0
0 sản phẩmUS$0.00

Power Outlet Strips - with Surge Protection: Tìm Thấy 23 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
No. of Outlets
Outlet Type
Current Rating
Supply Voltage VAC
Plug Type
Cable Length
Peak Surge Current
Energy Rating
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
Each
1+
US$12.540
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
4Outlets
UK
13A
250V
UK
5m
-
-
Multicomp Pro RJ45 Adapter
Each
1+
US$16.770
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Each
1+
US$9.300
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Each
1+
US$8.260
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3472381

RoHS

Each
1+
US$17.560
3+
US$16.850
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
8Outlets
UK
13A
250V
UK
2m
4.5kA
125J
Pro Elec Mains Extensions
1661496

RoHS

Each
1+
US$35.330
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
10Outlets
UK
13A
250V
UK
2m
4.5kA
125J
TUK SGACK902S Keystone Coupler
3472328

RoHS

Each
1+
US$7.620
3+
US$7.320
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
2Outlets
UK
13A
240V
UK
2m
-
-
Pro Elec Mains Extensions
Each
1+
US$37.530
5+
US$35.390
10+
US$34.320
25+
US$32.710
50+
US$32.270
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
6Outlets
NEMA 5-15R
15A
120V
NEMA 5-15P
15ft
35.5kA
790J
Protect It! Series
Each
1+
US$35.840
5+
US$33.570
10+
US$32.360
25+
US$31.240
50+
US$30.580
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
6Outlets
NEMA 5-15R
15A
120V
NEMA 5-15P
6ft
35.5kA
990J
TUK SGACK902S Keystone Coupler
Each
1+
US$17.550
5+
US$16.880
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
6Outlets
NEMA 5-15R
15A
120V
-
6ft
-
360J
TUK SGACK902S Keystone Coupler
EATON TRIPP LITE
Each
1+
US$186.310
5+
US$183.250
10+
US$177.140
25+
US$172.350
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
12Outlets
NEMA 5-15R
15A
120V
NEMA 5-15P
4.6m
150kA
3840J
ISOBAR Series
Each
1+
US$189.330
5+
US$186.530
10+
US$182.240
25+
US$178.550
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
12Outlets
NEMA 5-15R
15A
120V
NEMA 5-15P
4.6m
150kA
3840J
ISOBAR Series
3472341

RoHS

Each
1+
US$14.200
5+
US$13.800
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3472335

RoHS

Each
1+
US$23.190
5+
US$21.590
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4398889
Each
1+
US$17.310
10+
US$16.600
25+
US$16.100
100+
US$15.350
250+
US$15.120
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
6Outlets
-
10A
-
AU
-
10A
75J
TUK SGACK902S Keystone Coupler
4398907
Each
1+
US$29.540
10+
US$28.330
25+
US$27.470
100+
US$26.190
250+
US$25.800
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
6Outlets
-
10A
-
AU
-
10A
398J
TUK SGACK902S Keystone Coupler
4398890
Each
1+
US$20.150
10+
US$19.320
25+
US$18.740
100+
US$17.860
250+
US$17.590
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
6Outlets
-
10A
-
AU
-
10A
140J
TUK SGACK902S Keystone Coupler
Each
1+
US$8.360
10+
US$8.030
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
3Outlets
IEC C13
13A
250V
UK
1.8m
18kA
-
TUK SGACK902S Keystone Coupler
5077849
VOLTEX ELECTRONICS
Each
1+
US$51.150
10+
US$49.060
25+
US$47.570
100+
US$45.340
250+
US$44.660
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
2Outlets
UK
13A
-
UK
2m
-
-
Multicomp Pro RJ45 Adapter
Each
1+
US$63.460
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
6Outlets
NEMA 5-15R
15A
120V
NEMA 5-15P
1.8m
39kA
2100J
TUK SGACK902S Keystone Coupler
2811591
Each
1+
US$44.590
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
8Outlets
NEMA 5-15R
15A
120V
-
6ft
-
2770J
TUK SGACK902S Keystone Coupler
Each
1+
US$15.190
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
8Outlets
UK
13A
250V
UK
2m
-
-
Multicomp Pro RJ45 Adapter
Each
1+
US$8.090
5+
US$7.770
10+
US$7.450
50+
US$7.370
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
2Outlets
IEC C13
13A
250V
UK
2.3m
18kA
-
TUK SGACK902S Keystone Coupler
1-23 trên 23 sản phẩm
/ 1 trang
Popular Suppliers
TRIPLETT
MOLEX
HUBBELL
OMRON
HAMMOND MANUFACTURING
SCHURTER
MULTICOMP PRO
Trade Account