Flexible Couplings

: Tìm Thấy 30 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 30 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Rotational Speed Max
Tối Thiểu/Tối Đa Coupling Body Size
Tối Thiểu/Tối Đa Overall Length
Tối Thiểu/Tối Đa Coupling Material
Tối Thiểu/Tối Đa External Diameter
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Rotational Speed Max Coupling Body Size Torque Overall Length Coupling Material External Diameter Bore Size
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
047303535.FAR
047303535.FAR - Coupling, Flex-P, Double Loop, Hytrel Element, Stainless Steel Hub, Set Screw Fixing, 12mm x 12mm

7215680

Coupling, Flex-P, Double Loop, Hytrel Element, Stainless Steel Hub, Set Screw Fixing, 12mm x 12mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.77 5+ US$25.23 10+ US$24.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- 5803 - 54mm Steel 54mm 12mm
047203232.FAR
047203232.FAR - Coupling, Flex-P, Double Loop, Hytrel Element, Stainless Steel Hub, Set Screw Fixing, 10mm x 10mm

7215654

Coupling, Flex-P, Double Loop, Hytrel Element, Stainless Steel Hub, Set Screw Fixing, 10mm x 10mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$112.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- 5802 - 44.5mm Steel 47.6mm 10mm
724.19.2222
724.19.2222 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 6mm x 6mm

7214893

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 6mm x 6mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.07 5+ US$22.59 10+ US$21.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 4N-m 22.86mm Aluminium 19.05mm 6mm
725.32.3232
725.32.3232 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 10 mm x 10 mm

7214819

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 10 mm x 10 mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$59.94 5+ US$58.69 10+ US$56.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 6N-m 44.45mm Aluminium 31.75mm 10mm
466P33.3232.F
466P33.3232.F - Coupling, Flex-M, Disc, Double, Riveted, Aluminium, Clamp Fixing, 10mm x 10mm

7072764

Coupling, Flex-M, Disc, Double, Riveted, Aluminium, Clamp Fixing, 10mm x 10mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$50.06 5+ US$49.02 10+ US$47.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- 33 5.6N-m 40.1mm Aluminium 33.5mm 10mm
725.19.2424
725.19.2424 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 25.4 mm x 25.4 mm

7214765

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 25.4 mm x 25.4 mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.27 5+ US$29.63 10+ US$28.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 3.2N-m 22.9mm Aluminium 19.05mm 6.35mm
047102424.FAR
047102424.FAR - Coupling, Flex-P, Double Loop, Hytrel Element, Stainless Steel Hub, Set Screw Fix, 6.35mm x 6.35mm

7215629

Coupling, Flex-P, Double Loop, Hytrel Element, Stainless Steel Hub, Set Screw Fix, 6.35mm x 6.35mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$17.68 5+ US$17.31 10+ US$16.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- 5801 - 28.5mm Steel 28.5mm 6.35mm
725.13.1820
725.13.1820 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 4mm x 5mm

7214728

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 4mm x 5mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.31 5+ US$27.72 10+ US$26.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 0.9N-m 19.05mm Aluminium 12.7mm 4mm
725.25.2828
725.25.2828 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 8mm x 8mm

7214789

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 8mm x 8mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$43.42 5+ US$42.51 10+ US$41.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 5.9N-m 31.75mm Aluminium 25.4mm 8mm
725.25.2222
725.25.2222 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 6mm x 6mm

7214777

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 6mm x 6mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$38.51 5+ US$37.71 10+ US$36.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 6.5N-m 31.75mm Aluminium 25.4mm 6mm
047102222.FAR
047102222.FAR - Coupling, Flex-P, Double Loop, Hytrel Element, Stainless Steel Hub, Set Screw Fixing, 6mm x 6mm

7215617

Coupling, Flex-P, Double Loop, Hytrel Element, Stainless Steel Hub, Set Screw Fixing, 6mm x 6mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.13 5+ US$20.68 10+ US$20.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- 5801 - 28.5mm Steel 28.5mm 6mm
724.25.2828
724.25.2828 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 8mm x 8mm

7214923

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 8mm x 8mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.27 5+ US$32.57 10+ US$31.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 5.9N-m 31.75mm Aluminium 25.4mm 8mm
3.520.034
3.520.034 - Coupling, Flexible, RI Series Rotary Encoders, 5/5 mm, 10000 rpm, 20 Ncm

730981

Coupling, Flexible, RI Series Rotary Encoders, 5/5 mm, 10000 rpm, 20 Ncm

HENGSTLER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.14 5+ US$26.57 10+ US$25.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 20N-cm 20mm Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Glass-fibre Reinforced 15mm 5mm
725.19.2020
725.19.2020 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 5mm x 5mm

7214741

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 5mm x 5mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.17 5+ US$31.50 10+ US$30.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 4.06N-m 22.86mm Aluminium 19.05mm 5mm
724.25.3232
724.25.3232 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 10mm x 10mm

7214947

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 10mm x 10mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.47 5+ US$31.79 10+ US$30.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 4.3N-m 31.75mm Aluminium 25.4mm 10mm
724.13.1414
724.13.1414 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 3mm x 3mm

7214844

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 3mm x 3mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.23 5+ US$19.81 10+ US$19.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 1.46N-m 19.05mm Aluminium 12.7mm 3mm
724.19.1818
724.19.1818 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 4mm x 4mm

7214870

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 4mm x 4mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$29.21 5+ US$28.60 10+ US$27.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 4.06N-m 22.86mm Aluminium 19.05mm 4mm
724.19.2424
724.19.2424 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 25.4 mm x 25.4 mm

7214900

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 25.4 mm x 25.4 mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.19 5+ US$23.68 10+ US$22.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 3.2N-m 22.86mm Aluminium 19.05mm 6.35mm
724.19.2020
724.19.2020 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 5mm x 5mm

7214881

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 5mm x 5mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.54 5+ US$29.90 10+ US$29.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 2.5N-m 22.86mm Aluminium 19.05mm 5mm
724.13.2020
724.13.2020 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 5mm x 5mm

7214868

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 5mm x 5mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.07 5+ US$23.57 10+ US$22.86

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 0.9N-m 19.05mm Aluminium 12.7mm 5mm
724.09.1414
724.09.1414 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 3mm x 3mm

7214832

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 3mm x 3mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.10 5+ US$22.63 10+ US$21.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 0.65N-m 14.2mm Aluminium 9.52mm 3mm
724.32.3232
724.32.3232 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 10mm x 10mm

7214959

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Set Screw Fixing, 10mm x 10mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$62.45 5+ US$61.13 10+ US$59.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 9.75N-m 44.45mm Aluminium 31.75mm 10mm
725.19.2222
725.19.2222 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 6mm x 6mm

7214753

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 6mm x 6mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$29.11 5+ US$28.50 10+ US$27.64

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 4N-m 22.86mm Aluminium 19.05mm 6mm
725.25.3232
725.25.3232 - Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 10mm x 10mm

7214807

Coupling, Multi-Beam, 3 Beam, Relieved, Aluminium, Clamp Fixing, 10mm x 10mm

HUCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.07 5+ US$52.94 10+ US$51.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - 4.3N-m 31.75mm Aluminium 25.4mm 10mm
3.520.035
3.520.035 - Coupling, Flexible, RI Series Rotary Encoders, 5/6 mm, 6000 rpm, 80 Ncm

731006

Coupling, Flexible, RI Series Rotary Encoders, 5/6 mm, 6000 rpm, 80 Ncm

HENGSTLER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$82.52 5+ US$80.79 10+ US$78.37

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
6000rpm - 80N-cm 28mm - 19.2mm 5mm