VISHAY FOIL RESISTORS Fixed Precision Resistor Networks

: Tìm Thấy 9 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= VISHAY FOIL RESISTORS
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Resistance R1
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa Resistance R2
Tối Thiểu/Tối Đa No. of Elements
Tối Thiểu/Tối Đa Network Circuit Type
Tối Thiểu/Tối Đa Resistor Case / Package
Tối Thiểu/Tối Đa Power Rating per Resistor
Tối Thiểu/Tối Đa Absolute Resistance Tolerance
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= VISHAY FOIL RESISTORS
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Resistance R1 Product Range Resistance R2 No. of Elements Network Circuit Type Resistor Case / Package No. of Pins Power Rating per Resistor Absolute Resistance Tolerance Absolute TCR
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
Y1365V0008QT9R
Y1365V0008QT9R - Resistor Network, 10 kohm, SMN, 10 kohm, 4 Elements, Isolated, SMD

2820565RL

Resistor Network, 10 kohm, SMN, 10 kohm, 4 Elements, Isolated, SMD

VISHAY FOIL RESISTORS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2820565RL
2820565 trong Cắt Băng

10+ US$72.88 25+ US$64.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
10kohm SMN 10kohm 4Elements Isolated SMD 8Pins 100mW ± 0.02% ± 2ppm/°C
Y1365V0008QT9R
Y1365V0008QT9R - Resistor Network, 10 kohm, SMN, 10 kohm, 4 Elements, Isolated, SMD

2820565

Resistor Network, 10 kohm, SMN, 10 kohm, 4 Elements, Isolated, SMD

VISHAY FOIL RESISTORS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2820565
2820565RL trong Xoay Vòng

1+ US$82.29 5+ US$77.59 10+ US$72.88 25+ US$64.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
10kohm SMN 10kohm 4Elements Isolated SMD 8Pins 100mW ± 0.02% ± 2ppm/°C
Y1747V0008QT9W
Y1747V0008QT9W - Resistor Network, 10 kohm, SMNZ, 10 kohm, 4 Elements, Isolated, SOIC

2136584

Resistor Network, 10 kohm, SMNZ, 10 kohm, 4 Elements, Isolated, SOIC

VISHAY FOIL RESISTORS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$53.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
10kohm SMNZ 10kohm 4Elements Isolated SOIC 8Pins 100mW ± 0.02% ± 2ppm/°C
Y1685V0001TT9R
Y1685V0001TT9R - Resistor Network, 10 kohm, VFCD1505, 10 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

1867928RL

Resistor Network, 10 kohm, VFCD1505, 10 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

VISHAY FOIL RESISTORS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1867928RL
1867928 trong Cắt Băng

1+ US$44.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
10kohm VFCD1505 10kohm 2Elements Voltage Divider SMD 3Pins 50mW ± 0.01% ± 1ppm/°C
Y1685V0001TT9R
Y1685V0001TT9R - Resistor Network, 10 kohm, VFCD1505, 10 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

1867928

Resistor Network, 10 kohm, VFCD1505, 10 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

VISHAY FOIL RESISTORS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1867928
1867928RL trong Xoay Vòng

1+ US$44.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
10kohm VFCD1505 10kohm 2Elements Voltage Divider SMD 3Pins 50mW ± 0.01% ± 1ppm/°C
Y1485V0002AT9R
Y1485V0002AT9R - Resistor Network, 5 kohm, DSM, 5 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

1109016

Resistor Network, 5 kohm, DSM, 5 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

VISHAY FOIL RESISTORS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1109016
1109016RL trong Xoay Vòng

1+ US$53.31 2+ US$53.28 3+ US$53.24 5+ US$52.98 10+ US$52.72 20+ US$52.45 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
5kohm DSM 5kohm 2Elements Voltage Divider SMD 3Pins 50mW ± 0.05% ± 5ppm/°C
Y1485V0001AT9R
Y1485V0001AT9R - Resistor Network, 10 kohm, DSM, 10 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

1109014

Resistor Network, 10 kohm, DSM, 10 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

VISHAY FOIL RESISTORS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1109014
1109014RL trong Xoay Vòng

1+ US$53.31 2+ US$53.28 3+ US$53.24 5+ US$52.98 10+ US$52.72 20+ US$52.45 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
10kohm DSM 10kohm 2Elements Voltage Divider SMD 3Pins 50mW ± 0.05% ± 5ppm/°C
Y1485V0001AT9R
Y1485V0001AT9R - Resistor Network, 10 kohm, DSM, 10 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

1109014RL

Resistor Network, 10 kohm, DSM, 10 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

VISHAY FOIL RESISTORS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1109014RL
1109014 trong Cắt Băng

10+ US$52.72 20+ US$52.45

Vật Phẩm Hạn Chế
10kohm DSM 10kohm 2Elements Voltage Divider SMD 3Pins 50mW ± 0.05% ± 5ppm/°C
Y1485V0002AT9R
Y1485V0002AT9R - Resistor Network, 5 kohm, DSM, 5 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

1109016RL

Resistor Network, 5 kohm, DSM, 5 kohm, 2 Elements, Voltage Divider, SMD

VISHAY FOIL RESISTORS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1109016RL
1109016 trong Cắt Băng

10+ US$52.72 20+ US$52.45

Vật Phẩm Hạn Chế
5kohm DSM 5kohm 2Elements Voltage Divider SMD 3Pins 50mW ± 0.05% ± 5ppm/°C