$1.200
500+
US$1.110
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Male Cable Coupler
Minus
-
Cable Mount
IP68
-
-
-
1.5kV
Amphe-PV H4 Series
1-25 trên 103 sản phẩm
/ 5 trang
Trade Account