Programmers, Erasers & Accessories

: Tìm Thấy 12 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 12 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Supported Families
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Supported Families Kit Contents Features
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
U-MULTILINK
U-MULTILINK - MCU Development Board, U-Multilink, USB2.0 Communication Interface, Multi Voltage Support

2315740

MCU Development Board, U-Multilink, USB2.0 Communication Interface, Multi Voltage Support

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$262.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Kinetis, Qorivva MPC5xxx, ColdFire V1/+ V1/V2-4, PX Series, HCS08, RS08, HC(S)12(X), S12Z, DSC U-Multilink, Ribbon Cables USB2.0 Communication Interface, USB Powered, Multi Voltage Support
U-CYCLONE
U-CYCLONE - Programmer, Cyclone, ARM Cortex/Kinetis/Coldfire MCUS, 16MB Program Storage

2820396

Programmer, Cyclone, ARM Cortex/Kinetis/Coldfire MCUS, 16MB Program Storage

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,034.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Kinetis, LPC, S32, Qorivva (MPC5xxx), MPC5xx/8xx, DSC, S12Z, RS08, S08, HC08, HC(S)12(X), Coldfire - Multiple Communications Interfaces, Generous On-Brd Storage, Power Switching, Multiple Image Support
U-CYCLONE-FX
U-CYCLONE-FX - Programmer, Cyclone FX, ARM Cortex/Kinetis/Coldfire MCUS, 1GB Program Storage

2820399

Programmer, Cyclone FX, ARM Cortex/Kinetis/Coldfire MCUS, 1GB Program Storage

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,552.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Kinetis, LPC, S32, Qorivva (MPC5xxx), MPC5xx/8xx, DSC, S12Z, RS08, S08, HC08, HC(S)12(X), Coldfire - Serialization, Programming Count Limitations, Integration of Dynamic Data, Encryption, Target Test
ACP-CYCLONE
ACP-CYCLONE - Programmer, Arm Cortex Kinetis/LPC MCUs, In-Circuit, Standalone

2890652

Programmer, Arm Cortex Kinetis/LPC MCUs, In-Circuit, Standalone

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$744.95 5+ US$744.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - Supports ARM Cortex Devices, Un-keyed Shrouded Dual Row Header, Keyed Shrouded Dual Row Mini Headers
KITPFPGMEVME
KITPFPGMEVME - Programmer, KITPFPGMEVME, PF Series Devices, USB, JTAG

2820404

Programmer, KITPFPGMEVME, PF Series Devices, USB, JTAG

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$173.64

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
i.MX PF Series Programmer, Flat Ribbon and USB Cable, Quick Start Guide, Brochure, Warranty Card PF Programmer is a Development Tool Designed to Provide Easy Configuration of the PF Series Devices
KITFS26SKTEVM
KITFS26SKTEVM - Programmer & Eraser, USB /Connectors /FRDM-KL25Z & Board, SBC Programming Socket Board

3923716

 
Sản Phẩm Mới
RoHS

Programmer & Eraser, USB /Connectors /FRDM-KL25Z & Board, SBC Programming Socket Board

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$404.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- USB, Connectors, FRDM-KL25Z, Board -
KITPF0100SKTEVBE
KITPF0100SKTEVBE - OTP Programming Socket, QFN-56, Configures PF Family Of Pmic Devices, 8Pin Connector Header

2890653

OTP Programming Socket, QFN-56, Configures PF Family Of Pmic Devices, 8Pin Connector Header

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$210.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 56QFN Socket, Configures PF Family of PMIC Devices, 8pin Connector Header for Programmer
KITPF8200FRDMPGM
KITPF8200FRDMPGM - Programmer, PF81xx, PF82xx PMICs, QFN-56 Socket, FlexGUI, FRDM-KL25Z

3107069

Programmer, PF81xx, PF82xx PMICs, QFN-56 Socket, FlexGUI, FRDM-KL25Z

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$433.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PF8100, PF8200 Programming Board PF8100/PF8200, FRDM-KL25Z Brd in Anti-Static Bag, Quick Start Guide, USB Cable USB to I2C Communication via the FRDM-KL25Z Interface, In-Line Programming Interface Connector
KITPF7100FRDMPGM
KITPF7100FRDMPGM - OTP Programming Evaluation Board

3586889

OTP Programming Evaluation Board

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$237.15 5+ US$237.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- Assembled & Tested KITPF7100FRDMPGM, Preprogrammed FRDM-KL25Z, 3ft USB-STD A to USB-B-mini Cable 5V Operating Input Voltage Range, USB-I2C Comm Via FRDM-KL25Z Interface, In-line Prog interface Conn
KITVR5510SKTEVM
KITVR5510SKTEVM - Evaluation Kit, VR5510, SAFETY SYSTEM BASIS CHIP

3868950

Evaluation Kit, VR5510, SAFETY SYSTEM BASIS CHIP

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$517.07 5+ US$517.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- Eval Kit VR5510, USB-STD A to USB-B-Micro Cable, Antistatic Bag, Quick Start Guide All Hardware Needed to Program the OTP Registers in the PMIC
U-MULTILINK.
U-MULTILINK. - UNIV USB MULTILINK, DEBUGGER/PROG

1893351

UNIV USB MULTILINK, DEBUGGER/PROG

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Có sẵn cho đến khi hết hàng

1+ US$253.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
S08, HC(S)12(X), ColdFire V1/ColdFire+ V1, ColdFire V2-4, Qorivva MPC55xx/56xx & Kinetis U-Multilink, Ribbon Cables for NXP MCUs USB2.0 Communication Interface, USB Powered, Multi Voltage Support
DSPCOMMPARALLELE
DSPCOMMPARALLELE - Suite56™ Parallel Port Command Converter, Interface Device

1579749

Suite56™ Parallel Port Command Converter, Interface Device

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - Supports Desktop, Notebook and Laptop PCs, Works with NXP Software Development Environments
 

Popular Suppliers