Expansion Bolts

: Tìm Thấy 22 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 22 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Thread Size - Metric
Tối Thiểu/Tối Đa Thread Length
Tối Thiểu/Tối Đa External Length
Tối Thiểu/Tối Đa Fastener Material
Tối Thiểu/Tối Đa Fastener Plating
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Thread Size - Metric Head Type Thread Length External Length Fastener Material Fastener Plating
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
DP12105H
DP12105H - BOLT, SLEEVE ANCHOR, M10X12X50

7056138

BOLT, SLEEVE ANCHOR, M10X12X50

RAMSET

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.25

Vật Phẩm Hạn Chế
M10 Hex 105mm 105mm Steel Bright Zinc
56-150
56-150 - THROUGH BOLT, M12X150

1440442

THROUGH BOLT, M12X150

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.67

Vật Phẩm Hạn Chế
M12 Hex 90mm 150mm Steel Bright Zinc
T6085
T6085 - THROUGH BOLT, ANCHOR, M6X85

7058720

THROUGH BOLT, ANCHOR, M6X85

RAMSET

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.488

Vật Phẩm Hạn Chế
M6 Hex 30mm 85mm Steel Bright Zinc
56-160
56-160 - THROUGH BOLT, M20X160

1440446

THROUGH BOLT, M20X160

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.15 5+ US$4.06

Vật Phẩm Hạn Chế
M20 Hex 65mm 160mm Steel Bright Zinc
44-065
44-065 - RAWLBOLT, LOOSE, M840L

1440399

RAWLBOLT, LOOSE, M840L

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.25

Vật Phẩm Hạn Chế
M8 Hex - 95mm Steel Bright Zinc
56-120
56-120 - THROUGH BOLT, M8X80

1440432

THROUGH BOLT, M8X80

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.978 5+ US$0.953 10+ US$0.865 25+ US$0.811

Vật Phẩm Hạn Chế
M8 Hex 40mm 80mm Steel Bright Zinc
44-120
44-120 - RAWLBOLT, LOOSE, M1075L

1440403

RAWLBOLT, LOOSE, M1075L

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.25

Vật Phẩm Hạn Chế
M10 Hex - 140mm Steel Bright Zinc
44-025
44-025 - RAWLBOLT, LOOSE, M640L

1440396

RAWLBOLT, LOOSE, M640L

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.92 5+ US$1.87 10+ US$1.70 25+ US$1.59

Vật Phẩm Hạn Chế
M6 Hex - 85mm Steel Bright Zinc
56-140
56-140 - THROUGH BOLT, M12X100

1440439

THROUGH BOLT, M12X100

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.79 5+ US$1.74 10+ US$1.58

Vật Phẩm Hạn Chế
M12 Hex 40mm 100mm Steel Bright Zinc
44-110
44-110 - RAWLBOLT, LOOSE, M1025L

1440401

RAWLBOLT, LOOSE, M1025L

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.84

Vật Phẩm Hạn Chế
M10 Hex - 90mm Steel Bright Zinc
56-148
56-148 - THROUGH BOLT, M12X135

1440441

THROUGH BOLT, M12X135

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.21

Vật Phẩm Hạn Chế
M12 Hex 75mm 135mm Steel Bright Zinc
56-116
56-116 - THROUGH BOLT, M8X65

1440431

THROUGH BOLT, M8X65

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.978 50+ US$0.953

Vật Phẩm Hạn Chế
M8 Hex 25mm 65mm Steel Bright Zinc
56-132
56-132 - THROUGH BOLT, M10X95

1440436

THROUGH BOLT, M10X95

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.41 5+ US$1.37 10+ US$1.24 25+ US$1.17

Vật Phẩm Hạn Chế
M10 Hex 45mm 95mm Steel Bright Zinc
44-155
44-155 - RAWLBOLT, LOOSE, M1210L

1440404

RAWLBOLT, LOOSE, M1210L

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.54

Vật Phẩm Hạn Chế
M12 Hex - 90mm Steel Bright Zinc
56-112
56-112 - THROUGH BOLT, M6X95

1440430

THROUGH BOLT, M6X95

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.936 5+ US$0.912

Vật Phẩm Hạn Chế
M6 Hex 60mm 95mm Steel Bright Zinc
56-144
56-144 - THROUGH BOLT, M12X120

1440440

THROUGH BOLT, M12X120

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.96

Vật Phẩm Hạn Chế
M12 Hex 60mm 120mm Steel Bright Zinc
44-115
44-115 - RAWLBOLT, LOOSE, M1050L

1440402

RAWLBOLT, LOOSE, M1050L

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.12

Vật Phẩm Hạn Chế
M10 Hex - 115mm Steel Bright Zinc
56-129
56-129 - THROUGH BOLT, M10X65

1440434

THROUGH BOLT, M10X65

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.24 5+ US$1.21 10+ US$1.09 25+ US$1.03

Vật Phẩm Hạn Chế
M10 Hex 21mm 65mm Steel Bright Zinc
44-170
44-170 - RAWLBOLT, LOOSE, M1260L

1440407

RAWLBOLT, LOOSE, M1260L

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.43

Vật Phẩm Hạn Chế
M12 Hex - 140mm Steel Bright Zinc
56-128
56-128 - THROUGH BOLT, M10X80

1440435

THROUGH BOLT, M10X80

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.32 5+ US$1.29 10+ US$1.17 25+ US$1.10

Vật Phẩm Hạn Chế
M10 Hex 30mm 80mm Steel Bright Zinc
56-108
56-108 - THROUGH BOLT, M6X70

1440429

THROUGH BOLT, M6X70

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.894 5+ US$0.871

Vật Phẩm Hạn Chế
M6 Hex 35mm 70mm Steel Bright Zinc
56-136
56-136 - THROUGH BOLT, M10X115

1440437

THROUGH BOLT, M10X115

RAWLPLUG

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.66 5+ US$1.62 10+ US$1.47 25+ US$1.38

Vật Phẩm Hạn Chế
M10 Hex 65mm 115mm Steel Bright Zinc