Thermal Interface Materials

: Tìm Thấy 845 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 845 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Thermal Conductivity
Tối Thiểu/Tối Đa Conductive Material
Tối Thiểu/Tối Đa Thermal Impedance
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Tham khảo lựa chọn vật liệu giao diện nhiệt của chúng tôi, bao gồm vật liệu cách nhiệt, vật liệu dẫn nhiệt, miếng đệm, màng và mỡ tản nhiệt, phù hợp để kiểm soát cảm ứng nhiệt trong nhiều môi trường và ứng dụng khác nhau.