Embedded Development Kits & Accessories

: Tìm Thấy 390 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 390 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Manufacturer
Tối Thiểu/Tối Đa Core Architecture
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Tại Farnell, chúng tôi cung cấp rất nhiều bộ công cụ phát triển nhúng bao gồm bảng con và mô-đun, bộ công cụ phát triển nền tảng chính, máy tính bảng đơn và các phụ kiện bộ phát triển như bộ điều hợp, giá đỡ mạch, thùng máy và bộ cảm biến.