RF / Coaxial Connectors & Accessories

: Tìm Thấy 6,286 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 6,286 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Connector Type
Tối Thiểu/Tối Đa Connector Body Style
Tối Thiểu/Tối Đa Coaxial Termination
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Đầu nối RF là đầu nối điện được thiết kế để hoạt động ở tần số vô tuyến trong dải đa tần số và thường được sử dụng cùng với cáp đồng trục. element14 cung cấp nhiều loại đầu nối RF/Đồng trục như BNC, SMA, UHF, TNC, MCX và QMA.