Power Supplies

: Tìm Thấy 17 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= IDEC
2 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 17 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Power Supply Approvals
Tối Thiểu/Tối Đa Output Power Max
Tối Thiểu/Tối Đa Output Voltage - Output 1
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= IDEC
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Power Supply Approvals Output Power Max Output Voltage - Output 1
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
PS3V-030AF12C
PS3V-030AF12C - POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 2.5A

3954346

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 2.5A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.93 5+ US$52.38 10+ US$51.10 25+ US$48.84 50+ US$47.29 100+ US$45.83 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 30W 12V
PS3V-030AF05C
PS3V-030AF05C - POWER SUPPLY, AC-DC, 5V, 6A

3954344

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 5V, 6A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.93 5+ US$52.38 10+ US$51.10 25+ US$48.84 50+ US$47.29 100+ US$45.83 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 30W 5V
PS3V-050AF12C
PS3V-050AF12C - POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 4.5A

3954350

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 4.5A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$60.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 50W 12V
PS3V-150AF24C
PS3V-150AF24C - POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 6.5A

3954357

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 6.5A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$126.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 150W 24V
PS3V-015AF12C
PS3V-015AF12C - POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 1.3A

3954342

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 1.3A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$39.68 5+ US$36.63 10+ US$34.06 25+ US$32.56 50+ US$31.53 100+ US$30.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 15W 12V
PS3V-015AF24C
PS3V-015AF24C - POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 0.63A

3954343

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 0.63A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$39.68 5+ US$36.63 10+ US$34.06 25+ US$32.56 50+ US$31.53 100+ US$30.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 15W 24V
PS3V-030AF05P
PS3V-030AF05P - POWER SUPPLY, AC-DC, 5V, 6A

3954345

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 5V, 6A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$52.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 30W 5V
PS3V-100AF24P
PS3V-100AF24P - POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 4.5A

3954356

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 4.5A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$105.58

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 100W 24V
PS3V-030AF24P
PS3V-030AF24P - POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 1.3A

3954349

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 1.3A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$52.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 30W 24V
PS3V-150AF24P
PS3V-150AF24P - POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 6.5A

3954358

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 6.5A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$131.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 150W 24V
PS3V-050AF12P
PS3V-050AF12P - POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 4.5A

3954351

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 4.5A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$63.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 50W 12V
PS3V-050AF24P
PS3V-050AF24P - POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 2.3A

3954354

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 2.3A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$63.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 50W 24V
PS3V-030AF24C
PS3V-030AF24C - POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 1.3A

3954348

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 1.3A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$47.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 30W 24V
PS3V-050AF24C
PS3V-050AF24C - POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 2.3A

3954352

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 2.3A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$60.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 50W 24V
PS3V-030AF12P
PS3V-030AF12P - POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 2.5A

3954347

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 2.5A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$52.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 30W 12V
PS3V-015AF05C
PS3V-015AF05C - POWER SUPPLY, AC-DC, 5V, 3A

3954340

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 5V, 3A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$39.68 5+ US$36.63 10+ US$34.06 25+ US$32.56 50+ US$31.53 100+ US$30.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 15W 5V
PS3V-100AF24C
PS3V-100AF24C - POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 4.5A

3954355

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 4.5A

IDEC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$95.02

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ITE & Laboratory 100W 24V