ARM Platform

: Tìm Thấy 80 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 80 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Core Architecture
Tối Thiểu/Tối Đa Supported Families
Tối Thiểu/Tối Đa Software Edition
Tối Thiểu/Tối Đa No. of User Licences
Tối Thiểu/Tối Đa Supported Hosts
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Core Architecture Supported Families Software Edition Licence Type No. of User Licences Supported Hosts Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
MIKROE-932
MIKROE-932 - Compilers, USB Dongle, ARM, Single, Cortex-M0/M0+/M3/M4/M7, Professional, Linux/Windows, Pascal

4260291

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính

Compilers, USB Dongle, ARM, Single, Cortex-M0/M0+/M3/M4/M7, Professional, Linux/Windows, Pascal

MIKROELEKTRONIKA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$311.6727

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 Professional Full 1 Linux, Windows TUK SGACK902S Keystone Coupler
MIKROE-928
MIKROE-928 - Compilers, USB Dongle, ARM, Single, Cortex-M0/M0+/M3/M4/M7, Professional, Linux, Windows, Basic

4260292

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính

Compilers, USB Dongle, ARM, Single, Cortex-M0/M0+/M3/M4/M7, Professional, Linux, Windows, Basic

MIKROELEKTRONIKA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$311.6727

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 Professional Full 1 Linux, Windows TUK SGACK902S Keystone Coupler
MIKROE-936
MIKROE-936 - Compiler, USB Dongle, ARM Cortex, Windows, 1 Licence

2281672

Compiler, USB Dongle, ARM Cortex, Windows, 1 Licence

MIKROELEKTRONIKA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$309.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - -
CY3202-C
CY3202-C - IMAGECRAFT, C COMPILER, FOR PSOC

1472429

IMAGECRAFT, C COMPILER, FOR PSOC

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$161.76

Vật Phẩm Hạn Chế
M8C PSoC - - 1 - TUK SGACK902S Keystone Coupler
FSRTS-CM7 SINGLE PROJECT PERP
FSRTS-CM7 SINGLE PROJECT PERP - Software, ARM Architecture, Perpetual, Cortex-M7, FuSa RTS

4256518

Software, ARM Architecture, Perpetual, Cortex-M7, FuSa RTS

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$40,000.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM Cortex-M7 - Perpetual - FuSa RTS TUK SGACK902S Keystone Coupler
MDK000 PROKEIL-FL S&M RENEW1YR
MDK000 PROKEIL-FL S&M RENEW1YR - Software, ARM Architecture, Floating, Professional, ARM9, ARM7, Cortex-A/R/M, Cortex-R4, Windows

4253989

Software, ARM Architecture, Floating, Professional, ARM9, ARM7, Cortex-A/R/M, Cortex-R4, Windows

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$2,280.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R, Cortex-R4 Professional Floating - Windows TUK SGACK902S Keystone Coupler
KEILPK166 KEIL-FL S&M RENEW1YR
KEILPK166 KEIL-FL S&M RENEW1YR - Software, PK166 Architecture, Floating, Professional, C16x, XC16x, ST10, Renewal 1 Year

4253990

Software, PK166 Architecture, Floating, Professional, C16x, XC16x, ST10, Renewal 1 Year

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$735.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PK166 C16x, XC16x, ST10 Professional Floating - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
KEILPK166 KEIL-NL S&M RENEW1YR
KEILPK166 KEIL-NL S&M RENEW1YR - Software, PK166 Architecture, Node Locked, Professional, C16x, XC16x, ST10, Renewal 1 Year

4253992

Software, PK166 Architecture, Node Locked, Professional, C16x, XC16x, ST10, Renewal 1 Year

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$615.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PK166 C16x, XC16x, ST10 Professional Node Locked - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
KEILPK51 KEIL-FL S&M RENEW 1YR
KEILPK51 KEIL-FL S&M RENEW 1YR - Software, PK51 Architecture, Floating, Professional, 8051 Derivatives, 1 Year

4253993

Software, PK51 Architecture, Floating, Professional, 8051 Derivatives, 1 Year

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$595.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PK51 8051 Derivatives Professional Floating - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
KEILPK51 KEIL-NL S&M RENEW 1YR
KEILPK51 KEIL-NL S&M RENEW 1YR - Software, PK51 Architecture, Node Locked, Professional, 8051 Derivatives, 1 Year

4253994

Software, PK51 Architecture, Node Locked, Professional, 8051 Derivatives, 1 Year

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$495.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PK51 8051 Derivatives Professional Node Locked - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
KEILAR166 AR166 ADV OS FLPERP
KEILAR166 AR166 ADV OS  FLPERP - Software, AR166 Architecture, Perpetual Floating, C16x, XC16x, ST10

4130305

Software, AR166 Architecture, Perpetual Floating, C16x, XC16x, ST10

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

2+ US$5,035.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 2 vật phẩm Bội số của 2 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 2 Nhiều: 2
AR166 C16x, XC16x, ST10 - Perpetual Floating - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
KEILAR166 AR166 ADV OS NLPERP
KEILAR166 AR166 ADV OS  NLPERP - Software, AR166 Architecture, Node Locked, Perpetual, C16x, XC16x, ST10

4130306

Software, AR166 Architecture, Node Locked, Perpetual, C16x, XC16x, ST10

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$4,195.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AR166 C16x, XC16x, ST10 - Node Locked, Perpetual - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
KEILDK251 DEVKITPROKEILFLPERP
KEILDK251  DEVKITPROKEILFLPERP - Software, DK251 Architecture, Perpetual Floating, Professional, MC251

4130307

Software, DK251 Architecture, Perpetual Floating, Professional, MC251

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

2+ US$3,630.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 2 vật phẩm Bội số của 2 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 2 Nhiều: 2
DK251 MC251 Professional Perpetual Floating - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
KEILDK251 DEVKITPROKEILNLPERP
KEILDK251  DEVKITPROKEILNLPERP - Software, DK251 Architecture, Node Locked, Perpetual, Professional, MC251

4130308

Software, DK251 Architecture, Node Locked, Perpetual, Professional, MC251

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$3,025.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DK251 MC251 Professional Node Locked, Perpetual - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
KEILDK251 DEVKITPROKEIL NL1YR
KEILDK251  DEVKITPROKEIL NL1YR - Software, DK251 Architecture, Node Locked, Professional, MC251, 1 Year

4130309

Software, DK251 Architecture, Node Locked, Professional, MC251, 1 Year

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$1,210.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DK251 MC251 Professional Node Locked - - TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEV STUDIO GOLD NL1YR
DS000B DEV STUDIO GOLD NL1YR - Software, ARM Architecture, Node Locked, Gold, ARM7, ARM8, Linux, BareMetal Android, 1 Year

4130310

Software, ARM Architecture, Node Locked, Gold, ARM7, ARM8, Linux, BareMetal Android, 1 Year

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$6,970.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8 Gold Node Locked - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEV STUDIO GOLD NL90DAY
DS000B DEV STUDIO GOLD NL90DAY - Software, ARM Architecture, Node Locked, Gold, ARM7, ARM8, Linux, BareMetal Android, 90Days

4130312

Software, ARM Architecture, Node Locked, Gold, ARM7, ARM8, Linux, BareMetal Android, 90Days

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$2,320.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8 Gold Node Locked - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEVSTUDIOSILVER NL1YR
DS000B DEVSTUDIOSILVER NL1YR - Software, ARM Architecture, Node Locked, Silver, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android, 1Yr

4130314

Software, ARM Architecture, Node Locked, Silver, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android, 1Yr

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$4,820.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M Silver Node Locked - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEVSTUDIOSILVER NL90DAY
DS000B DEVSTUDIOSILVER NL90DAY - Software, ARM Architecture, Node Locked, Silver, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android

4130317

Software, ARM Architecture, Node Locked, Silver, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$1,610.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M Silver Node Locked - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEVSTUDIOBRONZE NL1YR
DS000B DEVSTUDIOBRONZE NL1YR - Software, ARM Architecture, Node Locked, Bronze, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android, 1Yr

4130319

Software, ARM Architecture, Node Locked, Bronze, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android, 1Yr

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$2,680.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M Bronze Node Locked - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEVSTUDIOBRONZE NL90DAY
DS000B DEVSTUDIOBRONZE NL90DAY - Software, ARM Architecture, Node Locked, Bronze, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android

4130321

Software, ARM Architecture, Node Locked, Bronze, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$890.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M Bronze Node Locked - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEV STUDIO GOLD FL1YR
DS000B DEV STUDIO GOLD FL1YR - Software, ARM Architecture, Floating, Gold, ARM7, ARM8, Linux, BareMetal Android, 1Year

4130324

Software, ARM Architecture, Floating, Gold, ARM7, ARM8, Linux, BareMetal Android, 1Year

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$9,060.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8 Gold Floating - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEV STUDIO GOLD FL90DAY
DS000B DEV STUDIO GOLD FL90DAY - Software, ARM Architecture, Floating, Gold, ARM7, ARM8, Linux, BareMetal Android, 90Days

4130326

Software, ARM Architecture, Floating, Gold, ARM7, ARM8, Linux, BareMetal Android, 90Days

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$3,020.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8 Gold Floating - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEVSTUDIOSILVER FL1YR
DS000B DEVSTUDIOSILVER FL1YR - Software, ARM Architecture, Floating, Silver, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android, 1Year

4130329

Software, ARM Architecture, Floating, Silver, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android, 1Year

ARM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$6,270.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M Silver Floating - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler
DS000B DEVSTUDIOSILVER FL90DAY
DS000B DEVSTUDIOSILVER FL90DAY - Software, ARM Architecture, Floating, Silver, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android, 90Days

4130331

Software, ARM Architecture, Floating, Silver, ARM7/8, Cortex-A/R/M, Linux, BareMetal Android, 90Days

KEIL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$2,090.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ARM ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M Silver Floating - Linux, BareMetal Android TUK SGACK902S Keystone Coupler