Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Crystals & Oscillators

element14 cung cấp các loại tinh thể và bộ dao động mới nhất bao gồm Bộ dao động tinh thể điều khiển bằng điện áp (VCXO), Bộ dao động tinh thể bù nhiệt độ (TCXO), Bộ dao động tinh thể điều khiển bằng lò cao tần (OCXO) và Bộ cộng hưởng gốm. Các thiết bị này thường được sử dụng trong vi điều khiển, tần số vô tuyến, màn hình máy tính, truyền hình và các thiết bị liên lạc di động.

New Crystals & Oscillators