Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

LED Lighting Components

Các linh kiện chiếu sáng LED bao gồm tất cả các sản phẩm được sử dụng trong hệ thống chiếu sáng LED. Đèn LED của chúng tôi bao gồm các loại Chip on Board (COB), SMD độ sáng cao và các loại xuyên lỗ, cùng với PSU chiếu sáng, chip trình điều khiển, bộ tản nhiệt và tất cả các sản phẩm liên quan được sử dụng trong hệ thống chiếu sáng.