WALSIN Antennas - Single Band Chip

: Tìm Thấy 28 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= WALSIN
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 28 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Centre Frequency
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= WALSIN
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Centre Frequency Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
RGFRA8010110A2T
RGFRA8010110A2T - Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 8mm x 1mm x 1.1mm

3929173

Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 8mm x 1mm x 1.1mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.293 25+ US$0.269 100+ US$0.20 250+ US$0.181 500+ US$0.177

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
- -
RFANT2012090A0T
RFANT2012090A0T - Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 2mm x 1.25mm x 0.9mm

3929165RL

Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 2mm x 1.25mm x 0.9mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

50+ US$0.309 250+ US$0.232 500+ US$0.216 1000+ US$0.215 2000+ US$0.195

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
- -
RFANT3216120A5T
RFANT3216120A5T - Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm

3929167RL

Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$0.275 250+ US$0.249 500+ US$0.206 1000+ US$0.155

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
- -
RFANT3216120A5T
RFANT3216120A5T - Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm

3929167

Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.403 25+ US$0.37 100+ US$0.275 250+ US$0.249 500+ US$0.206 1000+ US$0.155 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
- -
RGFRA1204021A1T
RGFRA1204021A1T - Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 12mm x 4mm x 2mm

4222253

Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 12mm x 4mm x 2mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.996 50+ US$0.899 250+ US$0.676 500+ US$0.634 1000+ US$0.632 2000+ US$0.565 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
2.45GHz Multicomp Pro Driver Bit
RFANT2012090A0T
RFANT2012090A0T - Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 2mm x 1.25mm x 0.9mm

3929165

Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 2mm x 1.25mm x 0.9mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.342 50+ US$0.309 250+ US$0.232 500+ US$0.216 1000+ US$0.215 2000+ US$0.195 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
- -
RGFRA1903041A1T
RGFRA1903041A1T - Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 19mm x 3mm x 3.8mm

3929177

Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 19mm x 3mm x 3.8mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.18 10+ US$1.02 100+ US$0.756 500+ US$0.746

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
RGFRA1204021A1T
RGFRA1204021A1T - Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 12mm x 4mm x 2mm

4222253RL

Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 12mm x 4mm x 2mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

50+ US$0.899 250+ US$0.676 500+ US$0.634 1000+ US$0.632 2000+ US$0.565

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
2.45GHz Multicomp Pro Driver Bit
RGFRA8010110A2T
RGFRA8010110A2T - Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 8mm x 1mm x 1.1mm

3929173RL

Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 8mm x 1mm x 1.1mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$0.20 250+ US$0.181 500+ US$0.177

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
- -
RGFRA1903041A1T
RGFRA1903041A1T - Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 19mm x 3mm x 3.8mm

3929177RL

Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 50 ohm, Linear, 19mm x 3mm x 3.8mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$0.756 500+ US$0.746

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
- -
AMANT5220110A0T
AMANT5220110A0T - Ceramic Chip Antenna, Multi Layer, 2.45GHz, 2 VSWR, Linear, 3W, Surface Mount

4225381

Ceramic Chip Antenna, Multi Layer, 2.45GHz, 2 VSWR, Linear, 3W, Surface Mount

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:4225381
4225381RL trong Xoay Vòng

5+ US$1.43 50+ US$1.29 250+ US$0.965 500+ US$0.904 1000+ US$0.902 2000+ US$0.806 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
- -
RFANT3216110E0T
RFANT3216110E0T - Chip Antenna, 1.5 GHz, GPS, 3.2mm x 1.6mm x 1.1mm

3929166

Chip Antenna, 1.5 GHz, GPS, 3.2mm x 1.6mm x 1.1mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.59 50+ US$0.417 250+ US$0.361 500+ US$0.325 1000+ US$0.316 2000+ US$0.309 10000+ US$0.302 20000+ US$0.292 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
- -
AMANT2012090A0T
AMANT2012090A0T - Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 1.32dBi, 2mm x 1.25mm x 0.9mm

4222238

Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 1.32dBi, 2mm x 1.25mm x 0.9mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.996 50+ US$0.899 250+ US$0.676 500+ US$0.634 1000+ US$0.632 2000+ US$0.565 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
2.45GHz Multicomp Pro Driver Bit
AMANT3216110Y1T
AMANT3216110Y1T - Ceramic Chip Antenna, Multi Layer, 7.37GHz, 2 VSWR, Linear, 3W, Surface Mount

4225380RL

Ceramic Chip Antenna, Multi Layer, 7.37GHz, 2 VSWR, Linear, 3W, Surface Mount

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:4225380RL
4225380 trong Cắt Băng

50+ US$1.29 250+ US$0.965 500+ US$0.904 1000+ US$0.902 2000+ US$0.806

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
- -
RFANT3216110E0T
RFANT3216110E0T - Chip Antenna, 1.5 GHz, GPS, 3.2mm x 1.6mm x 1.1mm

3929166RL

Chip Antenna, 1.5 GHz, GPS, 3.2mm x 1.6mm x 1.1mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

50+ US$0.417 250+ US$0.361 500+ US$0.325 1000+ US$0.316 2000+ US$0.309 10000+ US$0.302 20000+ US$0.292 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
- -
AMANT3216120A5T
AMANT3216120A5T - Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm

4222239RL

Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

50+ US$0.771 250+ US$0.58 500+ US$0.543 1000+ US$0.542 2000+ US$0.485

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
2.45GHz Multicomp Pro Driver Bit
RFANT5220110A0T
RFANT5220110A0T - Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 5.2mm x 2mm x 1.15mm

4222241RL

Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 5.2mm x 2mm x 1.15mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

50+ US$0.387 250+ US$0.291 500+ US$0.273 1000+ US$0.272 2000+ US$0.243

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
2.45GHz Multicomp Pro Driver Bit
RFANT8060101YAT
RFANT8060101YAT - Ceramic Chip Antenna, 6.5GHz, 4.5dBi, 8mm x 6mm x 1mm

4222242

Ceramic Chip Antenna, 6.5GHz, 4.5dBi, 8mm x 6mm x 1mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.996 50+ US$0.899 250+ US$0.676 500+ US$0.634 1000+ US$0.632 2000+ US$0.565 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
6.5GHz Multicomp Pro Driver Bit
AMANT3216110Y1T
AMANT3216110Y1T - Ceramic Chip Antenna, Multi Layer, 7.37GHz, 2 VSWR, Linear, 3W, Surface Mount

4225380

Ceramic Chip Antenna, Multi Layer, 7.37GHz, 2 VSWR, Linear, 3W, Surface Mount

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:4225380
4225380RL trong Xoay Vòng

5+ US$1.43 50+ US$1.29 250+ US$0.965 500+ US$0.904 1000+ US$0.902 2000+ US$0.806 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
- -
AMANT2012090A0T
AMANT2012090A0T - Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 1.32dBi, 2mm x 1.25mm x 0.9mm

4222238RL

Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 1.32dBi, 2mm x 1.25mm x 0.9mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

50+ US$0.899 250+ US$0.676 500+ US$0.634 1000+ US$0.632 2000+ US$0.565

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
2.45GHz Multicomp Pro Driver Bit
RFANT1005040A1T
RFANT1005040A1T - Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 1 mm x 0.5mm x 0.4mm

3929162

Chip Antenna, 2.4 GHz, ISM Band, 1 mm x 0.5mm x 0.4mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.358 25+ US$0.334 100+ US$0.268 250+ US$0.249 500+ US$0.21 1000+ US$0.163 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- -
RFANT3216110Y1T
RFANT3216110Y1T - Ceramic Chip Antenna, Multi Layer, 7.37GHz, 2 VSWR, Linear, 3W, Surface Mount

4225382RL

Ceramic Chip Antenna, Multi Layer, 7.37GHz, 2 VSWR, Linear, 3W, Surface Mount

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:4225382RL
4225382 trong Cắt Băng

50+ US$1.29 250+ US$0.965 500+ US$0.904 1000+ US$0.902 2000+ US$0.806

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
- -
AMANT3216120A5T
AMANT3216120A5T - Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm

4222239

Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.854 50+ US$0.771 250+ US$0.58 500+ US$0.543 1000+ US$0.542 2000+ US$0.485 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
2.45GHz Multicomp Pro Driver Bit
RFANT5220110A0T
RFANT5220110A0T - Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 5.2mm x 2mm x 1.15mm

4222241

Ceramic Chip Antenna, 2.45GHz, 2dBi, 5.2mm x 2mm x 1.15mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.429 50+ US$0.387 250+ US$0.291 500+ US$0.273 1000+ US$0.272 2000+ US$0.243 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
2.45GHz Multicomp Pro Driver Bit
RFANT8060101YAT
RFANT8060101YAT - Ceramic Chip Antenna, 6.5GHz, 4.5dBi, 8mm x 6mm x 1mm

4222242RL

Ceramic Chip Antenna, 6.5GHz, 4.5dBi, 8mm x 6mm x 1mm

WALSIN

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

50+ US$0.899 250+ US$0.676 500+ US$0.634 1000+ US$0.632 2000+ US$0.565

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
6.5GHz Multicomp Pro Driver Bit