Potentiometers, Trimmers & Accessories

: Tìm Thấy 4,106 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 4,106 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Element Material
Tối Thiểu/Tối Đa Track Resistance
Tối Thiểu/Tối Đa Adjustment Type
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Tìm kiếm các loại chiết áp đa dạng tại element14 như chiết áp tuyến tính, chiết áp số cũng như các loại chiết áp xoay và trượt. Chiết áp là điện trở có thể thay đổi giá trị cho phép điều chỉnh điện trở thông qua một tiếp điểm trượt trên ba đầu cực của nó.