0
0 sản phẩmUS$0.00

Antennas - Single Band Chip: Tìm Thấy 223 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Centre Frequency
Centre Frequency 1
Antenna Case Size
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
1885496

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
5+
US$0.385
50+
US$0.265
250+
US$0.222
500+
US$0.215
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
2.45GHz
-
3.2mm x 1.6mm x 1.3mm
Multicomp Pro RJ45 Adapter
1885496RL

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Loại cuộn theo nhu cầu
Tùy Chọn Đóng Gói
50+
US$0.265
250+
US$0.222
500+
US$0.215
Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 1
2.45GHz
-
3.2mm x 1.6mm x 1.3mm
Multicomp Pro RJ45 Adapter
2148524

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$0.755
50+
US$0.635
100+
US$0.482
250+
US$0.444
500+
US$0.405
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
2.45GHz
-
-
Multicomp Pro RJ45 Adapter
2148524RL

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Loại cuộn theo nhu cầu
Tùy Chọn Đóng Gói
100+
US$0.482
250+
US$0.444
500+
US$0.405
1000+
US$0.324
5000+
US$0.273
Thêm định giá…
Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 1
2.45GHz
-
-
Multicomp Pro RJ45 Adapter
3861087RL

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
100+
US$1.230
250+
US$1.150
500+
US$0.998
1000+
US$0.826
5000+
US$0.741
Thêm định giá…
Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 1
1.585GHz
-
10mm x 3.2mm x 2mm
Monarch Series
3861087

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$1.650
50+
US$1.440
100+
US$1.230
250+
US$1.150
500+
US$0.998
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1.585GHz
-
10mm x 3.2mm x 2mm
Monarch Series
2886233

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
5+
US$0.524
50+
US$0.459
250+
US$0.380
500+
US$0.341
1500+
US$0.315
Thêm định giá…
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
5.5GHz
-
3.2mm x 1.6mm x 1.2mm
ACAG Series
2886237

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
5+
US$2.080
25+
US$1.970
100+
US$1.710
250+
US$1.620
500+
US$1.470
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
915MHz
-
12mm x 4mm x 1.6mm
ACAG Series
2886237RL

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Loại cuộn theo nhu cầu
Tùy Chọn Đóng Gói
100+
US$1.710
250+
US$1.620
500+
US$1.470
Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 5
915MHz
-
12mm x 4mm x 1.6mm
ACAG Series
2886229

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
10+
US$0.577
100+
US$0.442
500+
US$0.350
1000+
US$0.280
2000+
US$0.253
Thêm định giá…
Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10
2.45GHz
-
-
ACAG Series
2886233RL

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Loại cuộn theo nhu cầu
Tùy Chọn Đóng Gói
50+
US$0.459
250+
US$0.380
500+
US$0.341
1500+
US$0.315
3000+
US$0.294
Thêm định giá…
Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 5
5.5GHz
-
3.2mm x 1.6mm x 1.2mm
ACAG Series
2886236

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
5+
US$5.060
50+
US$4.300
250+
US$3.580
500+
US$3.510
1500+
US$3.440
Thêm định giá…
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
868MHz
-
12mm x 4mm x 1.6mm
ACAG Series
2886236RL

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Loại cuộn theo nhu cầu
Tùy Chọn Đóng Gói
50+
US$4.300
250+
US$3.580
500+
US$3.510
1500+
US$3.440
3000+
US$3.380
Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 5
868MHz
-
12mm x 4mm x 1.6mm
ACAG Series
2886229RL

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Loại cuộn theo nhu cầu
Tùy Chọn Đóng Gói
100+
US$0.442
500+
US$0.350
1000+
US$0.280
2000+
US$0.253
4000+
US$0.250
Thêm định giá…
Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10
2.45GHz
-
-
ACAG Series
3587744

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
10+
US$0.845
100+
US$0.690
500+
US$0.685
2500+
US$0.679
4000+
US$0.673
Thêm định giá…
Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10
1.581GHz
-
-
Multicomp Pro RJ45 Adapter
3587744RL

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Loại cuộn theo nhu cầu
Tùy Chọn Đóng Gói
100+
US$0.690
500+
US$0.685
2500+
US$0.679
4000+
US$0.673
8000+
US$0.668
Thêm định giá…
Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10
1.581GHz
-
-
Multicomp Pro RJ45 Adapter
1885499

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$0.959
50+
US$0.814
100+
US$0.626
250+
US$0.590
500+
US$0.553
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
2.45GHz
-
9.5mm x 2mm x 1.2mm
Multicomp Pro RJ45 Adapter
1885494

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$0.860
50+
US$0.731
100+
US$0.561
250+
US$0.529
500+
US$0.496
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
915MHz
-
7mm x 2mm x 1.2mm
Multicomp Pro RJ45 Adapter
1885493

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$0.898
50+
US$0.755
100+
US$0.573
250+
US$0.528
500+
US$0.483
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
868MHz
-
7mm x 2mm x 1.2mm
Multicomp Pro RJ45 Adapter
2897239

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
1+
US$1.230
10+
US$1.070
100+
US$0.821
500+
US$0.705
1000+
US$0.556
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
2.4415GHz
-
2mm x 1.2mm x 0.55mm
TUK SGACK902S Keystone Coupler
2848007

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
5+
US$0.653
50+
US$0.542
250+
US$0.412
500+
US$0.350
1500+
US$0.280
Thêm định giá…
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
2.45GHz
-
3.2mm x 1.6mm x 1.2mm
Multicomp Pro RJ45 Adapter
3498912

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
10+
US$1.670
100+
US$1.420
500+
US$1.210
2500+
US$0.968
4500+
US$0.888
Thêm định giá…
Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10
2.4GHz
-
3.2mm x 3.2mm x 4mm
47948
3407004

RoHS

Each
1+
US$3.580
50+
US$3.220
100+
US$2.630
250+
US$2.490
500+
US$2.220
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
5.9GHz
-
13mm x 13mm x 4mm
TUK SGACK902S Keystone Coupler
2249892

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
1+
US$4.990
10+
US$4.860
50+
US$4.640
100+
US$4.420
200+
US$4.090
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
433MHz
-
25mm x 5mm x 1.2mm
WE-MCA
2886234

RoHS

Each (Supplied on Cut Tape)
Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$0.820
50+
US$0.673
100+
US$0.510
250+
US$0.472
500+
US$0.433
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
2.45GHz
-
8mm x 1mm x 1mm
ACAG Series
1-25 trên 223 sản phẩm
/ 9 trang
Popular Suppliers
MURATA
PANASONIC
VISHAY
MULTICOMP PRO
KEMET
BOURNS
OHMITE
TE CONNECTIVITY
Trade Account