Rivet Nuts

: Tìm Thấy 57 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 57 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Fastener Material
Tối Thiểu/Tối Đa Thread Size - Metric
Tối Thiểu/Tối Đa Fastener Plating
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Fastener Material Thread Size - Metric Fastener Plating
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
W/M6/RED/OE/ST/KG
W/M6/RED/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M6 x 9.6 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983982

Rivet Nut, Blind, Open End, M6 x 9.6 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$14.46 20+ US$10.69 60+ US$9.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M6 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M5/REDE/OE/ST/KG
W/M5/REDE/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M5 x 7 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983979

Rivet Nut, Blind, Open End, M5 x 7 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$14.22 20+ US$10.52 60+ US$9.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M5 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M6/REDE/OE/ST/KG
W/M6/REDE/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M6 x 9 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983981

Rivet Nut, Blind, Open End, M6 x 9 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$12.54 20+ US$9.28 60+ US$8.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M6 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M8/RED/OE/ST/KG
W/M8/RED/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M8 x 10.6 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983983

Rivet Nut, Blind, Open End, M8 x 10.6 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$20.87 10+ US$15.36 20+ US$13.81

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M8 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M5/RED/OE/ST/KG
W/M5/RED/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M5 x 7.2 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983980

Rivet Nut, Blind, Open End, M5 x 7.2 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$12.54 20+ US$9.28 60+ US$8.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M5 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M4/RED/OE/ST/PG
W/M4/RED/OE/ST/PG - Rivet Nut, Blind, Open End, M4 x 6.4 mm, Steel, Zinc, Plain Body

2983990

Rivet Nut, Blind, Open End, M4 x 6.4 mm, Steel, Zinc, Plain Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$9.71 20+ US$7.19 60+ US$6.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M4 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M3/RED/OE/ST/KG
W/M3/RED/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M3 x 4.8 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983975

Rivet Nut, Blind, Open End, M3 x 4.8 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$9.71 20+ US$7.19 60+ US$6.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M3 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M8/REDE/OE/ST/KG
W/M8/REDE/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M8 x 11 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983984

Rivet Nut, Blind, Open End, M8 x 11 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$25.65 20+ US$18.97 60+ US$17.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M8 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M4/REDE/OE/ST/KG
W/M4/REDE/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M4 x 6 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983977

Rivet Nut, Blind, Open End, M4 x 6 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$9.71 20+ US$7.19 60+ US$6.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M4 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M8/REDXE/OE/ST/PG
W/M8/REDXE/OE/ST/PG - Rivet Nut, Blind, Open End, M8 x 11 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

2984006

Rivet Nut, Blind, Open End, M8 x 11 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$19.51 10+ US$14.44 20+ US$12.98

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
W/M5/REDX/OE/ST/PG
W/M5/REDX/OE/ST/PG - Rivet Nut, Blind, Open End, M5 x 7.2 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

2984002

Rivet Nut, Blind, Open End, M5 x 7.2 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$14.46 20+ US$10.69 60+ US$9.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M5 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M6MEDIUM/FLG/OE/ST/KG
W/M6MEDIUM/FLG/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, Medium, M6 x 9 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2984013

Rivet Nut, Blind, Open End, Medium, M6 x 9 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$22.83 20+ US$16.89 60+ US$15.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M6 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M5/REDE/OE/ST/PG
W/M5/REDE/OE/ST/PG - Rivet Nut, Blind, Open End, M5 x 7 mm, Steel, Zinc, Plain Body

2983991

Rivet Nut, Blind, Open End, M5 x 7 mm, Steel, Zinc, Plain Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$10.75 20+ US$7.95 60+ US$7.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M5 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M3SHORT/FLG/OE/ST/KG
W/M3SHORT/FLG/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Flange, Open End, M3 x 5 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2984008

Rivet Nut, Blind, Flange, Open End, M3 x 5 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$17.31 20+ US$12.81 60+ US$11.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M3 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M3/RED/OE/ST/PG
W/M3/RED/OE/ST/PG - Rivet Nut, Blind, Open End, M3 x 4.8 mm, Steel, Zinc, Plain Body

2983988

Rivet Nut, Blind, Open End, M3 x 4.8 mm, Steel, Zinc, Plain Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$8.74 20+ US$6.47 60+ US$5.81

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M3 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M6/FLGXE/OE/ST/PG
W/M6/FLGXE/OE/ST/PG - Rivet Nut, Blind, Flange, Open End, M6 x 9 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

2984029

Rivet Nut, Blind, Flange, Open End, M6 x 9 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$15.43 20+ US$11.41 60+ US$10.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M6 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M8/REDX/OE/ST/PG
W/M8/REDX/OE/ST/PG - Rivet Nut, Blind, Open End, M8 x 10.6 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

2984005

Rivet Nut, Blind, Open End, M8 x 10.6 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$24.06 10+ US$17.80 20+ US$16.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
W/M10/REDXE/OE/ST/PG
W/M10/REDXE/OE/ST/PG - Rivet Nut, Blind, Open End, M10 x 13 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

2984007

Rivet Nut, Blind, Open End, M10 x 13 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$31.76 10+ US$23.49 20+ US$21.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
W/M4/RED/OE/ST/KG
W/M4/RED/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M4 x 6.4 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983978

Rivet Nut, Blind, Open End, M4 x 6.4 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$10.65 20+ US$7.88 60+ US$7.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M4 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M4/REDXE/OE/ST/PG
W/M4/REDXE/OE/ST/PG - Rivet Nut, Blind, Open End, M4 x 6 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

2983999

Rivet Nut, Blind, Open End, M4 x 6 mm, Steel, Zinc, Hexagon Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$11.63 20+ US$8.60 60+ US$7.73

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M4 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M5SHORT/FLG/OE/ST/KG
W/M5SHORT/FLG/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, Short, M5 x 7 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2984012

Rivet Nut, Blind, Open End, Short, M5 x 7 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$10.65 20+ US$7.88 60+ US$7.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M5 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M10/REDE/OE/ST/KG/13.0HOLE
W/M10/REDE/OE/ST/KG/13.0HOLE - Rivet Nut, Blind, Open End, M10 x 13 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983987

Rivet Nut, Blind, Open End, M10 x 13 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$29.91 10+ US$22.12 20+ US$19.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M10 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M3/REDE/OE/ST/KG
W/M3/REDE/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, M3 x 5 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2983976

Rivet Nut, Blind, Open End, M3 x 5 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$8.90 20+ US$6.58 60+ US$5.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M3 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M5MEDIUM/FLG/OE/ST/KG
W/M5MEDIUM/FLG/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, Medium, M5 x 7 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2984011

Rivet Nut, Blind, Open End, Medium, M5 x 7 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$12.27 20+ US$9.08 60+ US$8.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Steel M5 Electro Zinc / Clear Cr3
W/M10SHORT/FLG/OE/ST/KG
W/M10SHORT/FLG/OE/ST/KG - Rivet Nut, Blind, Open End, Short, M10 x 12 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

2984018

Rivet Nut, Blind, Open End, Short, M10 x 12 mm, Steel, Zinc, Knurled Body

TR FASTENINGS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$27.96 10+ US$20.68 20+ US$18.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -