Resistors - Miscellaneous

: Tìm Thấy 149 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 149 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Voltage Rating
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Voltage Rating Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
MCMF006FF1002A50
MCMF006FF1002A50 - Through Hole Resistor, 10 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401780

Through Hole Resistor, 10 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF1001A50
MCMF006FF1001A50 - Through Hole Resistor, 1 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401753

Through Hole Resistor, 1 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF1503A50
MCMF006FF1503A50 - Through Hole Resistor, 150 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401811

Through Hole Resistor, 150 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.075 100+ US$0.055 500+ US$0.025 1000+ US$0.022 2500+ US$0.019 5000+ US$0.016 25000+ US$0.013 50000+ US$0.013 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF2201A50
MCMF006FF2201A50 - Through Hole Resistor, 2.2 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401762

Through Hole Resistor, 2.2 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF3301A50
MCMF006FF3301A50 - Through Hole Resistor, 3.3 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401766

Through Hole Resistor, 3.3 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.012

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF2701A50
MCMF006FF2701A50 - Through Hole Resistor, 2.7 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401764

Through Hole Resistor, 2.7 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.072 100+ US$0.052 500+ US$0.025 1000+ US$0.02 2500+ US$0.018 5000+ US$0.016 25000+ US$0.012 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF510JA50
MCMF006FF510JA50 - Through Hole Resistor, 51 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401719

Through Hole Resistor, 51 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF1003A50
MCMF006FF1003A50 - Through Hole Resistor, 100 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401807

Through Hole Resistor, 100 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FJ330KA50
MCMF006FJ330KA50 - Through Hole Resistor, 3.3 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401697

Through Hole Resistor, 3.3 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.034 100+ US$0.031 500+ US$0.028 1000+ US$0.025 2500+ US$0.021 5000+ US$0.021 25000+ US$0.017 50000+ US$0.015 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FJ220KA50
MCMF006FJ220KA50 - Through Hole Resistor, 2.2 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401695

Through Hole Resistor, 2.2 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.033 100+ US$0.029 500+ US$0.026 1000+ US$0.024 2500+ US$0.019 5000+ US$0.018 25000+ US$0.016 50000+ US$0.015 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FJ470KA50
MCMF006FJ470KA50 - Through Hole Resistor, 4.7 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401698

Through Hole Resistor, 4.7 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.034 100+ US$0.031 500+ US$0.028 1000+ US$0.025 2500+ US$0.021 5000+ US$0.021 25000+ US$0.017 50000+ US$0.015 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF1005A50
MCMF006FF1005A50 - Through Hole Resistor, 10 Mohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401834

Through Hole Resistor, 10 Mohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.034 100+ US$0.031 500+ US$0.028 1000+ US$0.025 2500+ US$0.021 5000+ US$0.021 25000+ US$0.017 50000+ US$0.015 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FJ100KA50
MCMF006FJ100KA50 - Through Hole Resistor, 1 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401693

Through Hole Resistor, 1 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.034 100+ US$0.031 500+ US$0.028 1000+ US$0.025 2500+ US$0.021 5000+ US$0.021 25000+ US$0.017 50000+ US$0.015 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF3000A50
MCMF006FF3000A50 - Through Hole Resistor, 300 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401739

Through Hole Resistor, 300 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF910JA50
MCMF006FF910JA50 - Through Hole Resistor, 91 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401726

Through Hole Resistor, 91 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.025 100+ US$0.024 500+ US$0.02 1000+ US$0.018 2500+ US$0.015 5000+ US$0.015 25000+ US$0.013 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF2202A50
MCMF006FF2202A50 - Through Hole Resistor, 22 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401789

Through Hole Resistor, 22 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF100JA50
MCMF006FF100JA50 - Through Hole Resistor, 10 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401700

Through Hole Resistor, 10 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF4701A50
MCMF006FF4701A50 - Through Hole Resistor, 4.7 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401772

Through Hole Resistor, 4.7 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF4703A50
MCMF006FF4703A50 - Through Hole Resistor, 470 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401825

Through Hole Resistor, 470 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF6802A50
MCMF006FF6802A50 - Through Hole Resistor, 68 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401803

Through Hole Resistor, 68 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF680JA50
MCMF006FF680JA50 - Through Hole Resistor, 68 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401723

Through Hole Resistor, 68 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF4700A50
MCMF006FF4700A50 - Through Hole Resistor, 470 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401744

Through Hole Resistor, 470 ohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
MCMF006FF3601A50
MCMF006FF3601A50 - Through Hole Resistor, 3.6 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401767

Through Hole Resistor, 3.6 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF
2026-07-C2LF
2026-07-C2LF - GAS DISCHARGE TUBE 75K9360

2839256

GAS DISCHARGE TUBE 75K9360

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.39 10+ US$1.83 50+ US$1.81 100+ US$1.46 200+ US$1.41 500+ US$1.25 1000+ US$1.13 2500+ US$1.05 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
MCMF006FF8201A50
MCMF006FF8201A50 - Through Hole Resistor, 8.2 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

2401778

Through Hole Resistor, 8.2 kohm, MCMF, 600 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

10+ US$0.028 100+ US$0.025 500+ US$0.021 1000+ US$0.02 2500+ US$0.017 5000+ US$0.016 25000+ US$0.014 50000+ US$0.012 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
- MCMF