0
0 sản phẩmUS$0.00

Embedded Single Board Computer - SBC: Tìm Thấy 4 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Silicon Manufacturer
Silicon Family Name
Core Architecture
Core Sub-Architecture
Silicon Core Number
Kit Contents
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
4381600

RoHS

Each
1+
US$561.6861
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Gateworks
i.MX8M Mini
ARM
Cortex-A53
-
Venice SBC GW7218-00, JTAG Adapter, AC/DC Pwr Supply, Mini-PCIe Half Card Adapter, Accessory Cables
-
Each
1+
US$49.630
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
3587711

RoHS

Each
1+
US$830.760
5+
US$796.620
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Intel
NUC 8 Pro
i7-8665U
-
NUC8v7PN
5 x Single Board Computer NUC 8 Pro Kit NUC8v7PN
TUK SGACK902S Keystone Coupler
Each
1+
US$123.800
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Atmel
AT91SAM9xxx
ARM
ARM9
AT91S
SBC6000X board, serial cable, net cable, USB cable, 12V power adapter, CD with product reference
TUK SGACK902S Keystone Coupler
1-4 trên 4 sản phẩm
/ 1 trang
Popular Suppliers
MICROCHIP
NXP
STMICROELECTRONICS
CYPRESS INFINEON TECHNOLOGIES
LINEAR TECHNOLOGY
Trade Account