Sensor Connector Housings

: Tìm Thấy 9 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
7.810.500.000
7.810.500.000 - SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, RCPT

2707677

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, RCPT

HUMMEL

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, RCPT; Product Range:Hummel M16; Shell Type:-; For Use With:Sensors and Actuators; Connector Body Material:Brass Body; Connector Shell Size:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Contact Material:Br

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.89 5+ US$15.76 10+ US$15.09 25+ US$14.59 50+ US$13.67 100+ US$12.41 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
7.810.400.000
7.810.400.000 - SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, RCPT

2707676

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, RCPT

HUMMEL

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, RCPT; Product Range:Hummel M16; Shell Type:-; For Use With:Sensors and Actuators; Connector Body Material:Brass Body; Connector Shell Size:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Contact Material:Br

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.89 5+ US$15.76 10+ US$15.09 25+ US$14.59 50+ US$13.67 100+ US$12.41 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
7.840.200.000
7.840.200.000 - SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, PLUG

2707682

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, PLUG

HUMMEL

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, PLUG; Product Range:Hummel M16; For Use With:Sensors and Actuators; Connector Body Material:Brass Body; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Contact Material:Brass; Contact Plating:Gold; Gender:Plug

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$16.37 10+ US$15.48 25+ US$14.52 100+ US$13.69 250+ US$13.08 500+ US$12.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
7.820.500.000
7.820.500.000 - SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, PLUG

2707680

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, PLUG

HUMMEL

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, PLUG; Product Range:Hummel M16; For Use With:Sensors and Actuators; Connector Body Material:Brass Body; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Contact Material:Brass; Contact Plating:Gold; Gender:Plug

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.52 5+ US$21.34 10+ US$20.44 25+ US$19.76 50+ US$18.51 100+ US$16.81 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
A712-7.K10.500.000
A712-7.K10.500.000 - SENSOR CONNECTOR HOUSING, M12, RCPT

2707693

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M12, RCPT

HUMMEL

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M12, RCPT; Product Range:M12 Power; For Use With:Sensors and Actuators; Connector Body Material:PBT (Polybutylene Terephthalate) Body; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Connector Coding:K Coded, L Cod

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.54 5+ US$15.42 10+ US$14.76 25+ US$14.28 50+ US$13.37 100+ US$12.14 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
7.850.000.000
7.850.000.000 - SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, PLUG

2707684

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, PLUG

HUMMEL

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M16, PLUG; Product Range:Hummel M16; For Use With:Sensors and Actuators; Connector Body Material:Brass Body; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Contact Material:Brass; Contact Plating:Gold; Gender:Plug

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.96 5+ US$20.79 10+ US$19.91 25+ US$19.25 50+ US$18.03 100+ US$16.38 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
A712-7.K50.000.000
A712-7.K50.000.000 - SENSOR CONNECTOR HOUSING, M12, PLUG

2707707

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M12, PLUG

HUMMEL

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M12, PLUG; Product Range:M12 Power; For Use With:Sensors and Actuators; Connector Body Material:PBT (Polybutylene Terephthalate) Body; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Connector Coding:K Coded, L Cod

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.50 5+ US$20.33 10+ US$19.47 25+ US$18.83 50+ US$17.63 100+ US$16.02 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
A712-7.K10.400.000
A712-7.K10.400.000 - SENSOR CONNECTOR HOUSING, M12, RCPT

2707692

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M12, RCPT

HUMMEL

SENSOR CONNECTOR HOUSING, M12, RCPT; Product Range:M12 Power; For Use With:Sensors and Actuators; Connector Body Material:PBT (Polybutylene Terephthalate) Body; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Connector Coding:K Coded, L Cod

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.79 5+ US$15.50 10+ US$14.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21410000016
21410000016 - CIRCULAR HOUSING, SIZE M8, INSERT

2850105

CIRCULAR HOUSING, SIZE M8, INSERT

HARTING

CIRCULAR HOUSING, SIZE M8, INSERT; Product Range:-; For Use With:Harting M8 Receptacle Circular Inserts; Connector Shell Size:M8; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.24 10+ US$6.84 100+ US$6.48 250+ US$6.19 500+ US$5.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1