TUK SGACK902S Keystone Coupler Application Specific & Reference Design Kits

: Tìm Thấy 166 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= TUK SGACK902S Keystone Coupler
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 166 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Manufacturer
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Core Number
Tối Thiểu/Tối Đa Kit Application Type
Tối Thiểu/Tối Đa Application Sub Type
Tối Thiểu/Tối Đa Core Architecture
Tối Thiểu/Tối Đa Core Sub-Architecture
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Family Name
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= TUK SGACK902S Keystone Coupler
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Silicon Manufacturer Silicon Core Number Kit Application Type Application Sub Type Core Architecture Core Sub-Architecture Silicon Family Name Kit Contents Features Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
SECO-RSL10-TAG-GEVB
SECO-RSL10-TAG-GEVB - Evaluation Board, FPF1005/NCH-RSL10-101Q48-ABG, Industry 4.0 Asset Monitoring and Tracking

3787300

Evaluation Board, FPF1005/NCH-RSL10-101Q48-ABG, Industry 4.0 Asset Monitoring and Tracking

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$48.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
On Semiconductor FPF1005, NCH-RSL10-101Q48-ABG Wireless Connectivity Industry 4.0 Asset Monitoring and Tracking ARM Cortex-M3 - Eval Board FPF1005/NCH-RSL10-101Q48-ABG - TUK SGACK902S Keystone Coupler
RDK-872
RDK-872 - Reference Design Board, BRD1261C, Single-Phase Brushless DC Motor

3755109

Reference Design Board, BRD1261C, Single-Phase Brushless DC Motor

POWER INTEGRATIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$100.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Power Integrations BRD1261C Power Management - Motor Control Single-Phase Brushless DC Motor - - - Reference Design Board BRD1261C - TUK SGACK902S Keystone Coupler
SECO-NCV7685RGB-GEVB
SECO-NCV7685RGB-GEVB - Demo Board, NCV7685, RGB LEDs Lighting Application

3528530

Demo Board, NCV7685, RGB LEDs Lighting Application

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$154.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
On Semiconductor NCV7685 Lighting LED Driver - - - Demo Board NCV7685 - TUK SGACK902S Keystone Coupler
STM32G071B-DISCO
STM32G071B-DISCO - Development Board, USB Type-C Power Delivery Discovery Kit, STM32G071RBT6 MCU

3010344

Development Board, USB Type-C Power Delivery Discovery Kit, STM32G071RBT6 MCU

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$66.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STMicroelectronics STM32G071RBT6 Interface USB Type-C Power Delivery (PD) Controller ARM Cortex-M0+ STM32 Discovery Kit STM32G071RBT6, USB Type-A to Micro-B Cable - TUK SGACK902S Keystone Coupler
M24SR-DISCO-PREM
M24SR-DISCO-PREM - Discovery Kit, M24SR series Dynamic NFC/RFID tak, Bluetooth Module with Audio Outputs

2396535

Discovery Kit, M24SR series Dynamic NFC/RFID tak, Bluetooth Module with Audio Outputs

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$44.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STMicroelectronics M24SR64, STM32F103RGT6 Communication & Networking RFID Tag ARM Cortex-M3 STM32F1 Premium Edition Discovery kit - TUK SGACK902S Keystone Coupler
STEVAL-PTOOL2V1
STEVAL-PTOOL2V1 - Reference Design Board, STSPIN32F0252, 3 Phase BLDC Motor Controller

3585925

Reference Design Board, STSPIN32F0252, 3 Phase BLDC Motor Controller

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$87.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STMicroelectronics STSPIN32F0252 Power Management 3 Phase BLDC Motor Controller - - - Reference Design Board STSPIN32F0252 - TUK SGACK902S Keystone Coupler
815
815 - Silicon Manufacturer:-

2816312

Silicon Manufacturer:-

ADAFRUIT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.95

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - Robot - - - - Driver Board, 4 pieces of 3X4 straigh header, 2-pin terminal block, 6-pin 0.1" header - TUK SGACK902S Keystone Coupler
EVAL-SCS001V1
EVAL-SCS001V1 - REF DESIGN BOARD, USB TYPE-C PD CTRL

3335838

REF DESIGN BOARD, USB TYPE-C PD CTRL

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STMicroelectronics STUSB4500 Interface USB Type-C Power Delivery (PD) Controller - - - Reference Design Board STUSB4500 - TUK SGACK902S Keystone Coupler
STEVAL-PTOOL1V1
STEVAL-PTOOL1V1 - Reference Design Board, STSPIN32F0B, 3 Phase BLDC Motor Controller

3585924

Reference Design Board, STSPIN32F0B, 3 Phase BLDC Motor Controller

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$49.50

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STMicroelectronics STSPIN32F0B Power Management 3 Phase BLDC Motor Controller - - - Reference Design Board STSPIN32F0B - TUK SGACK902S Keystone Coupler
TMCM-1617-GRIP-REF
TMCM-1617-GRIP-REF - Reference Design Board, TMCM-1617, 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller

3772598

Reference Design Board, TMCM-1617, 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller

TRINAMIC / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$708.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Trinamic TMCM-1617 Motor Driver 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller - - - Reference Design Board TMCM-1617 - TUK SGACK902S Keystone Coupler
BD93E11GWL-EVK-001
BD93E11GWL-EVK-001 - Evaluation Board, BD93E11GWL, USB Type-C Power Delivery (PD) Controller

3879414

Evaluation Board, BD93E11GWL, USB Type-C Power Delivery (PD) Controller

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$239.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD93E11GWL Interface USB Type-C Power Delivery (PD) Controller - - - Evaluation Board BD93E11GWL - TUK SGACK902S Keystone Coupler
BD93F10MWV-EVK-001
BD93F10MWV-EVK-001 - Evaluation Board, BD93F10MWV, USB Type-C Power Delivery (PD) Controller

3879415

Evaluation Board, BD93F10MWV, USB Type-C Power Delivery (PD) Controller

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$239.02

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD93F10MWV Interface USB Type-C Power Delivery (PD) Controller - - - Evaluation Board BD93F10MWV - TUK SGACK902S Keystone Coupler
ZWAVE-PK800A
ZWAVE-PK800A - Starter Kit, BRD4001A, ARM Cortex-M33, Radio Modules, Wireless Communication

3923677

Starter Kit, BRD4001A, ARM Cortex-M33, Radio Modules, Wireless Communication

SILICON LABS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$405.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Silicon Laboratories ZGM230S Wireless Communication Radio Modules ARM Cortex-M33 - Starter Kit BRD4001A, Radio Board BRD420/4D EFR32ZG23 /5B ZGM230S, EXP Brd BRD8029A, Antenna, Cable - TUK SGACK902S Keystone Coupler
RDK-838
RDK-838 - Reference Design Board, INN3879C-H801, USB Power Delivery Controller, Power Management

3919133

Reference Design Board, INN3879C-H801, USB Power Delivery Controller, Power Management

POWER INTEGRATIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$100.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Power Integrations INN3879C-H801 Power Management USB Power Delivery (PD) Controller - - - Reference Design Board INN3879C-H801 - TUK SGACK902S Keystone Coupler
STEVAL-USBPD45C
STEVAL-USBPD45C - Reference Design Board, USB Type-C Power Delivery Controller, 45W

2980994

Reference Design Board, USB Type-C Power Delivery Controller, 45W

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$87.84

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STMicroelectronics STCH03, STM32F051, STUSB1602A Interface USB Power Delivery (PD) Controller ARM Cortex-M0 STM32F0 Dev Board STCH03/STM32F051/STUSB1602A - TUK SGACK902S Keystone Coupler
RDK-641
RDK-641 - Reference Design Kit, INN3377C-H301/PIC16F18325, Programmable Industrial Power Supply

3861576

Reference Design Kit, INN3377C-H301/PIC16F18325, Programmable Industrial Power Supply

POWER INTEGRATIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$100.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Power Integrations INN3377C-H301, PIC16F18325 Power Management Programmable Industrial Power Supply PIC PIC16 InnoSwitch3-Pro Reference Design Kit INN3377C-H301/PIC16F18325 - TUK SGACK902S Keystone Coupler
BD7693FJ-EVK-001
BD7693FJ-EVK-001 - Reference Design Board, BD7693FJ, Power Factor Correction

3778777

Reference Design Board, BD7693FJ, Power Factor Correction

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$285.72

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD7693FJ Power Management Power Factor Correction (PFC) - - - Reference Design Board BD7693FJ - TUK SGACK902S Keystone Coupler
RDK-623
RDK-623 - Reference Design Kit, LNK3202D, Home and Building Automation

3861575

Reference Design Kit, LNK3202D, Home and Building Automation

POWER INTEGRATIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$100.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Power Integrations LNK3202D Power Management Home and Building Automation - - LinkSwitch-TN2 Reference Design Kit LNK3202D - TUK SGACK902S Keystone Coupler
SCD4X CO2 GADGET
SCD4X CO2 GADGET - Reference Design Board, SCD41, CO2 Sensor

3817637

Reference Design Board, SCD41, CO2 Sensor

SENSIRION

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$59.82

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Sensirion SCD41 Sensor CO2 Sensor - - SCD4x Dev Board SCD41, Jumper Wire Set, Adapter Cable - TUK SGACK902S Keystone Coupler
EVAL-CN0518-EBZ
EVAL-CN0518-EBZ - Evaluation Board, HMC376LP3E, RF Low Noise Amplifier Receiver, 5V Power Adapter

4216224

Evaluation Board, HMC376LP3E, RF Low Noise Amplifier Receiver, 5V Power Adapter

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$45.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
RDK-710
RDK-710 - Reference Design Kit, INN3074M, Power Management, Open Frame Power Supply for Appliances

4059646

Reference Design Kit, INN3074M, Power Management, Open Frame Power Supply for Appliances

POWER INTEGRATIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$102.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Power Integrations INN3074M Power Management Open Frame Power Supply for Appliances - - InnoSwitch3-TN Reference Design Board INN3074M - TUK SGACK902S Keystone Coupler
RDK-919Q
RDK-919Q - Reference Design Kit, INN3949CQ, Power Management, Isolated Flyback Power Supply

4059647

Reference Design Kit, INN3949CQ, Power Management, Isolated Flyback Power Supply

POWER INTEGRATIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$100.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Power Integrations INN3949CQ Power Management Isolated Flyback Power Supply - - InnoSwitch3-AQ Reference Design Board INN3949CQ - TUK SGACK902S Keystone Coupler
RDK-928
RDK-928 - Reference Design Kit, INN4073C, Power Management, USB Type-C Power Delivery (PD) Controller

4059648

Reference Design Kit, INN4073C, Power Management, USB Type-C Power Delivery (PD) Controller

POWER INTEGRATIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$100.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Power Integrations INN4073C Power Management USB Type-C Power Delivery (PD) Controller - - InnoSwitch4-CZ Reference Design Board INN4073C - TUK SGACK902S Keystone Coupler
RDK-706
RDK-706 - Reference Design Kit, TOP267VG, Power Management, Isolated Flyback Power Supply

4059649

Reference Design Kit, TOP267VG, Power Management, Isolated Flyback Power Supply

POWER INTEGRATIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$100.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Power Integrations TOP267VG Power Management Isolated Flyback Power Supply - - TOPSwitch-JX Reference Design Board TOP267VG - TUK SGACK902S Keystone Coupler
MCTPTX1AK324
MCTPTX1AK324 - Reference Design Board, S32K324, MC34GD3000, ARM Cortex-M7F, 3-Phase Brushless Motor Pre-Driver

4294783

Reference Design Board, S32K324, MC34GD3000, ARM Cortex-M7F, 3-Phase Brushless Motor Pre-Driver

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$553.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - TUK SGACK902S Keystone Coupler