Fibre Optic Multiplexers & Demultiplexers

: Tìm Thấy 10 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 10 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tối Thiểu/Tối Đa Insertion Loss
Tối Thiểu/Tối Đa No. of Channels
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Temperature Max
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Temperature Min
Tối Thiểu/Tối Đa Optical Power
Tối Thiểu/Tối Đa Wavelength Typ

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
PDW1C-04156-NN46
PDW1C-04156-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776838

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PDW1C-04120-NN46
PDW1C-04120-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776829

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PDW1C-04148-NN46
PDW1C-04148-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776836

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PDW1C-04124-NN46
PDW1C-04124-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776830

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PDW1C-04152-NN46
PDW1C-04152-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776837

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PDW1C-04144-NN46
PDW1C-04144-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776835

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PDW1C-04140-NN46
PDW1C-04140-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776834

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PDW1C-04136-NN46
PDW1C-04136-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776833

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PDW1C-04132-NN46
PDW1C-04132-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776832

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PDW1C-04128-NN46
PDW1C-04128-NN46 - MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

3776831

 
Sản Phẩm Mới

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W

L-COM

MUX/DEMUX, 4CH, 1564.68NM, 0.3W; No. of Channels:4Channels; Wavelength Typ:1564.68nm; Optical Power:300mW; Length:156mm; Width:101mm; Height:28.3mm; Insertion Loss:2.5dB; Return Loss:45dB; Operating Temperature Min:-20°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,344.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1