Flashing / Blinking LEDs

: Tìm Thấy 12 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 12 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa Luminous Intensity
Tối Thiểu/Tối Đa Blinking Frequency Min
Tối Thiểu/Tối Đa Blinking Frequency Max
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Voltage Min
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Voltage Max
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range LED Colour Bulb Size Luminous Intensity Blinking Frequency Min Blinking Frequency Max Operating Voltage Min Operating Voltage Max
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
MCLF056MD
MCLF056MD - Flashing LED, MCLF056, Red, T-1 3/4 (5mm), 10 mcd, 2 Hz, 2.8 Hz

1581192

Flashing LED, MCLF056, Red, T-1 3/4 (5mm), 10 mcd, 2 Hz, 2.8 Hz

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.64 10+ US$0.595 25+ US$0.541 50+ US$0.47 100+ US$0.434 500+ US$0.404 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
MCLF056 Red T-1 3/4 (5mm) 10mcd 2Hz 2.8Hz 3V 10V
MCLF056YD
MCLF056YD - Flashing LED, MCLF056, Yellow, T-1 3/4 (5mm), 9.8 mcd, 2 Hz, 2.8 Hz

1581190

Flashing LED, MCLF056, Yellow, T-1 3/4 (5mm), 9.8 mcd, 2 Hz, 2.8 Hz

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.64 10+ US$0.595 25+ US$0.541 50+ US$0.47 100+ US$0.434 500+ US$0.404 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
MCLF056 Yellow T-1 3/4 (5mm) 9.8mcd 2Hz 2.8Hz 3V 10V
SSL-LX5093BID
SSL-LX5093BID - Flashing LED, SSL-LX5093, Red, T-1 3/4 (5mm), 40 mcd, 1.5 Hz, 2.5 Hz

2062456

Flashing LED, SSL-LX5093, Red, T-1 3/4 (5mm), 40 mcd, 1.5 Hz, 2.5 Hz

LUMEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.79 10+ US$0.606 25+ US$0.598 50+ US$0.59 100+ US$0.581 500+ US$0.493 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
SSL-LX5093 Red T-1 3/4 (5mm) 40mcd 1.5Hz 2.5Hz 3V 14V
L-56BSRD-B
L-56BSRD-B - Flashing LED, L-56B, Red, T-1 3/4 (5mm), 70 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

1142542

Flashing LED, L-56B, Red, T-1 3/4 (5mm), 70 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

KINGBRIGHT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.939 10+ US$0.705 25+ US$0.592 50+ US$0.543 100+ US$0.486 150+ US$0.47 200+ US$0.449 250+ US$0.441 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
L-56B Red T-1 3/4 (5mm) 70mcd 1.5Hz 3Hz 3.5V 14V
L-36BID
L-36BID - Flashing LED, L-36B, Red, T-1 (3mm), 15 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

1168660

Flashing LED, L-36B, Red, T-1 (3mm), 15 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

KINGBRIGHT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$1.03 10+ US$0.773 25+ US$0.649 50+ US$0.595 100+ US$0.533 150+ US$0.515 200+ US$0.493 250+ US$0.484 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
L-36B Red T-1 (3mm) 15mcd 1.5Hz 3Hz 3.5V 14V
SSL-LX5093BYD
SSL-LX5093BYD - Flashing LED, SSL-LX5093, Yellow, T-1 3/4 (5mm), 20 mcd, 1.5 Hz, 2.5 Hz

2062452

Flashing LED, SSL-LX5093, Yellow, T-1 3/4 (5mm), 20 mcd, 1.5 Hz, 2.5 Hz

LUMEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.74 10+ US$0.567 25+ US$0.56 50+ US$0.552 100+ US$0.544 500+ US$0.461 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
SSL-LX5093 Yellow T-1 3/4 (5mm) 20mcd 1.5Hz 2.5Hz 3V 14V
L-36BGD
L-36BGD - Flashing LED, L-36B, Green, T-1 (3mm), 25 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

1168658

Flashing LED, L-36B, Green, T-1 (3mm), 25 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

KINGBRIGHT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.751 10+ US$0.563 25+ US$0.473 50+ US$0.434 100+ US$0.389 150+ US$0.376 200+ US$0.359 250+ US$0.352 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
L-36B Green T-1 (3mm) 25mcd 1.5Hz 3Hz 3.5V 14V
SSL-LX5093BSRD
SSL-LX5093BSRD - Flashing LED, SSL-LX5093, Red, T-1 3/4 (5mm), 200 mcd, 1.5 Hz, 2.5 Hz

2062466

Flashing LED, SSL-LX5093, Red, T-1 3/4 (5mm), 200 mcd, 1.5 Hz, 2.5 Hz

LUMEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.881 10+ US$0.675 25+ US$0.667 50+ US$0.657 100+ US$0.648 500+ US$0.549 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
SSL-LX5093 Red T-1 3/4 (5mm) 200mcd 1.5Hz 2.5Hz 3V 14V
L-56BID
L-56BID - Flashing LED, L-56B, Red, T-1 3/4 (5mm), 25 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

1142541

Flashing LED, L-56B, Red, T-1 3/4 (5mm), 25 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

KINGBRIGHT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.751 10+ US$0.563 25+ US$0.473 50+ US$0.434 100+ US$0.389 150+ US$0.376 200+ US$0.359 250+ US$0.352 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
L-56B Red T-1 3/4 (5mm) 25mcd 1.5Hz 3Hz 3.5V 14V
L-56BGD
L-56BGD - Flashing LED, L-56B, Green, T-1 3/4 (5mm), 30 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

1142540

Flashing LED, L-56B, Green, T-1 3/4 (5mm), 30 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

KINGBRIGHT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.751 10+ US$0.563 25+ US$0.473 50+ US$0.434 100+ US$0.389 150+ US$0.376 200+ US$0.359 250+ US$0.352 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
L-56B Green T-1 3/4 (5mm) 30mcd 1.5Hz 3Hz 3.5V 14V
L-36BYD
L-36BYD - Flashing LED, L-36B, Yellow, T-1 (3mm), 15 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

1168659

Flashing LED, L-36B, Yellow, T-1 (3mm), 15 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

KINGBRIGHT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.751 10+ US$0.563 25+ US$0.473 50+ US$0.434 100+ US$0.389 150+ US$0.376 200+ US$0.359 250+ US$0.352 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
L-36B Yellow T-1 (3mm) 15mcd 1.5Hz 3Hz 3.5V 14V
L-36BSRD-B
L-36BSRD-B - Flashing LED, L-36B, Red, T-1 (3mm), 100 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

1168661

Flashing LED, L-36B, Red, T-1 (3mm), 100 mcd, 1.5 Hz, 3 Hz

KINGBRIGHT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.751 10+ US$0.563 25+ US$0.473 50+ US$0.434 100+ US$0.389 150+ US$0.376 200+ US$0.359 250+ US$0.352 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
L-36B Red T-1 (3mm) 100mcd 1.5Hz 3Hz 3.5V 14V